grzyby.pl

Hydnellum underwoodii (Banker) E. Larss., K.H. Larss. et Köljalg

kolczakówka biało-beżowa, sarniak biało-beżowy
Sarcodon underwoodii Banker
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.33 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.