grzyby.pl

Chroogomphus helveticus (Singer) M.M. Moser

klejek alpejski
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Chroogomphus helveticus (klejek alpejski)
01.10.1998, Kocbeø, Czechy; copyright © by Stanislav Jirásek
Chroogomphus helveticus (klejek alpejski)
Chroogomphus helveticus (klejek alpejski)
Chroogomphus helveticus (klejek alpejski)
Chroogomphus helveticus (klejek alpejski)
Chroogomphus helveticus (klejek alpejski)
Chroogomphus helveticus (klejek alpejski)
Chroogomphus helveticus (klejek alpejski)
Chroogomphus helveticus (klejek alpejski)
Chroogomphus helveticus (klejek alpejski)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W górskich lasach i zaroślach, na ziemi, pod świerkami i kosodrzewiną; sierpień-wrzesień. Grzyb mykoryzowy.W górskich lasach i zaroślach, na ziemi, pod świerkami i kosodrzewiną; sierpień-wrzesień. Grzyb mykoryzowy.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080926.120937.jgadek - Chroogomphus helveticus (klejek alpejski); Maków Podhalański
080926-120937
leg. Joanna Gądek
/Maków Podhalański/ #9