grzyby.pl

Hydnellum joeides (Pass.) E. Larss., K.H. Larss. et Köljalg

kolczakówka fiołkowa, sarniak fiołkowy
Sarcodon joeides (Pass.) Bataille
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hydnellum joeides (kolczakówka fiołkowa)
07.09.2004, okolice Milicza; copyright © by Marek Snowarski
Hydnellum joeides (kolczakówka fiołkowa)
pokrój
Hydnellum joeides (kolczakówka fiołkowa)
widok od spodu, w grupach pod dębami
Hydnellum joeides (kolczakówka fiołkowa)

opis

Hydnellum joeides (kolczakówka fiołkowa)
Kapelusz jasny, beżowy, ochrowobrązowy, różowo-brązowy, z wiekiem ciemniejszy, czerwonobrązowy; powierzchnia gładka, aksamitna do drobno włókienkowato-łuseczkowatej; 30-110 mm, wypukły, z wiekiem rozpostarty, nieregularnie pofałdowany.

Hymenofor kolczasty; początkowo jasny, różowoochrowobrązowawy z wiekiem purpurowobrązowe; kolce krótkie, do 5 x 0.5 mm; daleko, nieregularnie zbiegające po trzonie.

Trzon brązowawy z fioletowym tłem, powierzchnia włókienkowata do drobno łuseczkowatej; 20-60 x 5-25 mm, zwężający się korzeniasto; pełny.

Miąższ na cięciu natychmiast liliowy, z czasem intensywnie fioletowy; zapach korzenny, przyjemny; smak łagodny lub nieco cierpki, ostrawy.Kapelusz jasny, beżowy, ochrowobrązowy, różowo-brązowy, z wiekiem ciemniejszy, czerwonobrązowy; powierzchnia gładka, aksamitna do drobno włókienkowato-łuseczkowatej; 30-110 mm, wypukły, z wiekiem rozpostarty, nieregularnie pofałdowany.

space

Trzon brązowawy z fioletowym tłem, powierzchnia włókienkowata do drobno łuseczkowatej; 20-60 x 5-25 mm, zwężający się korzeniasto; pełny.

space

Pileus light-coloured, beige, ochre-brown, pink-brown, with age darker, red-brown; surface smooth, velutinous to finely fibrillose-scaly; 30-110 mm, convex, with age plane, irregularly undulating.

Hymenophore echinulate; initially light-coloured, pink-ochre-brownish with age purple-brown; spines short, to 5 x 0.5 mm; strongly irregularly decurrent onto the stipe.

Stipe brownish with violet background, surface fibrillose to finely squamulose; 20-60 x 5-25 mm, rooting; solid.

Flesh on the cut immediately lilac, with time vividly violet; smell spicy, pleasant; taste mild or slightly acrid, somewhat piquant.

Pileus light-coloured, beige, ochre-brown, pink-brown, with age darker, red-brown; surface smooth, velutinous to finely fibrillose-scaly; 30-110 mm, convex, with age plane, irregularly undulating.

space

Stipe brownish with violet background, surface fibrillose to finely squamulose; 20-60 x 5-25 mm, rooting; solid.

space

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.32 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Rzadki. Od lata do jesieni, zwykle w grupach i zrośnięte po kilka, w lasach liściastych, pod dębami, bukami i kasztanowcami.Rzadki. Od lata do jesieni, zwykle w grupach i zrośnięte po kilka, w lasach liściastych, pod dębami, bukami i kasztanowcami.
Rare. Summer-fall, usually gregarious or clustered, in hardwood forests, under oaks, beech, chestnut.
Rare. Summer-fall, usually gregarious or clustered, in hardwood forests, under oaks, beech, chestnut.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny.

Podlega ochronie gatunkowej.Niejadalny.

space

uwagi

Sarcodon fuligineo-violaceus rośnie w lasach iglastych. Jego miąższ na cięciu przybiera w kapeluszu barwę niebiesko-szarą, w trzonie jest niezmienny, czerwonawy.Sarcodon fuligineo-violaceus rośnie w lasach iglastych. Jego miąższ na cięciu przybiera w kapeluszu barwę niebiesko-szarą, w trzonie jest niezmienny, czerwonawy.
Sarcodon fuligineo-violaceus grows in coniferous forests. Its flesh on cut in the cap assumes blue-gray olour, in the stem is unchanging, reddish.
Sarcodon fuligineo-violaceus grows in coniferous forests. Its flesh on cut in the cap assumes blue-gray olour, in the stem is unchanging, reddish.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020824.6.02 - Hydnellum joeides (kolczakówka fiołkowa); lasy milickie, groble stawów
020824-6
leg. Marek Snowarski
/lasy milickie, groble stawów/ #10
znalezisko 20040907.2.04 - Hydnellum joeides (kolczakówka fiołkowa); okolice Milicza
040907-2
/okolice Milicza/ #17