grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Camarophyllopsis schulzeri (Bres.) Herink

kopułeczek łąkowy
Aeruginospora schulzeri (Bres.) M.M. Moser
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Na łąkach i brzegach lasów, w zaroślach z olszą; na ziemi, z preferencją dla wapiennych; czerwiec – październik.