grzyby.pl

Multiclavula mucida (Pers.) R.H. Petersen

koralóweczka śluzowata
Lentaria mucida (Pers.) Corner [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID177554 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID177554 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID177554 (© autora fot.)
W wilgotnych lasach, na ziemi lub spróchniałych kłodach, zwłaszcza topoli. Saprotrof na drewnie i w symbiozie z glonami Coccomyxa.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3221]
    Lentaria mucida (Pers.) Corner — wg Index Fungorum: Multiclavula mucida (Pers.) R.H. Petersen · publikacje: Gierczyk i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2012, Gierczyk i in. 2015a (as: Multiclavula mucida), Gierczyk i in. 2018b (as: Multiclavula mucida), Kościelniak i Baran 2018 (as: Multiclavula mucida), Gierczyk i in. 2019a (as: Multiclavula mucida), Czyżewska i in. 2005 (as: Multiclavula mucida)

znaleziska Multiclavula mucida na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

349456 FG-22 329666 FG-32 360787 GC-54 349703 GC-65 177554

 ID177554  Lentaria mucida; Białowieża, pow. Hajnówka, woj. Podlaskie, GC-65; 2010.09.25; las grądowy; na pniaku ściętego świerka kilkaset owocników; leg. Karol Zub; det. Dariusz Karasiński; eksykat: przekazany Darkowi Karasińskiemu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: w pobliżu trasy Białowieża-Hajnówka, na pniaku po ściętym świerku
fot. 382150 fot. 382151 fot. 382152

 ID329666  Multiclavula mucida; Stasiana podnóże Ostrej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2019.12.15; brzeg Jasiołki, jawor, buk, dziki bez, jodła lub świerk, dziki bez i in.; murszejąca kłoda jodłowa lub świerkowa masowo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0009256, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1127201 fot. 1127202 fot. 1127203

 ID349456  Multiclavula mucida; między Brylińcami a Rokszycami, pow. przemyski, woj. podkarpackie; 2020.10.24; las jodlowy; na martwym leżącym pniu setki pałeczek na kilku metrach długości pnia; leg. piotr pytel; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0007700
uwagi: wsp. stan 49.723726 , 22.669900 https://www.bio-forum.pl/messages/33/1182559.html

 ID349703  Multiclavula mucida; Budy Leśne - 52.741536, 23.717772, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC-54; 2021.09.18; Las mieszany; Na powalonej, odkorowanej, bardzo miękkiej kłodzie świerkowej setki owocników; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: BGF0008728, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1265139.html
uwagi: fot. 1265329fot. 1265330fot. 1265331

ID360787 Multiclavula mucida; Okolica Barwinka (potok Błudna), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-32; 2016.10.23; las jodłowo bukowy z domieszkami; drewno leżące w potoku (pewnie jodłowe) kilkadziesiąt owocników na powierzchni cięcia; leg. Anna Hreczka; det. Piotr Chachuła i Marcin Piątek, potwierdził mikroskopowo Błażej Gierczyk; eksykat: Tak, u Błażeja Gierczyka, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1369493 fot. 1369494 Multiclavula mucida

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji