grzyby.pl

Kneiffiella abdita Riebesehl et E. Langer

strzępkoząb kolczastopory
Chaetoporellus latitans (Bourdot et Galzin) Bondartsev et Singer ex Singer · Chaetoporus latitans (Bourdot et Galzin) Parmasto, Tartu riik. ülik. Toim. 136 · Grandinia latitans (Bourdot et Galzin) Jülich · Hyphodontia latitans (Bourdot et Galzin) Ginns et M.N.L. Lefebvre [główna w czekliście] · Poria latitans Bourdot et Galzin
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Kneiffella Kneiffella Kneiffella KneiffellaKneiffella strzępkoząb (Hyphodontia) strzępkoząb (Hyphodontia)strzępkoząb (Hyphodontia)strzępkoząb brodaty (Kneiffiella barba-jovis)strzępkoząb miękki (Kneiffiella subalutacea)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na leżących pniach świerka; jesienią.Na leżących pniach świerka; jesienią.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony