grzyby.pl

Leccinum cyaneobasileucum Lannoy et Estadès

koźlarz niebieskostopy
Leccinum brunneogriseolum Lannoy et Estadès
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Leccinum Leccinum Leccinum LeccinumLeccinumkoźlarz sosnowy (Leccinum vulpinum)koźlarz białotrzonowy (Leccinum albostipitatum)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]

jadalność

Jadalny.Jadalny.