grzyby.pl

Bacidia silesiaca Zahlbr.

kropnica śląska
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Bacidia Bacidia Bacidia BacidiaBacidiakropnica żółtawa (Bacidia rubella)kropnica nikła (Bacidia subincompta)

występowanie