grzyby.pl

Hydnellum joeides (Pass.) E. Larss., K.H. Larss. et Köljalg

sarniak fiołkowy, kolczakówka fiołkowa
Sarcodon joeides (Pass.) Boud. et Galz.
Sarcodon Sarcodon Sarcodon SarcodonSarcodonsarniak szorstki (Hydnellum scabrosum)sarniak sinostopy (Hydnellum glaucopus)
Hydnellum joeides (sarniak fiołkowy)
07.09.2004, okolice Milicza; copyright © by Marek Snowarski
Hydnellum joeides (sarniak fiołkowy)
pokrój
Hydnellum joeides (sarniak fiołkowy)
widok od spodu, w grupach pod dębami
Hydnellum joeides (sarniak fiołkowy)

opis

Hydnellum joeides (sarniak fiołkowy)
Kapelusz jasny, beżowy, ochrowobrązowy, różowo-brązowy, z wiekiem ciemniejszy, czerwonobrązowy; powierzchnia gładka, aksamitna do drobno włókienkowato-łuseczkowatej; 30 – 110 mm, wypukły, z wiekiem rozpostarty, nieregularnie pofałdowany.

space

Trzon brązowawy z fioletowym tłem, powierzchnia włókienkowata do drobno łuseczkowatej; 20 – 60 x 5 – 25 mm, zwężający się korzeniasto; pełny.

space

Pileus light-coloured, beige, ochre-brown, pink-brown, with age darker, red-brown; surface smooth, velutinous to finely fibrillose-scaly; 30 – 110 mm, convex, with age plane, irregularly undulating.

space

Stipe brownish with violet background, surface fibrillose to finely squamulose; 20 – 60 x 5 – 25 mm, rooting; solid.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.32 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Rzadki. Od lata do jesieni, zwykle w grupach i zrośnięte po kilka, w lasach liściastych, pod dębami, bukami i kasztanowcami.

Rare. Summer-fall, usually gregarious or clustered, in hardwood forests, under oaks, beech, chestnut.

wartość

Niejadalny.

space

uwagi

Sarcodon fuligineo-violaceus rośnie w lasach iglastych. Jego miąższ na cięciu przybiera w kapeluszu barwę niebiesko-szarą, w trzonie jest niezmienny, czerwonawy.

Sarcodon fuligineo-violaceus grows in coniferous forests. Its flesh on cut in the cap assumes blue-gray olour, in the stem is unchanging, reddish.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020824.6.02 - Hydnellum joeides (sarniak fiołkowy); lasy milickie, groble stawów
020824-6
leg. Marek Snowarski
/lasy milickie, groble stawów/ #10
znalezisko 20040907.2.04 - Hydnellum joeides (sarniak fiołkowy); okolice Milicza
040907-2
/okolice Milicza/ #17