grzyby.pl

Leccinum vulpinum Watling

koźlarz sosnowy
Leccinum aurantiacum var. vulpinum (Watling) Pilát
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Pod sosnami.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny ale nie na surowo. [105]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Leccinum vulpinum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CB-24 188607 73215 245573 169966 39711 80399 CB-26 312186 EB-67 20944

 ID20944  Leccinum vulpinum; Jeleniowo woj. Warmińsko-Mazurskie, EB-67; 2005.08.31; las sosnowy 30-40 letni; na ziemi jeden okaz; leg. Marek KOZŁOWSKI; det. Marek KOZŁOWSKI; eksykat: J8_082005_KS, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 19189

 ID39711  Leccinum vulpinum; Śluza między Dziemiany a Lipusz., CB-24; 2006.08.26; Las sosnowy z domieszką ,buka.Sosny stare,buki młode.; W jagodach Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/9.09.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 49969 fot. 49970
W zeszłym roku też był podobny w tym miejscu-brak brzozy,topoli osiki.

ID73215 Leccinum vulpinum; Szklana huta, CB-24; 2007.08.04; Bór sosnowy; W mchu,wrzosach jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 111442 fot. 111443 fot. 111444
W pobliżu brak jakichkolwiek drzew liściastych.

ID80399 Leccinum vulpinum; Szklana huta, CB-24; 2007.10.07; Las sosnowy z domieszka buka; W jagodach,wrzosach jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 128402 fot. 128403
Bór sosnowy z domieszką młodych buków.Brak topoli,brzozy,dębu,świerka wyklucza inne leccinum.Nie przebarwia się jak typowy k.pomarańczowożółty.

ID169966 Leccinum vulpinum; Trawice, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 2010.08.10; Stary bór sosnowy; w ziemi w krzaczkach borówek czarnych dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: [Uwagi (Marek Snowarski): fotografie zostały nieskutecznie załączone]

ID188607 (potwierdzenie 169966) Leccinum vulpinum; Szklana huta-Turzonka 7 km od Lipusza, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 2011.07.24; Bór sosnowy z domieszką buka; w ziemi,borówkach 9 owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza
uwagi: fot. 430763 fot. 430764 fot. 430765
190 m.npm.

ID245573 (potwierdzenie 188607) Leccinum vulpinum; Szklana huta-Turzonka 7 km od Lipusza, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 2014.08.21; Bór sosnowy z domieszką buka; ziemia kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 701059 fot. 701060

ID312186 Leccinum vulpinum; Zabrody, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-26; 2017.08.02; Cladonio-Pinetum; Ściółka. Gromadnie.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 981961 fot. 981962 fot. 981963 fot. 981964

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji