grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidia trachona (Ach.) Lettau

kropnica kamienna
Bacidia Bacidia Bacidia BacidiaBacidiakropnica nikła (Bacidia subincompta)kropnica robakowata (Bacidia vermifera)