grzyby.pl

Bovista nigrescens Pers.

kurzawka czerniejąca
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Bovista Bovista Bovista BovistaBovistakurzawka bagienna (Bovista paludosa)kurzawka oścista (Bovista limosa)
Bovista nigrescens (kurzawka czerniejąca)
28.09.1990, Pusté pole, Prešov, Czechy – na pastwisku; copyright © by Bohdan Cienciała
Geastrum quadrifidum (gwiazdosz czteropromienny)

cechy charakterystyczne

osłona zewnętrzna silnie błyszcząca, czerwonobrązowa do czarnobrązowej

pospolita, częstsza na pogórzu, typowe stanowiska to kwaśne łąki (typu Nardetalia) i inne bardziej wilgotne miejsca, także bogate w azot

zarodniki ze sterygmą, sterygmy krótkie 5-8 µm, zwykle ułamane na końcu, zarodniki okrągłe

mocna wielokrotnie rozgałęziona, bez przegród, bez jamekosłona zewnętrzna silnie błyszcząca, czerwonobrązowa do czarnobrązowej

space

zarodniki ze sterygmą, sterygmy krótkie 5-8 µm, zwykle ułamane na końcu, zarodniki okrągłe

space

jadalne czy trujące? 🟡🟢

Młode owocniki, o jeszcze białym wnętrzu, są jadalne.[105]Młode owocniki, o jeszcze białym wnętrzu, są jadalne.[105]

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Częsta. Na suchych łąkach, pastwiskach, w zaroślach, rzadko w lasach mieszanych, czasem na poboczach dróg leśnych; na ziemi; tworzy owocniki czerwiec-sierpień; trwają one do wiosny przyszłego roku. Saprotrof.Częsta. Na suchych łąkach, pastwiskach, w zaroślach, rzadko w lasach mieszanych, czasem na poboczach dróg leśnych; na ziemi; tworzy owocniki czerwiec-sierpień; trwają one do wiosny przyszłego roku. Saprotrof.