grzyby.pl

Hydnellum compactum (Pers.) P. Karst.

kolczakówka żółtobrązowa, kolczakówka zbita
Hydnellum floriforme (Schaeff.) Banker
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Wg Mycobank Hydnellum floriforme (Schaeff.) Banker to synonim; w GBIF podany jako osobny gatunek. (2022-12-5)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID228858 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID139335 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID139335 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID178721 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.31 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
W lasach iglastych i w parkach, na ziemi; lipiec-październik.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów [50.14]
 • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
 • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2708]
  Hydnellum compactum (Pers.) P. Karst. · publikacje: Narkiewicz 2005, Wojewoda 2008, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Wilga i Wantoch-Rekowski 2015, Karasiński 2016, Kujawa i Gierczyk 2016, Pawłowska i Okrasińska 2020h, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019, Karasiński i in. 2016

 • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2711]
  Hydnellum floriforme (Schaeff.) Banker · uwagi: gatunek ten może być mylony z H. aurantiacum - polskie okazy wymagają rewizji
  publikacje: Chachuła 2016, Wojewoda i in. 2016, Pawłowska i Okrasińska 2020d

znaleziska Hydnellum compactum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CA-89 139335 DE-47 195712 211489 364616 318991 334818 178721 242910 228858 348168 310832 288516

 ID139335  Hydnellum compactum; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK Dębi żleb, CA-89; 2009.07.24; Kwaśna buczyna z domieszka sosny; W ziemi kilkadziesiąt owocników rozproszonych w promieniu 100 m; leg. Marcin S.Wilga; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/090724/0500, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 259563 fot. 259564 fot. 259565 fot. 259566
N 54*23,260'
E 018*32,795'
86 m.npm

 ID178721  Hydnellum compactum; 2 km NE,Wąglin,gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2010.08.14; las liściasty-gł.dęby i graby;gęsty podrost mieszany-gł.dęby,jodły,graby; na ziemi grupa ok.25 owocników,niektóre zrośnięte ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/100814/0002, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Zdjęcia z dn.21.08.2010
fot. 385371 fot. 385372

Rozprawa nad gatunkiem w wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/360719.html

 ID195712  (potwierdzenie 178721) Hydnellum compactum; 2 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2011.09.17; las liściasty-gł.dęby i graby;gęsty podrost mieszany-gł.dęby,jodły,graby; na ziemi kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 466417 fot. 466418 fot. 466419

 ID211489  (potwierdzenie 178721) Hydnellum compactum; 2 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2012.09.21; las liściasty- gł.dęby i graby; gęsty podrost mieszany -gł.dęby, jodły, graby; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 548872

 ID228858  (potwierdzenie 178721) Hydnellum compactum; 2 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2013.08.25; las liściasty -gł.dęby i graby; gęsty podrost mieszany -gł.dęby, jodły, graby; na ziemi kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 626089 fot. 626090

 ID242910  (potwierdzenie 178721) Hydnellum compactum; 2 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2014.07.18; las liściasty -gł.dęby i graby; gęsty podrost mieszany -gł.dęby, jodły, graby; na ziemi grupa kilku(-nastu) owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 691656 fot. 691657 fot. 691658

30.07.2014
fot. 691659 fot. 691660 fot. 691661 fot. 691662

 ID288516  (potwierdzenie 178721) Hydnellum compactum; 2 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2016.07.29; las liściasty -gł. dęby i graby; gęsty podrost mieszany -gł. dęby, jodły, graby; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 866751 fot. 866752

6 sierpnia
fot. 866753 fot. 866754 fot. 866755

 ID310832  (potwierdzenie 178721) Hydnellum compactum; 2 km NE od wsi Wąglin,gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2017.07.29; las liściasty -gł. dęby i graby; gęsty podrost mieszany -gł. dęby, jodły, graby; na ziemi grupa kilku(-nastu) owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 973904 fot. 973905 fot. 973906 fot. 973907
.
26 sierpnia
fot. 973908 fot. 973909
.
9 września
fot. 973910 fot. 973911

ID318991 (potwierdzenie 178721) Hydnellum compactum; 2 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2018.07.28; las liściasty -gł. dęby i graby; gęsty podrost mieszany -gł. dęby, jodły, graby; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1030641 fot. 1030642
siedlisko
fot. 1030643
.
12.08.2018
fot. 1030644 fot. 1030645 fot. 1030646

ID334818 (potwierdzenie 178721) Hydnellum compactum; 2 km NE od wsi Wąglin; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2020.08.08; las mieszany -dęby, jodły, graby i inne; na ziemi grupa ok. 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1161985 fot. 1161986 fot. 1161987 fot. 1161988 fot. 1161989 fot. 1161990 fot. 1161991 fot. 1161992 fot. 1161993 fot. 1161994

ID348168 (potwierdzenie 178721) Hydnellum compactum; 2 km NE od wsi Wąglin; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2021.07.31; las liściasty -gł. dęby i graby; gęsty podrost mieszany -gł. dęby, jodły, graby; na ziemi grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1254386 fot. 1254387 fot. 1254388 fot. 1254389

15.08
fot. 1254390 fot. 1254391 fot. 1254392

15 sierpnia znalazłem jeszcze dwie grupy tych kolczakówek, jedną, liczącą ok. 10 owocników, kilka metrów obok i drugą, liczniejszą, liczącą ponad 20 owocników, ok. 300 m na pn-wsch

przykładowe owocniki z grupy liczniejszej
fot. 1254393 fot. 1254394 fot. 1254395 fot. 1254396 fot. 1254397 fot. 1254398

ID364616 (potwierdzenie 178721) Hydnellum compactum; 2 km NE od wsi Wąglin; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2022.08.14; las mieszany -dęby, jodły, graby, rzadziej inne; na ziemi grupa 12 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,1578 19,5885

fot. 1400132 fot. 1400133 fot. 1400134

3.09.2022
fot. 1400135 fot. 1400136 fot. 1400137 fot. 1400138

11.09. znalazłem kolejną grupkę, pięciu owocników, tych kolczakówek, ok. 300 m na pd. od stanowiska pierwotnego

fot. 1400139 fot. 1400140 fot. 1400141

PS. W ubiegłorocznych, nowych punktach, w tym roku nie trafiłem na owocniki.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji