Bovista nigrescens Pers.

kurzawka czerniejąca
Bovista nigrescens (kurzawka czerniejąca)
28.09.1990, Pusté pole, Prešov, Czechy – na pastwisku; copyright © by Bohdan Cienciała
Geastrum quadrifidum (gwiazdosz czteropromienny)

cechy charakterystyczne

osłona zewnętrzna silnie błyszcząca, czerwonobrązowa do czarnobrązowej

space

zarodniki ze sterygmą, sterygmy krótkie 5-8µm, zwykle ułamane na końcu, zarodniki okrągłe

space

występowanie

uwagi