grzyby.pl

Multiclavula mucida (Pers.) R.H. Petersen

koralóweczka śluzowata
Lentaria mucida (Pers.) Corner [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID177554 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID177554 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID177554 (© autora fot.)
W wilgotnych lasach, na ziemi lub spróchniałych kłodach, zwłaszcza topoli. Saprotrof na drewnie i w symbiozie z glonami Coccomyxa.W wilgotnych lasach, na ziemi lub spróchniałych kłodach, zwłaszcza topoli. Saprotrof na drewnie i w symbiozie z glonami Coccomyxa.