grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidia baggei (Metzler) Dalla Torre et Sarnth.

kropnica Baggego
Bacidia Bacidia Bacidia BacidiaBacidiakropnica Auerswalda (Bacidia auerswaldii)kropnica wyprószkowa (Bacidia biatorina)