występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006). [140]
Na łuskach opadłych z szyszek jodły.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Kozłowska et al. (2015)[1705]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part II. A checklist of microfungi and larger Ascomycota.[1705], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:38 1 znaleziska Ciboria rufofusca (kubianka rudawa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CE27 280928 CE28 280926 280929 280943 280946 280948 CE37 280858 280862 280939 280940 CE39 280936 DD95 280833 DE35 345915 DE56 165212 185658 198702 213279 281851 324053 331448 345842 358733 DE57 185660 213278 281357 300338 EE33 358041 EE43 358043 358044 EG15 13505 30769 FG33 357795 FG57 32046

ID 13 505 oznaczenie: Ciboria rufofusca; lokalizacja: Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów koło Nowego Sącza, Gmina Chełmiec, EG15; data zbioru wadliwa: 2005.04.30 , 2005.05.01; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany - pod jodłami, blisko cieków wodnych - koło strumienia, nad źródłem, łuski nasienne szyszek jodłowych, stare, butwiejące, masowo, kilkadziesiąt owocników w kilku miejscach; leg. Sebastian Pinczer, det. Darek Karasiński, Sebastian Pinczer; eksykat: 050430-17 herb. Pinczer; uwagi: fot.9991 [notatka: 050430-17] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

9991

ID 30 769 oznaczenie: Ciboria rufofusca; lokalizacja: Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów koło Nowego Sącza, Gmina Chełmiec, EG15; data zbioru: 3 maj 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (jodła, świerk, dąb, jarząb), nad strumieniem, butwiejące łuski nasienne szyszek jodłowych, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Sebastian Pinczer; eksykat: 060503-1 herb. Pinczer; uwagi: Z tego samego stanowiska, co w zgłoszeniu z 2 maja 2005.; fot.33088 [notatka: 060503-1] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70;

33088

ID 32 046 oznaczenie: Ciboria rufofusca; lokalizacja: Bieszczady Zachodnie, ok. Cisnej, FG57; data zbioru: 3 maj 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bieszczady Zachodnie, przy czerwonym szlaku z Cisnej na Okraglik na prawym brzegu potoku Żwir u jego ujścia do Solinki. Stanowisko oddalone o ok. 200 m od torowiska kolejki bieszczadzkiej. Owocniki występują na wilgotnym, kamienistym obszarze okresowo (wiosną) zalewanym przez ograniczające go od dwóch stron potoki. W miejscu tym wykształciły się typowe zbiorowiska z zespołu Dentario glandulosae-Fagetum i, w miejscach bardziej kamienistych, bliżej brzegów potoków, Patesitetum kablikiani. Zwarcie warstwy drzewiastej ok. 50%. Warstwa krzewów słabo rozwinięta. W bezpośrednim sąsiedztwie występuje również zespół Caltho laetae-Alnetum lecz w jego obrębie nie znaleziono owocników., łuski szyszek jodłowych, znaleziono tylko 3 owocniki; leg. Błażej Gierczyk, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BG/16.05.06; uwagi: fot.34870 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

34870

ID 165 212 oznaczenie: Ciboria rufofusca; lokalizacja: 300 m S,leśn.Strzałków,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 13 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-gł.jodły,również dęby,brzozy,osiki i in, na łuskach szyszek jodłowych gnijących w ściółce, ponad 100 owocników w kilku skupiskach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/16.12.10; uwagi: zdjęcia i potwierdzenie rozpoznania w wątku [bf:336308] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59; związane wątki bio-forum.pl: 336308 ;

ID 185 658 oznaczenie: Ciboria rufofusca; • potwierdzenie ID165 212; lokalizacja: 300 m S, leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 13 maj 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-gł.jodły,również dęby, buki, brzozy,osiki i in, na łuskach szyszek jodłowych gnijących w ściółce, kilkanaście owocników na 2m kw; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/30.05.11; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

ID 185 660 oznaczenie: Ciboria rufofusca; lokalizacja: 2,3 km SE, Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE57; data zbioru: 13 maj 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -gł.jodły i dęby, na łuskach szyszek jodłowych gnijących w ściółce, ponad 20 owocników w 2 grupkach oddalonych od siebie o ok.500 m (jedna w granicach rezerwatu, druga na zach od rezerwatu); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/30.05.11; uwagi: fot.409508 fot.409509 fot.409510 fot.409511 fot.409512 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

409508
409509
409510
409511
409512

ID 198 702 oznaczenie: Ciboria rufofusca; lokalizacja: 300 m S od leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 5 maj 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -gł.jodły, również dęby, brzozy, buki, osiki i inne, w ściółce, na łuskach szyszek jodłowych, dość licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.485127 fot.485128 fot.485129 [notatka: nie] [fotografie: tak];

485127
485128
485129

ID 213 278 oznaczenie: Ciboria rufofusca; • potwierdzenie ID185 660; lokalizacja: 1,2 km SE od wsi Ujazdówek, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 22,6" N i 19st 39' 59,76" E], DE57; data zbioru: 5 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -jodły, dęby, buki i inne, na łuskach szyszek jodłowych gnijących w ściółce, licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/JN/31.07.13; uwagi: fot.558140 fot.558141 fot.558142 fot.558143; Stanowisko znajduje się na terenie OChK Doliny Widawki. [notatka: nie] [fotografie: tak];

558140
558141
558142
558143

ID 213 279 oznaczenie: Ciboria rufofusca; • potwierdzenie ID165 212; lokalizacja: 250 m S od leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 6,38" N i 19st 30' 44,7" E], DE56; data zbioru: 5 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-gł.jodły,również dęby, buki, brzozy,osiki i in, na łuskach szyszek jodłowych gnijących w ściółce, licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 10/JN/1.08.13; uwagi: fot.558148 fot.558149 fot.558150 [notatka: nie] [fotografie: tak];

558148
558149
558150

ID 280 833 oznaczenie: Ciboria rufofusca; lokalizacja: 2 km na NW od wsi Pawlikowice, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD95; data zbioru: 1 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi leśnej, sosna, dąb, jodła, na łuskach szyszek jodły zagrzebanych w ściółce, w grupie kilku sztuk; leg. det. Piotr Perz; eksykat: tak, wyślę do Ani; uwagi: fot.839124 fot.839125 [notatka: nie] [fotografie: tak];

839124
839125

ID 280 858 oznaczenie: Ciboria rufofusca; lokalizacja: 1,1 km na NE od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 18 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy z domieszką buków, sosen, swierków, na starych, gnijacych łuskach szyszek jodłowych, w kilku miejscach pod jodłami; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Koziołek oddział 979.; fot.839173 fot.839174 fot.839175 fot.839176 [notatka: nie] [fotografie: tak];

839173
839174
839175
839176

ID 280 862 oznaczenie: Ciboria rufofusca; lokalizacja: 1,3 km na N od zabudowań Lesniczówki Koziołek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 18 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy z domieszka swierku, na butwiejących starych łuskach szyszek jodłowych, licznie pod wieloma jodłami; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Koziołek oddział 985.; fot.839187 fot.839188 fot.839189 fot.839190 [notatka: nie] [fotografie: tak];

839187
839188
839189
839190

ID 280 926 oznaczenie: Ciboria rufofusca; lokalizacja: 1 km na NW od zabudowań Tybli Małych, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE28; data zbioru: 19 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, rzadko buk, dąb, brzoza, na starych łuskach szyszek jodłowych, zagrzebanych w ściółce, licznie, w wielu miejscach; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Sokolniki oddział 841.; fot.839369 fot.839370 fot.839371 fot.839372 [notatka: nie] [fotografie: tak];

839369
839370
839371
839372

ID 280 928 oznaczenie: Ciboria rufofusca; lokalizacja: 1,1 km na NW od Tybli, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE27; data zbioru: 19 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, na butwiejących starych łuskach szyszek jodłowych, licznie, zwłaszcza przy pniach drzew; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Sokolniki oddział 854.; fot.839383 fot.839384 fot.839385 fot.839386 [notatka: nie] [fotografie: tak];

839383
839384
839385
839386

ID 280 929 oznaczenie: Ciboria rufofusca; lokalizacja: 200 m na N od Tybli, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE28; data zbioru: 19 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy z domieszką buka, dębu, na butwiejących starych łuskach szyszek jodłowych, licznie, w wielu miejscach; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Sokolniki oddział 853.; fot.839392 fot.839393 fot.839394 fot.839395 [notatka: nie] [fotografie: tak];

839392
839393
839394
839395

ID 280 936 oznaczenie: Ciboria rufofusca; lokalizacja: 500 m na NE od zabudowań Dębiny, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE39; data zbioru: 20 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, dąb, brzoza, swierk, grab, osika, sosna, rzadko jodła, na butwiejących starych łuskach szyszek jodłowych, tylko na 5 łuskach; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Nadlesnictwo Wieluń Lesnictwo Wróblew oddział 188.; fot.839420 fot.839421 fot.839422 fot.839423 [notatka: nie] [fotografie: tak];

839420
839421
839422
839423

ID 280 939 oznaczenie: Ciboria rufofusca; lokalizacja: 1,2 km na NE od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 20 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, na butwiejących starych łuskach szyszek jodłowych, licznie, w wielu miejscach; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Koziołek oddział 978.; fot.839430 fot.839431 fot.839432 fot.839433 fot.839434 [notatka: nie] [fotografie: tak];

839430
839431
839432
839433
839434

ID 280 940 oznaczenie: Ciboria rufofusca; lokalizacja: 700 m na E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 20 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: jodła, swierk, sosna, brzoza, buk, na butwiejących starych łuskach szyszek jodłowych, licznie, w wielu miejscach; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Koziołek oddział 986.; fot.839439 fot.839440 fot.839441 [notatka: nie] [fotografie: tak];

839439
839440
839441

ID 280 943 oznaczenie: Ciboria rufofusca; lokalizacja: 1,3 km na SE od zabudowań Zmyślonej, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE28; data zbioru: 24 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna, jodła, swierk, osika, grab, brzoza, na butwiejących starych łuskach szyszek jodłowych, licznie, przy jodłach; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Sokolniki oddział 842.; fot.839454 fot.839455 fot.839456 [notatka: nie] [fotografie: tak];

839454
839455
839456

ID 280 946 oznaczenie: Ciboria rufofusca; lokalizacja: 600 m na NW od zabudowań Tybli Małych, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE28; data zbioru: 24 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, na butwiejących starych łuskach szyszek jodłowych, licznie, w wielu miejscach; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Sokolniki oddział 848.; fot.839461 fot.839462 fot.839463 [notatka: nie] [fotografie: tak];

839461
839462
839463

ID 280 948 oznaczenie: Ciboria rufofusca; lokalizacja: 900 m na N od zabudowań Tyble Małe, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE28; data zbioru: 24 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, z domieszką sosny, buka, na butwiejących starych łuskach szyszek jodłowych, pod jodł±, przy drodze le¶nej; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Sokolniki oddział 849.; fot.839468 fot.839469 fot.839470 [notatka: nie] [fotografie: tak];

839468
839469
839470

ID 281 357 oznaczenie: Ciboria rufofusca; • potwierdzenie ID213 278; lokalizacja: 1 km S od wsi Ujazdówek, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 58,8" N i 19st 39' 3,8" E], DE57; data zbioru: 26 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -gł.jodły i dęby, w ściółce, na łuskach szyszek jodłowych, licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.840761 fot.840762 fot.840763 [notatka: nie] [fotografie: tak];

840761
840762
840763

ID 281 851 oznaczenie: Ciboria rufofusca; • potwierdzenie ID165 212; lokalizacja: 300 m S od leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 1 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, buki, osiki i inne, w ściółce, na łuskach szyszek jodłowych, licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.842809 fot.842810 fot.842811 fot.842812 [notatka: nie] [fotografie: tak];

842809
842810
842811
842812

ID 300 338 oznaczenie: Ciboria rufofusca; lokalizacja: 1 km E od wsi Ujazdówek, gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 26,7" N i 19st 40' 6,8" E], DE57; data zbioru: 30 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -gł. jodła, buk, na łuskach szyszek jodłowych gnijących w ściółce, licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 20/JN/16.04.2019; uwagi: fot.922496 fot.922497 [notatka: nie] [fotografie: tak];

922496
922497

ID 324 053 oznaczenie: Ciboria rufofusca; • potwierdzenie ID165 212; lokalizacja: 250 m S od leśn, Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 18 maj 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, buki, osiki i inne, w ściółce, na łuskach szyszek jodłowych, licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1072060 fot.1072061 fot.1072062 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1072060
1072061
1072062

ID 331 448 oznaczenie: Ciboria rufofusca; • potwierdzenie ID165 212; lokalizacja: 0,2 km SW od osady Bajkowizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 2' 4,5" N i 19st 30' 13,5" E], DE56; data zbioru: 16 maj 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, buki, osiki, brzozy i inne, na łuskach szyszek jodłowych gnijących w ściółce, licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1139158 fot.1139159 fot.1139160 fot.1139161 fot.1139162; Tegoroczne owocniki zebrane ok. 400 m na zachód od grup zebranych w poprzednich latach. [notatka: nie] [fotografie: tak];

1139158
1139159
1139160
1139161
1139162

ID 345 842 oznaczenie: Ciboria rufofusca; • potwierdzenie ID165 212; lokalizacja: 0,3 km SW od osady Bajkowizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 9 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany -gł. jodły i dęby, na łuskach szyszek jodłowych gnijących w ściółce, licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, m.in. przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.1232398 fot.1232399 fot.1232400 fot.1232401 fot.1232402 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1232398
1232399
1232400
1232401
1232402

ID 345 915 oznaczenie: Ciboria rufofusca; lokalizacja: 1 km NE od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 23 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: jodłowa enklawa w mieszanym lesie liściastym, na łuskach szyszek jodłowych gnijących w ściółce, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 11' 50,5" N 19st 23' 8" E; fot.1233166 fot.1233167 fot.1233168 fot.1233169 fot.1233170 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1233166
1233167
1233168
1233169
1233170

ID 357 795 oznaczenie: Ciboria rufofusca; lokalizacja: okolice Woli Niżnej (Szachty, na mapie Szychty), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 15 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodłowy z bukiem, grabem i in., na rozkładających się łuskach szyszek jodłowych w towarzystwie kielonki błyszczącej, kilka owocników pojedynczo (więcej nie szukałam); leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1337957 fot.1337958 fot.1337959 fot.1337960 fot.1337961 fot.1337962 fot.1337963 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1337957
1337958
1337959
1337960
1337961
1337962
1337963

ID 358 041 oznaczenie: Ciboria rufofusca; lokalizacja: 0,8 - 1 km na N od miejscowości Stara Góra, gm.Stąporków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE33; data zbioru: 3 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy na terenach pokopalniach. Wtrącenia pojedynczych dębów, buków grabów., Gliniaste podłoże po wydobywaniu rud żelaza., Po całym terenie , na opadłych łuskach szyszek jodłowych, wspólnie z Caloscypha fulgens.; leg. det. Jan Kochanowski; eksykat: Tak zostanie przesłany kustoszowi.; uwagi: fot.1340968 fot.1340969 [fotografie: Tak.];

1340968
1340969

ID 358 043 oznaczenie: Ciboria rufofusca; lokalizacja: 1 km na południe od miejscowości Czarniecka Góra, gm.Stąporków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE43; data zbioru: 8 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy na terenach pokopalniach. Wtrącenia pojedynczych dębów, grabów i leszczyny., Gliniaste podłoże po wydobywaniu rud żelaza., Po całym terenie , na opadłych łuskach szyszek jodłowych. Wokoło w tym samym czasie mnóstwo Caloscypha fulgens.; leg. det. Jan Kochanowski; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustoszy.; uwagi: fot.1340977 fot.1340978 fot.1340979 fot.1340980 fot.1340981 fot.1340982 [fotografie: Tak.];

1340977
1340978
1340979
1340980
1340981
1340982

ID 358 044 oznaczenie: Ciboria rufofusca; lokalizacja: 1,2 km na S od Stąporków., pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE43; data zbioru: 18 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy., Gliniaste podłoże po wydobywaniu rud żelaza., Na opadłych łuskach szyszek jodłowych.; leg. det. Jan Kochanowski; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustoszy bazy.; uwagi: fot.1340989 fot.1340990 fot.1340991 fot.1340992 fot.1340993 [fotografie: tak];

1340989
1340990
1340991
1340992
1340993

ID 358 733 oznaczenie: Ciboria rufofusca; • potwierdzenie ID165 212; lokalizacja: 0,5 km SE od osady Bajkowizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 28 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielowarstwowy las mieszany -jodła, dąb, brzoza, buk i inne, na łuskach szyszek jodłowych gnijących w ściółce, licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: GPS: 51st 2' 4,5" N 19st 30' 36" E; fot.1348424 fot.1348425 fot.1348426 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1348424
1348425
1348426
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji