grzyby.pl

Kneiffiella pilaecystidiata (S. Lundell) Jülich et Stalpers

strzępkoząb owłosiony
Deviodontia pilaecystidiata (S. Lundell) Hjortstam et Ryvarden · Grandinia pilaecystidiata (S. Lundell) Jülich · Hyphodontia pilaecystidiata (S. Lundell) J. Erikss. [główna w czekliście] · Odontia pilaecystidiata S. Lundell
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na leżących martwych pniach drzew liściastych, w miejscach wilgotnych, np. przy strumieniach.Na leżących martwych pniach drzew liściastych, w miejscach wilgotnych, np. przy strumieniach.