grzyby.pl

Fam. Lyophyllaceae

kępkowcowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈