grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidia silesiaca Zahlbr.

kropnica śląska
Bacidia Bacidia Bacidia BacidiaBacidiakropnica żółtawa (Bacidia rubella)kropnica nikła (Bacidia subincompta)