grzyby.pl

Discina ancilis (Pers.) Sacc.

krążkownica wrębiasta
Gyromitra ancilis (Pers.) Kreisel
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID100698 (© autora fot.)
Discina ancilis (krążkownica wrębiasta)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
starszy, nieforemny owocnik · GREJ: ID100236 (© autora fot.)

owocnik

Discina ancilis (krążkownica wrębiasta)
hymenofor
Miseczkowaty, z wiekiem płaski do wypukłego i nieregularnie pofałdowany; średnicy 40-150 mm; wnętrze miseczki żółtobrązowe do czerwonobrązowego, zewnętrze brudnobiałe do mięsnoróżowego, delikatnie filcowate. Trzonu bardzo krótki krótki, 3-10(20) x 20-30 mm, żeberkowany, żeberka przechodzą na miseczkę, białawy, białoszary. Miąższ białawy, woskowej konsystencji; smak łagodny.
Cup-shaped, with age flat to convex and irregularly undulating; 40-150 mm in diameter; inside of the cup yellow-brown to red-brown, outer surface grey white to flesh-coloured-pink, delicately tomentose. Stipe very short, 3-10(20) x 20-30 mm, ribbed, ribs projecting to the cup, whitish, white-grey. Flesh whitish, of waxy consistency; taste mild.

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki wrzecionowate z stożkowatymi wyrostkami na końcach, drobno brodawkowane, hialinowe, 20-40 x 10-15 µm.
Spore print white. Spores fusiform with conical appendages on both ends, finely warty, hyaline, 20-40 x 10-15 µm.

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006). [140]
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID129608 (© autora fot.)
Częsta. Wczesną wiosną, w świerczynach, w miejscach dobrze ogrzanych, na murszejącym drewnie świerka.
Common. Early spring, in spruce forests, on mildewed wood.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢

Wg. Dermka dobry grzyb jadalny.[9]
Edible.
Podobna jest rzadka krążkówka żyłkowana (Disciotis venosa) z rodziny smardzowatych (Morchellaceae). Jej owocniki są większe, średnicy do 200 mm, spotyka się je na ziemi, w siedliskach typowych dla smardzy i ma zapach chloru.
Similar is the rare krążkówka żyłkowana (Disciotis venosa) of the family smardzowate (Morchellaceae). Its sporocarps are larger, up to 200 mm in diameter, they smell of chlorine and are found in the ground, in habitats typical to smardz (Morchella).

wybrane okazy · selected collections

#3
06 05 22 - 1
leg. Marek Snowarski
/Puszcza Białowieska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1981 — Fungi of Switzerland 1 - Acomycota. [26I]
  • Dermek A., 1988 — Grzyby znane i mniej znane. [9]
  • Chmiel, M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Discina ancilis na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CA-99 367373 DA-80 129685 165524 DB-49 367662 DC-28 361841 DE-45 367269 DE-46 299569 DE-54 163405 DE-55 344325 100236 DE-57 163234 100900 300339 DE-65 235626 298936 DE-66 280753 DE-67 300340 DF-94 100698 EB-69 129608 EC-37 344181 ED-54 366887 EF-10 367370 FE-24 367461 FE-37 366908 FG-23 366490 GB-81 367633 GC-01 367623 GC-12 367659

 ID100236  Discina ancilis; 1,5km SW,Bobry,pow.radomszczański, DE-55; 2008.03.29; nadrzeczne zadrzewienia-wierzba,czeremcha,świerk,leszczyna i in.; na murszejącym,całkowicie obrośniętym mchem fragmencie drzewa (prpd wierzchołek świerka) i tuż obok niego(większy owocnik) dwa owocniki blisko siebie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/16.05.08, tak,(zdjęcia przedstawiające rozwój owocników od 29marca do 16kwietnia-u mnie), notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia przedstawiają owocniki w dniu 16 kwietnia

fot. 170141 fot. 170142

 ID100698  Discina ancilis; Międzybrodzie Bialskie, pow. żywiecki, woj. śląskie, DF-94; 2008.04.01; Nad brzegiem rzeki, nieopodal tartaku, wśród pędów malin i drzew liściastych: klon, wierzba, olsza; w trocinach ale również w trawie masowo na ok 20 m2; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JG/16.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Na tym stanowisku owocniki występują od kilku lat
fot. 170939 fot. 170940 fot. 170941

 ID100900  Discina ancilis; 1,2 km S,Wola Malowana,droga na Kobiele,pow.radomszczański, DE-57; 2008.04.08; pas przydrożnych drzew na skarpie-klon,jesion,dąb; na murszejących pniakach i tuż obok nich dwie grupy(10 i 12 sztuk) w odległości ok.10m od siebie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 171413 fot. 171414 fot. 171415 fot. 171416

ID129608 Discina ancilis; około 2km N od Rucianego-Nidy, nadleśnictwo Maskulińskie, oddział 113, EB-69; 2009.04.27; las mieszany, głównie sosna, dąb i świerk; na pniaku ściętego świerka grupka, 7 owocników; leg. Mateusz Pańkowski; det. Mateusz Pańkowski; eksykat: TAK, prześlę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: --
fot. 236482 fot. 236483 fot. 236484 fot. 236485

ID129685 Discina ancilis; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 2009.04.23; poręba świerkowa z nasadzeniem klonów,brzoza,sosna,buk; na pniach świerkowych i obok nich kilkadziesiąt owocników w kwadracie 200x200 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 236620 fot. 236621

ID163234 (potwierdzenie 100900) Discina ancilis; 1,2 km S,Wola Malowana, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2010.04.17; pas przydrożnych drzew na skarpie-klon,jesion,dąb ;obecnie większość drzew w tym pasie została wycięta podczas modernizacji drogi; na murszejącym pniaku i obok niego grupa ponad 70 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani;brak przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: siedlisko
fot. 330325 fot. 330326

przykładowe owocniki
fot. 330327 fot. 330328 fot. 330329 fot. 330330

ID163405 Discina ancilis; 1 km NE,Ważne Młyny, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 2010.04.18; rzadki las samosiejkowy sosnowo-brzozowy wyrastający na starej porębie; pozornie na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę do Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 331249 fot. 331250 fot. 331251

ID165524 Discina ancilis; Gdańsk Oliwa dolina Samborowo, woj. pomorskie, DA-80; 2010.05.08; poręba świerkowa z nasadzeniem klonów,brzoza,sosna,buk; na pniach świerkowych kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk
uwagi: fot. 339823

 ID235626  Discina ancilis; 2 km N od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2014.04.12; skraj niewielkiej polany ( w lesie sosnowym ) gdzie składowano i spalono karcze z robót porządkowych po przejściu trąby powietrznej; na ziemi przemieszanej z popiołem i materiałem roślinnym grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 18/JN/29.09.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 46" N i 19st 17' 46,5" E

fot. 663691 fot. 663692 fot. 663693 fot. 663694 fot. 663695

ID280753 Discina ancilis; 1 km N od Kol.Ojrzeń, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2016.04.19; bór sosnowy; na rozkładającej się kłodzie świerkowej grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 18,8" N i 19st 29' 15,4" E

fot. 838676 fot. 838677 fot. 838678 fot. 838679

ID298936 (potwierdzenie 235626) Discina ancilis; 2 km N od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2017.04.21; śródleśna polana gdzie jest składowane drewno; na ziemi przemieszanej z materiałem roślinnym grupa 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 916364 fot. 916365 fot. 916366

młode owocniki z 1 kwietnia
fot. 916367 fot. 916368 fot. 916369

 ID299569  Discina ancilis; 1 km S od wsi Pudzików, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2017.05.03; bór sosnowy; na omszałym, sosnowym pniaku jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 3/JN/15.05.2019, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 10' 7,8" N i 19st 32' 37" E

fot. 919276 fot. 919277

ID300339 Discina ancilis; 0,8 km SE od wsi Tomaszów, gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2017.04.30; las mieszany -sosna, dąb, brzoza i inne; na ziemi, przy sosnowym pniaku dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 45,5" N i 19st 37' 59" E

fot. 922503 fot. 922504 fot. 922505 fot. 922506

ID300340 Discina ancilis; 1,3 km NW od wsi Rędziny, gm. Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2017.04.30; bór sosnowy, miejsce składowania drewna; na ziemi przemieszanej z materiałem drzewnym grupa 3 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 50 st 58' 43,2" N i 19st 36' 33,9" E

fot. 922511 fot. 922512 fot. 922513

ID344181 Discina ancilis; ok.100m na S od połudnowowschodniego narożnika rezerwatu Zwierzyniec, gm.Krasnosielc, pow. Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, EC-37; 2021.04.25; bór świerkowo sosnowy z domieszkami liściastymi; rozkładające się pniaki świerkowe ok.20 owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1219687.html
Grzyby rosły w dwóch miejscach:
1)w rezerwacie Zwierzyniec
2)w odległości ok.100m na S od południowo-wschodniego narożnika rezerwatu,owocniki pobrano z tego miejsca.

ID344325 Discina ancilis; kol. Klekotowe; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2021.04.17; bór sosnowy; pobocze szosy; na ziemi przemieszanej z materiałem drzewnym grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 57" N 19st 24' 20" E

fot. 1221176 fot. 1221177 fot. 1221178 fot. 1221179 fot. 1221180 fot. 1221181

ID361841 Discina ancilis; Las ok 1,5 km na pn. od Bądzyna, gm. Lubowidz, pow. Żuromin, woj. mazowieckie, DC-28; 2022.03.17; wilgotny, mszysty las z sosnami i starymi świerkami; na obrosłym mchem pniaku, prawdopodobnie świerkowym kilka owocników; leg. Michał Plakwicz; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: nie\, tak, notatka: nie
uwagi: woskowata konsystencja miąższu, brak zapachu; początkowo myślałem, że to chroniona Sarcoscypha sp., dlatego nie zebrałem "suszka"
fot. 1377832fot. 1377833fot. 1377834

ID366490 Discina ancilis; Rymanów Zdrój, park zdrojowy, pow. Krosno, woj. Podkarpackie, FG-23; 2021.05.01; pod starymi jodłami; na ściółce pochodzenia jodłowego i we mchu około 11 owocników; leg. Janusz Słowiński; det. Janusz Słowiński; eksykat: tak, prześlę do kustosza Błażej Gierczyk, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1220827.html

ID366887 Discina ancili; Piotrkowice, pow. grodziski, woj. mazowieckie, ED-54; 2023.03.25; pas lasu świerkowego z domieszka sosny miedzy łąkami; na zagrzebanych świerkowych patykach 8 owocników na około 4 metrach kwadratowych; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk; det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,zostanie wysłany do Błażeja Gierczyka, tak
uwagi: fot. 1420024fot. 1420025fot. 1420026fot. 1420027fot. 1420028fot. 1420029

ID366908 Discina ancilis; Lublin, Stary Gaj, pow. lubelski, woj. lubelskie, FE-37; 2023.03.24; Las świerkowy,; przy martwych pniakach gromadnie, kilkadziesiąt owocników; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk, tak
uwagi: fot. 1420185fot. 1420186fot. 1420187fot. 1420188 fot. 1420189

ID367269 Discina ancilis; 1 km NW od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2023.04.08; bór sosnowy; skraj poręby; na ziemi zmieszanej z materiałem drzewnym grupa co najmniej 22 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,1140 19,4056

fot. 1423868 fot. 1423869 fot. 1423870 fot. 1423871 fot. 1423872 fot. 1423873 fot. 1423874 fot. 1423875 fot. 1423876

ID367370 Discina ancili; ok 1,5 na NW od Sielca, pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie, EF-10; 2023.04.14; las jodłowo-bukowy z domieszka dęba; na ziemi lub przy karpach pojedyńczo; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk; det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: Owocniki spotkałem przy kilku karpach rozrzuconych po całym kompleksie leśnym,ale traktuje je jako jedno stanowisko.fot. 1424978fot. 1424979fot. 1424980fot. 1424981fot. 1424982fot. 1424983fot. 1424984fot. 1424985fot. 1424986fot. 1424987

ID367373 Discina ancilis; Bąkowo k. Gdańska, Lasy Otomiskie, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-99; 2023.04.16; monokultura świerkowa; na ziemii kilkanaście owocników na 4 m2; leg. Miriam Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak
uwagi: fot. 1424999 fot. 1425000 fot. 1425001 fot. 1425002 fot. 1425003 fot. 1425004 fot. 1425005 fot. 1425006 fot. 1425007 fot. 1425008

ID367461 Discina ancilis; Celejów, pow. puławski, woj. lubelskie, FE-24; 2023.04.18; las modrzewiowy; na ziemi 3 owocniki; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk, tak
uwagi: fot. 1426013fot. 1426014

ID367623 Discina ancilis; ok 2 km na N od Jałówki, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2023.04.29; las świerkowy z domieszka sosny,dęba,leszczyny; na ziemi pod karpą świerkową trzy owocniki; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk; det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1427949fot. 1427950fot. 1427951fot. 1427952

ID367633 Discina ancilis; około 1,2 na SW od Gnidzina, pow. sokólski, woj. podlaskie, GB-81; 2023.04.30; las świerkowy; przy pniu ściętego świerka cztery owocniki; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk; det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1428012fot. 1428013

ID367659 Discina ancilis; 2km na SE od Cieliczanki, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-12; 2023.05.01; las dębowo świerkowy; na ziemi przy świerkowej karpie jeden owocnik; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk; det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1428155fot. 1428156fot. 1428157

ID367662 Discina ancilis; Żabi Róg, 300 m. S od nieczynnej piaskowni, pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie, DB-49; 2023.04.30; młody bór sosnowy; na spróchniałych, omszonych kłodach sosnowych po 3 owocniki na dwóch kłodach obok siebie; leg. Piotr Stańczak, Stanisław Kosiński; det. Piotr Stańczak; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 53°51'15.3"N 20°01'34.1"E

Stanowisko znalazł Piotr Stańczak, ja zrobiłem dokumentację i pobrałem owocniki

fot. 1428181 fot. 1428182 fot. 1428183 fot. 1428184 fot. 1428185 fot. 1428186 fot. 1428187 fot. 1428188

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji