grzyby.pl

Tomentella cinerascens (P. Karst.) Höhn. et Litsch.

kutnerka szarawa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tomentella Tomentella Tomentella TomentellaTomentellaTomentella lapidakutnerka niebieskawa (Tomentella coerulea)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na pniach olch i dębów; owocniki w przeciągu całego roku.Na pniach olch i dębów; owocniki w przeciągu całego roku.