grzyby.pl
niejadalny
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.

korzeniowiec wieloletni, huba korzeniowa
Fomes annosus (Fr.) Cooke
Heterobasidion annosum (korzeniowiec wieloletni)
pokrój; 28.07.2004, okolice Obornik Śląskich; copyright © by Marek Snowarski
Heterobasidion annosum (korzeniowiec wieloletni)
pokrój

opis

Heterobasidion annosum (korzeniowiec wieloletni)
Heterobasidion annosum (korzeniowiec wieloletni)
Owocniki wieloletnie, najczęściej w postaci nieregularnych, rozpostarto-odgiętych półeczek długości 50 – 300 mm i grubości 10 – 20 (30) mm; także rozpostarte, rozpostarto odgięte, nieregularne; powierzchnia jasnobrązowa do ciemnobrązowej, czerwonobrązowej; bardzo nierówna, pomarszczona, początkowo nieco aksamitnie owłosiona, szybko naga; na brzegu jaśniejsza biaława, żółtawa do rdzawobrązowej i czerwonawobrązowej, brzeg ostry, falisty, nierówny, płonny.

space

Miąższ białawy, u starszych egzemplarzy ochrowobiały; 3 – 10 mm grubości; konstystencji skórzastej, elastyczny; wysuszona twarda, zdrewniała. Zapach mniej lub bardziej wyraźny grzybowy. Bez smaku.

Sporocarps perennial, usually in the form of irregular, effuso-reflexed shelves 50 – 300 mm long and 10 – 20 (30) mm thick; also resupinate, effuso-reflexed, irregular; surface light brown to dark brown, red-brown; very uneven, wrinkled, initially slightly velutinous, quickly glabrous; at the margin lighter-coloured whitish, yellowish to rusty-brown and reddish-brown, margin sharp, wavy, uneven, sterile.

space

Flesh whitish, in mature specimens ochre-white; 3 – 10 mm thick; consistency membranous, elastic; when dried up tough, woody. Without distinct fungoid odour and tasteless.

występowanie

Pospolity. Owocniki wyrastają u nasady pni i pniaków lub na korzeniach żywych i martwych drzew iglastych, rzadko na liściastych.

Common. Sporocarps grow at the base of trunks and stumps or on the roots of living and dead coniferous trees, seldom on hardwood.

wartość

Najgroźniejszy gospodarczo pasożyt (obok opieńka miodowa właściwa (Armillaria mellea)) w lasach iglastych, głównie na sośnie i świerku. Wywołuje zgniliznę korzeni drzew. Uszkodzone drewno jest przebarwione czerwonobrązowo.

This parasite constitutes the biggest threat to economy (apart from opieńka miodowa właściwa (Armillaria mellea)) in coniferous forests, mainly on pine and spruce. Causes root rot of trees. Injured wood is discoloured red-brown.

uwagi

Z wyglądu podobne są owocniki Coriolellus serialis, są one mniejsze, jaśniej, żółtawo zabarwione, jednoroczne, z rurkami w jednej warstwie.

Similar in habitus are fruitbodies Coriolellus serialis, but they are smaller, lighter yellowish coloured, annual, with a single layer of tubes.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040728.2.04 - Heterobasidion annosum (korzeniowiec wieloletni); okolice Obornik Śląskich
040728-2
/okolice Obornik Śląskich/ #18