grzyby.pl

Bovista colorata (Peck) Kreisel

kurzawka barwna
Bovista dryina (Morgan) Demoulin
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Bovista Bovista Bovista BovistaBovistakurzawka filcowata (Bovista tomentosa)kurzawka drobniutka (Bovista pusilla)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach z grabami i w iglastych ze świerkiem; na ziemi; sierpień. Saprotrof.W lasach z grabami i w iglastych ze świerkiem; na ziemi; sierpień. Saprotrof.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony