grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidina neosquamulosa (Aptroot et van Herk) S. Ekman

kropniczka zadziorkowa
Bacidina Bacidina Bacidina BacidinaBacidinakropniczka wodna (Bacidina inundata)kropniczka biaława (Bacidina phacodes)