grzyby.pl

Exidia saccharina (Alb. et Schwein.) Fr.

kisielnica karmelowata
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Exidia saccharina (kisielnica karmelowata)
Exidia saccharina (kisielnica karmelowata)
Exidia saccharina (kisielnica karmelowata)
Exidia saccharina (kisielnica karmelowata)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Exidia saccharina (kisielnica karmelowata)
Owocniki w przeciągu całego roku, na martwych pniach i gałęziach drzew iglastych, świerku i jodły, najczęściej na sosnowych.

wybrane okazy · selected collections

#16
bk.081026-GREJ119434
leg. Barbara Kudławiec
/Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy, 3,8 km na pn.zach. od Czeszewa/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
znaleziska Exidia saccharina na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-65 343179 AB-85 341356 AB-93 139316 112867 AC-62 355766 BD-23 149170 CA-88 153487 CA-89 126665 126664 CA-98 130883 CB-20 366369 CB-24 132236 152836 CC-15 292583 CC-73 155994 125870 CC-83 127855 127852 CC-84 127861 CC-92 155956 156859 156861 155954 126112 156858 CC-95 154712 CD-01 156553 125206 CD-32 119434 CD-98 341360 341359 CE-17 341394 341395 CE-18 341361 CE-24 341363 341362 341364 341365 CE-25 341366 341367 CE-31 341368 CE-33 341370 341371 341369 CE-34 341372 CE-37 341373 CE-38 341374 CE-39 341375 CE-48 341376 341377 CE-85 326010 DA-80 126534 DB-05 366764 DE-08 365915 DE-11 341378 DE-31 341379 341381 341380 341382 DE-32 365838 DE-35 119342 130271 352286 344200 DE-36 130267 130258 DE-41 341393 341392 341383 341391 DE-45 339023 342300 360457 DE-46 127545 127535 DE-53 131472 131466 DE-54 131489 131484 DE-55 126760 141586 354317 119059 154325 128063 126731 310811 119024 127922 126734 126738 126757 126747 110716 150093 143027 DE-56 365841 DE-64 129027 DE-65 155098 131499 107691 DE-77 126334 DE-82 131720 DF-62 125008 138813 DG-17 138475 EC-04 297237 EC-15 353610 EC-25 299084 328316 EF-72 131571 FD-55 367165 FG-22 367327 FG-23 322978

 ID107691  Exidia saccharina; 1,5 km SW,Klekowiec,gm.Radomsko, DE-65; 2008.04.22; bór sosnowy; na pozostawionym przez drwali czubku ściętej sosny kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/21.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 185900 fot. 185901 fot. 185902

 ID110716  Exidia saccharina; 1 km N,Brodowe,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 2008.05.24; młody las sosnowy; na martwej sośnie kilkanaście owocników na pniu; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, przy zgłoszeniu ID: 150093, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 192928 fot. 192929 fot. 192930

 ID112867  Exidia saccharina; Puszcza Bukowa, ok. 200 m na S od granicy gm. Szczecin i gm. Stare Czarnowo w rejonie Klucza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 2008.02.08; las dębowo-sosnowy z domieszką buka; na ułamanym czubie sosny bardzo licznie pojedynczo i w grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: kisielec karmelowaty
fot. 198028

opisany w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/149283.html

 ID119024  Exidia saccharina; 0,8 km W,Brodowe,gm.Radomsko, DE-55; 2008.10.18; drągowina sosnowa sąsiadująca z brzeziną,w obu laskach dużo martwych drzew; na martwych sosnach i na pniaku sosnowym kilka (pniak),kilkanaście i kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
1)fot. 211728

fot. 211729

2)fot. 211730

 ID119059  Exidia saccharina; 1,5km W,Brodowe,gm.Radomsko, DE-55; 2008.10.18; las sosnowy; na pniaku sosny kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/31.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 211785 fot. 211786

 ID119342  Exidia saccharina; 1,5 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce, DE-35; 2008.10.22; las mieszany-sosna,świerk,brzoza i in.; na marwej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/17.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 212343

ID119434 Exidia saccharina; województwo wielkopolskie, powiat wrzesiński, gmina Miłosław, Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy, 3,8 km na pn.zach. od Czeszewa, CD-32; 2008.10.26; przewaga sosny, domieszka świerku, nieco podrostu liściastego; na dwóch pniach przewróconych sosen, na korze i spod kory sosna 1 - kilkadziesiąt (ok. 70) owocników, sosna 2 - ok. 10 owocników; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Tak, zostanie przekazany Ani K., tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: dwa pnie sosen odległe od siebie o ok. 300 m
sosna 1 - N 52°09'56,76" E 17°27'50,84"
sosna 2 - N 52°09'52,50" E 17°27'42,39"

Siedlisko i żywicielski pień sosnowy, fragment pnia z owocnikami i przykładowe owocniki:
fot. 212663 fot. 212664 fot. 212665 fot. 212666 fot. 212667 fot. 212668

 ID125008  Exidia saccharina; ok 6 km WS Tychy, pow.tyski, woj.śląskie, DF-62; 2008.12.22; las sosnowy; na opadłych sosnowych konarach jeszcze nie pozbawionych kory na trzech konarach po kilka, kilkanaście owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JG/11.02.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 226073 fot. 226074 fot. 226075

 ID125206  Exidia saccharina; nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, 0,4 km pd Jezierce, oddz. 143, w pobliżu ścieżki przyrodniczo-leśnej w kierunku jez. Ósemka, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CD-01; 2009.02.08; przewaga sosny, dąb, leszczyna, grab, brzoza; cztery leżące pnie sosen na poszczególnych pniach od kilku do ok. 150 owocników wyrastających na korze i bezpośrednio na pniu; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK/20.02.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: współrzędne jednego z pni : N 52°25'48,57" E 17°22'22,92"

fot. 226561 fot. 226562 fot. 226563

 ID125870  Exidia saccharina; woj. wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, oddział 68, 3 km na pn.wsch. od Modliszewka, CC-73; 2009.02.21; przewaga sosny, pojedynczo brzoza, naprzeciw młodnik sosnowy; pień przewróconej sosny kilkanaście owocników na korze; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/22.03.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°38'34,85" E 17°37'57,07"

zdjęcie 1 - stanowisko w dniu znalezienia
zdjęcie 2 - przyschnięte owocniki w dniu znalezienia
zdjęcie 3 - pobrane owocniki po namoczeniu
zdjęcia 4,5 - owocniki podczas kolejnych odwiedzin stanowiska w dniu 28.02.2009

fot. 228180 fot. 228181 fot. 228182 fot. 228183 fot. 228184

 ID126112  Exidia saccharina; nadleśnictwo Czerniejewo, oddz. 56, 1,2 km na pn. zach. od Goranina, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2009.03.05; las mieszany: sosna, modrzew, dąb, grab, brzoza, topola, leszczyna, bez czarny; pień przewróconej sosny kilka owocników na korze i na okorowanym pniu; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/BK/22.03.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°28'10,37" E 17°29'08,18"

zdjęcia: widok pnia sosny oraz owocniki na korze i na okorowanym pniu
fot. 228940 fot. 228941 fot. 228942 fot. 228943

 ID126334  Exidia saccharina; Żytno, woj. łódzkie, DE-77; 2009.03.01; las mieszany; na pniu sosny w grupie, w okolicy kilkudziesięciu kilometrów dość często spotykany; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/KK/22.03.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: .
fot. 229545

 ID126534  Exidia saccharina; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 2009.03.12; Las mieszany-buk,sosna,brzoza,świerk; na leżącej gałęzi sosnowej kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0001402, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 230016 fot. 230017 fot. 230018
N 54*23,324'
E 18*33,099"
116 m.npm

 ID126664  Exidia saccharina; Gdańsk Oliwa Dolina Czystej Wody, CA-89; 2009.03.14; Obrzeże lasu mieszanego; na belkach świerkowych kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0001403, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 230253
N 54*24,108
E 18*30,867
78 m.npm

 ID126665  Exidia saccharina; Gdańsk Oliwa Dolina Czystej Wody, CA-89; 2009.03.14; Las mieszany-buk,sosna,brzoza,świerk; na martwych świerkach i sosnach kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0001404, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 230259 fot. 230260 fot. 230261
N 54*24,108'
E 18*30,867'
98 m.npm

 ID126731  Exidia saccharina; 2 km na pd. od skrzyżowania dróg krajowych 1 i 42,pow.radomszczański, DE-55; 2009.03.15; las sosnowo-brzozowy z dębowym podrostem; na leżącej,martwej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st03'45,92"N
-------19st22'12,95"E

fot. 230535

 ID126734  Exidia saccharina; 1km W, Brodowe, gm.Radomsko, DE-55; 2009.03.15; młodnik sosnowy (wys.ok.8m); na leżącej martwej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st03'31,46"N
-------19st21'47,02"E

fot. 230547 fot. 230548 fot. 230549

 ID126738  Exidia saccharina; 2 km S,Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 2009.03.15; las sosnowy; na pozostawionej przez drwali koronie sosny kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st03'41,26"N
-------19st21'40,39"E

fot. 230565 fot. 230566

obok było stanowisko Meruliopsis taxicola (ID126737)

 ID126747  Exidia saccharina; Klekotowe,gm.Radomsko, DE-55; 2009.03.14; drągowina sosnowa; na marwych,złamanych sosnach kilkadziesiąt owocników na dwóch drzewach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st01'55,91"N
-------19st24'22,12"E

1)fot. 230593

__fot. 230594

2)fot. 230595

__fot. 230596

 ID126757  Exidia saccharina; 1,5 km NW,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2009.03.14; las sosnowy z domieszką brzóz; na leżącym fragmencie sosny kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st01'42,78"N
-------19st23'37,29"E
obok stanowiska Meruliopsis taxicola-ID126756

fot. 230617 fot. 230618

 ID126760  Exidia saccharina; 1 km W,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2009.03.14; drągowina sosnowa; na martwej sośnie kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st01'20,93"N
-------19ST23'39,46"E

fot. 230631 fot. 230632

 ID127535  Exidia saccharina; 2 km E,Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-46; 2009.03.28; las sosnowy z domieszką brzozy; na martwej sośnie ok.tuzina owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st08'19,49"N
-------19st26'07,65"E

fot. 232049 fot. 232050

 ID127545  Exidia saccharina; 1 km NE,Biała Góra,gm.Dobryszyce, DE-46; 2009.03.28; las sosnowy; na martwych,leżących sosnach kilka owocników na dwóch sosnach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/7.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st08'17,89"N
-------19st26'15,91"E

fot. 232097 fot. 232098

 ID127852  Exidia saccharina; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, oddz. 149, 2,5 km na N od Dębowca k. Gniezna, CC-83; 2009.03.29; las sosnowy; leżący pień sosny kilkadziesiąt (ok. 40-50) owocników na korze oraz na okorowanym pniu; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/9.04.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°36'27,14" E 17°39'34,74"

siedlisko i żywicielski pień sosny:
fot. 232582

położenie owocników na pniu i przykładowe owocniki:
fot. 232583 fot. 232584 fot. 232585

 ID127855  Exidia saccharina; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, oddz. 150, 2,5 km na N (nieco na W) od Dębowca k. Gniezna, niedaleko j. Piotrowskiego, CC-83; 2009.03.29; las mieszany, sosna i młode liściaste; gałąź sosny spoczywająca na ściółce kilkadziesiąt ( ok. 40 ) owocników w trzech grupach, na korze; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/9.04.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°36'25,54" E 17°39'22,09"

siedlisko i żywicielska gałąź:
fot. 232600

położenie owocników i przykładowe owocniki:
fot. 232601 fot. 232602 fot. 232603

 ID127861  Exidia saccharina; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, 0,6 km na SE od Kaliny, niedaleko jeziora Wierzbiczany, CC-84; 2009.03.29; młody zagajnik sosnowy; pień leżącej sosny kilkanaście owoników na korze i na okorowanym pniu; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK/9.04.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°32'06,4" E 17°44'27,7"

w towarzystwie trzęsaka mózgowatego i niszczyka

siedlisko i żywicielski pień sosny:
fot. 232630

przykładowe owocniki:
fot. 232631 fot. 232632

 ID127922  Exidia saccharina; Lipie,gm.Radomsko, DE-55; 2009.04.01; las sosnowy; na powalonej,martwej sośnie dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st02'42,57"N
-------19st24'27,11"E

fot. 232758 fot. 232759

 ID128063  Exidia saccharina; 0,7 km SW,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-55; 2009.04.05; las sosnowy; na złamanej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st1'16,23"N 19st17'33,48"E

fot. 233153

 ID129027  Exidia saccharina; 2 km N,Jamno,gm.Mykanów, DE-64; 2009.04.19; fragment lasu nad strumieniem-sosna,wierzba,czeremcha; na ściętych gałęziach sosnowych kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st59'11,98"N 19st13'31,13"E

fot. 235366

 ID130258  Exidia saccharina; 1,5 km N Gałkowice Stare,gm.Kamieńsk, DE-36; 2009.05.03; las sosnowy; na sośnie kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st16'38,4"N 19st26'36,13"E

fot. 238011 fot. 238012

 ID130267  Exidia saccharina; 1 km NE,Kalisko,gm.Bełchatów, DE-36; 2009.05.03; las sosnowy; na martwej sosence kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: owocniki rosły na tym samym drzewie co przedstawiony w zgłoszeniu ID130265 wrośniaczek sosnowy

fot. 238048

 ID130271  Exidia saccharina; 1,3 km NW,Gałkowice Stare,gm.Kamieńsk, DE-35; 2009.05.03; młodnik sosnowy; na martwej sośnie kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st16'17,71"N 19st25'32,6"E

fot. 238062 fot. 238063

ID130883 Exidia saccharina; Rezerwat Przyrody Jar Raduni-Babi Dół gm.Żukowo, CA-98; 2009.05.09; Las łegowy olsza szara,topola osika,świerk,sosna; na powalonej ogromnej sośnie kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, nie, notatka: tak Grzyby Jaru Raduni M.S.W.&M.W.R.
uwagi: N 54*18,215'
E 18*18,316
155 m.npm

 ID131466  Exidia saccharina; 3 km NW,Ważne Młyny,pow.pajęczański, DE-53; 2009.05.16; las sosnowy; na martej gałęzi sosnowej kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st3'49,64"N 19st7'48,46"E

fot. 240802 fot. 240803

 ID131472  Exidia saccharina; 1 km NW,Ważne Młyny,pow.pajęczański, DE-53; 2009.05.16; las sosnowy; na fragmentach sosny pozostałych po wycince drzewa ok.150 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st2'58,17"N 19st8'25,32"E

fot. 240824 fot. 240825 fot. 240826

 ID131484  Exidia saccharina; 2,4 km NE,Ważne Młyny,pow.pajęczański, DE-54; 2009.05.16; las sosnowy; na martwej sośnie kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: w tym samym miejscu co Diplomitoporus flavescens ID131483

fot. 240852

 ID131489  Exidia saccharina; 2 km E,Prusicko,pow.pajęczański, DE-54; 2009.05.17; las sosnowy; na martwej sośnie kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st1'33,26"N 19st13'17,17"E

fot. 240875

 ID131499  Exidia saccharina; 1,5 km SW,Klekowiec,gm.Radomsko, DE-65; 2009.05.13; bór sosnowy; na pozostawionej po wycince koronie sosny kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st0'32,45"N 19st24'53,87"E

fot. 240916 fot. 240917

powtórzenie stanowiska ID107691

 ID131571  Exidia saccharina; Puszcza Niepołomicka, ok. 2 km na N od Stanisławic, pow.bocheński, woj. małopolskie, EF-72; 2009.05.12; Bór mieszany bagienny; głównie: So i Brz; domieszka: Św, Db; na stojącej, martwej sośnie kilkadziesiąt, blisko sto owocników; leg. Kamil Kędra; det. Grażyna Domian; eksykat: brak - na ter. rezerwatu, tak, notatka: tak (odtworzyłem informacje wg arkusza)
uwagi: Kisielnica karmelowa, fot. KK
fot. 241081 fot. 241082 fot. 241083

 ID131720  Exidia saccharina; Blachownia,pow.częstochowski,śląskie, DE-82; 2008.03.30; ok.30-letnia monokultura sosnowa; na złamanej sośnie masowo; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: zdjęcie w wątku:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/157761.html
gatunek licznie występujący w okolicy

ID132236 Exidia saccharina; Tuszkowy-Lipusz Kaszuby, CB-24; 2009.05.23; Bór sosnowy; na gałęzi sosnowej kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: N 54*03,290'
E 17*43,683'
162 m.npm
fot. 242509

ID138475 Exidia saccharina; Beskid Żywiecki - Pasmo Policy, ok. 5,5 km na S od Skawicy, pow. susuki, woj. małopolskie, DG-17; 2009.07.03; górno-reglowy bór świerkowy; na stojącej, martwej sośnie ok. 20 owocników, w grupach po kilka; leg. Kamil Kędra; det. Grażyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: kisielnica karmelowa
fot. 256565 fot. 256566
link do wątku:
<https://www.bio-forum.pl/messages/33/252460.html>

 ID138813  Exidia saccharina; ok 1 km NW restauracja Łowiecka nad Jeziorem Paprocańskim, Tychy, woj. Śląskie, DF-62; 2009.04.01; las mieszany z przewagą dębu, sosny, modrzewia; na sosnowej karpie kilka owocników na czole cięcia, największy przy brzegu; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JG/8.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 257576 fot. 257577

 ID139316  Exidia saccharina; Puszcza Bukowa, 1,8 km na S od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.07.19; kępa modrzewi posadzonych kilkadziesiąt lat temu w buczynie; na pniu obumarłego modrzewia kilkanaście owocników, w grupach po kilka zrośniętych ze sobą; leg. Kamil Kędra; det. Grażyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/7.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: kisielnica karmelowa, fot. G.D.
fot. 259511 fot. 259512 fot. 259513 fot. 259514

 ID141586  Exidia saccharina; 1 km NW,Brodowe,gm.Radomsko, DE-55; 2009.08.12; las sosnowy; na martwych sosnach na niewielkim obszarze kilkadziesiąt owocników na kilku sosnach,; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st3'27,98"N 19st21'4,44"E

fot. 265050 fot. 265051

 ID143027  Exidia saccharina; 1,3 km SE,Radziechowice I,pow.radomszczański, DE-55; 2009.08.12; przyleśne łąki; na sosnowej żerdzi użytej do ogrodzenia łąki kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 268620 fot. 268621 fot. 268622

 ID149170  Exidia saccharina; woj, wielkopolskie, pow. wolsztyński, ok. 5 km na pn. od Karpicka k. Wolsztyna, BD-23; 2009.10.02; las mieszany nad środleśnym jeziorkiem; pień ściętej sosny kilka pojedynczych owocników oraz grup owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/10.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°10'55,90" E 16°06'59,11"

siedlisko:
fot. 284121

przykładowy owocnik:
fot. 284122

 ID150093  Exidia saccharina; 1 km N,Brodowe,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 2009.10.17; młody las sosnowy przy trasie A1; na martwych,stojących sosnach ok.50 owocników na kilku sosnach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/8.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia id110716
51st3'29,3"N 19st21'42"E

fot. 286535 fot. 286536 fot. 286537

 ID152836  Exidia saccharina; Tuszkowy 5 km od Lipusz, pow. Kościerzyna, woj. pomorskie, CB-24; 2009.11.11; Bór sosnowy,jałowiec; na pniaczku sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0001405, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 294820 fot. 294821

 ID153487  Exidia saccharina; Warzenko nad jeziorem Tuchomskim, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-88; 2009.11.21; las grądowy dąb,sosna,brzoza,olsza,klon,leszczyna,bez; na powalonej sośnie kilka owocników w prom.200 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0001401, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 296871 fot. 296872
N 54*24,710'
E 018*21,507'
152 m.npm

 ID154325  Exidia saccharina; 1,5 km NE,Łęg,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2009.11.21; drągowiny sosnowe przetykane skupiskami brzóz; na koronach powalonych sosen pozostawionych przez drwali kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st2'10,82"N 19st19'18,99"E

fot. 299931 fot. 299932 fot. 299933

 ID154712  Exidia saccharina; 2,5 km NE, Sokołowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-95; 2009.12.03; dąb, sosna; pień obumarlej sosny pochylonej pod kątem 45° 30 owocników na okorowanej części pnia; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/BK/29.03.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°29'38,40" E 17°51'58,53"
nadleśnictwo Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Stary Dwór, oddział 12

zdjęcia: sosna w trzech ujęciach, przykładowe owocniki
fot. 301066 fot. 301067 fot. 301068 fot. 301069 fot. 301070

 ID155098  Exidia saccharina; 1 km S,Bobry, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2009.10.31; skraju podmokłej,śródleśnej niecki; na powalonej sośnie ponad 50 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: owocniki na zdjęciach są zmrożone po nocnych przymrozkach

fot. 302526 fot. 302527 fot. 302528 fot. 302529

 ID155954  Exidia saccharina; 0,7 km NW, Goranin, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2009.03.01; sosna, domieszka liściastych; pień powalonej sosny 20-30 owocników na korze i na okorowanej powierzchni pnia; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/BK/29.03.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°27'59,9" E 17°29'25,2"
nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 84
E. saccharina w towarzystwie Exidia plana i Trichaptum abietinum
zdjęcia: powalony pień, owocniki
fot. 305638 fot. 305639 fot. 305640

 ID155956  Exidia saccharina; 0,5 km NE, Goranin, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2009.03.01; sosna, domieska liściastych; pień przełamanej sosny kilkanaście owocników na korze i na okorowanej powierzchni pnia; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/BK/29.03.10, Tak, wykonane 01.03.09 oraz 27.06.09, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°27'54,7" E 17°29'46,7"
nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 83
zdjęcia z 01.03.2009: przełamany pień, owocniki
fot. 305652 fot. 305653 fot. 305654

stanowisko odwiedziłam 27.06.2009, również zaobserwowałam owocniki E. saccharina
zdjęcia z 27.06.2009: ten sam pień i owocniki
fot. 305655 fot. 305656

 ID155994  Exidia saccharina; 2,9 km SE, Mielno, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 2009.04.19; sosna, leszczyna; pień powalonej sosny kilka owocników na okorowanej powierzchni pnia; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/BK/29.03.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°38'39,74" E 17°38'24,73"
nadleśnictwo Gniezno, oddział 86, niedaleko jeziora Biskupiec
owocniki przyschnięte
zdjęcia: pień sosny, owocniki
fot. 305812 fot. 305813 fot. 305814

 ID156553  Exidia saccharina; 0,5 km S, osada Jezierce, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CD-01; 2009.12.27; przewaga sosny, dąb, leszczyna, klon, grab; pnie dwóch powalonych sosen po kilkanascie owocników na poszczególnych pniach, na korze oraz na okorowanym pniu; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/BK/29.03.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°25'46,07" E 17°22'24,91"

nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddział 152, przy ścieżce przyrodniczo-leśnej w kierunku jez. Ósemka

zdjęcia owocników: fot. 307669 fot. 307670

 ID156858  Exidia saccharina; 0,5 km NE, Goranin, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2009.12.30; sosna, domieszka liściastych; pień przełamanej sosny kilka owocników na okorowanej powierzchni pnia; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: powtórzenie zgłoszenia ID 155956 (03.2009)
nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Linery, oddział 83
zdjęcia: pień sosny, owocniki
fot. 308660 fot. 308661

 ID156859  Exidia saccharina; 0,7 km NW, Goranin, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2009.12.30; sosna, domieszka liściastych; pień powalonej sosny kilka owocników na okorowanej powierzchni pnia; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: powtórzenie zgłoszenia ID 155954 (03.2009)
nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Linery, oddział 84
zdjęcia: pień sosny, owocniki
fot. 308665 fot. 308666

 ID156861  Exidia saccharina; 1,5 km SW, Pawłowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2009.12.30; dąb, grab, olsza, leszczyna, domieszka brzozy, topoli, sosny; stojący złom sosnowy jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/BK/29.03.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°28'09,27" E 17°30'11,78"
nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 82
zdjęcia: pień sosny, owocnik
fot. 308670 fot. 308671

ID292583 Exidia saccharina; Osówiec, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2016.10.06; Bór sosnowy.; Pniak sosny. Kilka owocników w grupce.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 884281 fot. 884282

ID297237 Exidia saccharina; ok 1,5km na W od Starej Wsi, gm.Chorzele, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-04; 2016.11.20; Las mieszany,sosna,brzoza,dąb; na martwej sośnie masowo; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 907635

ID299084 Exidia saccharina; ok.1,0km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2017.04.30; las sosnowy z domieszką brzozy; na martwej sośnie kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 916871 fot. 916872

ID310811 (potwierdzenie 141586) Exidia saccharina; 1 km NW od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2017.11.25; bór sosnowy; na martwej, młodej sosence grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 26,5" N i 19st 20' 32" E

fot. 973676 fot. 973677

Uwaga: gatunek pospolity w tych borach.

ID322978 Exidia saccharina; Polany Surowiczne, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-23; 2019.01.20; zadrzewienie przy strumieniu na górskiej łące, grab, sosna i in.; na leżącej gałęzi sosnowej kilka owocników na korze; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1060975 fot. 1060976

 ID326010  Exidia saccharina; 0,5 km S od przysiółka Surowina, gm.Łubniany, pow. opolski, woj. opolskie, CE-85; 2019.09.10; bór sosnowy; młodnik; na martwej, złamanej sośnie grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0004869, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 46' 18" N i 17st 55' 48,5" E

fot. 1096180

ID328316 Exidia saccharina; ok.2km na N od miejscowości Mchowo,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2019.12.27; bór sosnowy z domieszką brzozy i dębu; kłoda sosnowa klika owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1117581 fot. 1117582

ID339023 Exidia saccharina; 1,5 km N od wsi Wiewiórów; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2020.11.08; bór sosnowy; na gałęziach odłamanej korony sosny grupa kilkudziesięciu owocników na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 10' 28,3" N 19st 22' 23" E

fot. 1188241 fot. 1188242 fot. 1188243 fot. 1188244

Gatunek występował wspólnie z Antrodia ramentacea -id339021

ID341356 Exidia saccharina; 0,5km na pn od Reptowa,ZPK Torfowisko Reptowo,gm.Kobylanka, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-85; 2020.12.28; ols z pojedynczymi brz,św,sn; leżąca kłoda sosnowa z korą kilka owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Kisielnica karmelowata
fot. 1200470fot. 1200471 fot. 1200472

ID341359 Exidia saccharina; 300 m na E od Kije, pow. sieradzki, woj. łódzkie, CD-98; 2020.01.18; las sosnowy; na przewróconej sośnie 3 owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: las prywatny oddział 01, gmina Błaszki.
fot. 1200493 fot. 1200494

ID341360 Exidia saccharina; 900 m na W od Chudoby, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, CD-98; 2020.01.18; las sosnowy; na powalonych pniach sosen płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Wróblew oddział 323, Nadleśnictwo Kalisz, gmina Brzeziny.
fot. 1200499 fot. 1200500 fot. 1200501

ID341361 Exidia saccharina; 800 m na S od Klonówki, pow. sieradzki, woj. łódzkie, CE-18; 2020.01.18; las mieszany: sosna, dąb, brzoza; na leżącej kłodzie sosnowej płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Grzyb oddział 231, Nadleśnictwo Złoczew, gmina Klonowa.
fot. 1200507 fot. 1200508 fot. 1200509 fot. 1200510

ID341362 Exidia saccharina; 1,4 km na N od Wygody Turkowskiej, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE-24; 2020.02.17; las sosnowy; na powalonej sosnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Czermień oddział 177, Nadleśnictwo Syców.
fot. 1200514 fot. 1200515

ID341363 Exidia saccharina; 1,5 km na S-E od Taboru Małego-Utraty, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE-24; 2020.02.17; las sosnowy; na leżącej żerdziowinie sosnowej płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Czermień oddział 176, Nadleśnictwo Syców.
fot. 1200521 fot. 1200522 fot. 1200523 fot. 1200524

ID341364 Exidia saccharina; 2 km na E od Bałdowic, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE-24; 2020.02.17; las mieszany: sosna, brzoza, dąb; na leżącej kłodzie sosnowej płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Czermin oddział 181, Nadleśnictwo Syców.
fot. 1200529 fot. 1200530 fot. 1200531

ID341365 Exidia saccharina; 1,5 km na S-W od Marcinek, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE-24; 2020.02.24; las mieszany: sosna, brzoza, świerk; na leżącej kłodzie sosnowej płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Marcinki oddział 127, Nadleśnictwo Syców, gmina Kobyla Góra.
fot. 1200536 fot. 1200537 fot. 1200538

ID341366 Exidia saccharina; 400 m na N od Bralina, pow. kępiński, CE-25; 2020.01.04; las sosnowy z czeremchą; na leżącej kłodzie sosnowej płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Turze oddział 189, Nadleśnictwo Syców, gmina Bralin.
fot. 1200543 fot. 1200544 fot. 1200545

ID341367 Exidia saccharina; 600 m na S-W od Pustkowie Parzynowskie, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE-25; 2020.02.24; las sosnowy; na przewróconych sosnach płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny oddział 7, gmina Kobyla Góra.
fot. 1200550 fot. 1200551 fot. 1200552

ID341368 Exidia saccharina; 1,1 km na N-E od Jodłowca, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE-31; 2020.02.16; las sosnowy; na leżącej sośnie kilka owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Jodłowiec oddział 163, Nadleśnictwo Wieluń.
fot. 1200556 fot. 1200557

ID341369 Exidia saccharina; 900 m na S-W od Stradomi Dolnej, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie, CE-33; 2020.02.08; las sosnowy, nieliczne brzozy; na leżących kłodach sosenn płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Dziadowa Kłoda oddział 147, Nadleśnictwo Syców.Gmina Dziadowa Kłoda.
fot. 1200563 fot. 1200564 fot. 1200565 fot. 1200566

ID341370 Exidia saccharina; 800 m na S od Stradomi Dolnej, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie, CE-33; 2020.02.20; las sosnowy; na pocietym drewnie sosnowym płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Dziadowa Kłoda oddział 148, Nadleśnictwo Syców, gmina Dziadowa Kłoda.
fot. 1200571 fot. 1200572 fot. 1200573

ID341371 Exidia saccharina; 1,3 km na S-W od Nowej Stradomi, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie, CE-33; 2020.02.20; las sosnowy; Na pochylonych suchyc 2 sosnach płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Dziadowa Kłoda oddział 149, Nadleśnictwo Syców, gmina Dziadowa Kłoda.
fot. 1200578 fot. 1200579 fot. 1200580

ID341372 Exidia saccharina; 2 km na W od Trębaczowa, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE-34; 2020.02.20; las sosnowy, z domieszką brzozy, czeremchy, dębu; na leżącej kłodzie sosnowej płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Dziadowa Kłoda oddział 208, Nadleśnictwo Syców, gmina Perzów.
fot. 1200586 fot. 1200587 fot. 1200588 fot. 1200589

ID341373 Exidia saccharina; 1,2 km na N-W od Wełny (Jaworek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2020.01.03; las sosnowy; Na stojącej, suchej sośnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Koziołek oddział 974, Nadleśnictwo Przedborów, gmina Bolesławiec.
fot. 1200595 fot. 1200596 fot. 1200597 fot. 1200598

ID341374 Exidia saccharina; 400 m na N-E od Brzozówki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-38; 2020.02.15; las mieszany: sosna, dąb, brzoza, osika, czeremcha; na leżącej kłodzie sosnowej płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny oddział 8B, gmina Czastary.
fot. 1200602 fot. 1200603

ID341375 Exidia saccharina; 500 m na S-W od Gaszyna, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE-39; 2020.02.23; las sosnowy, z czeremchą, leszczyną, dębem, brzozą; na leżącej kłodzie sosnowej płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, gmina Wieluń.
fot. 1200608 fot. 1200609 fot. 1200610

ID341376 Exidia saccharina; 400 m na S-E od Wróblewa, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE-48; 2020.01.19; Las mieszany: sosna, dąb, osika, brzoza; na leżącej gałęzi sosny płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny oddział 2, gmina Skomlin.
fot. 1200615 fot. 1200616 fot. 1200617

ID341377 Exidia saccharina; 200 m na E od Kika, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE-48; 2020.01.04; las sosnowy; na stojących, suchych sosnach na kilku sosnach płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Ożarów oddział 205, Nadleśnictwo Wieluń, gmina Skomlin.
fot. 1200621 fot. 1200622

ID341378 Exidia saccharina; 800 m na S-W od Będkowa, pow. sieradzki, woj. łódzkie, DE-11; 2020.03.20; las sosnowy; na leżącej kłodzie sosnowej płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Pyszków oddział 106, Nadleśnictwo Złoczew, gmina Burzenin.
fot. 1200627 fot. 1200628 fot. 1200629

ID341379 Exidia saccharina; 900 m na N-E od Jodłowca, pow. wieluński, woj. łódzkie, DE-31; 2020.03.16; las sosnowy; na leżącej gałęzi sosnowej płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny oddział 02, gmina Wieluń.
fot. 1200634 fot. 1200635 fot. 1200636

ID341380 Exidia saccharina; 600 m na S od Raduczyc, pow. wieluński, woj. łódzkie, DE-31; 2020.02.16; las sosnowy; na leżącej kłodzie sosnowej płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny oddział 4, gmina Osjaków.
fot. 1200642 fot. 1200643 fot. 1200644 fot. 1200645

ID341381 Exidia saccharina; 600 m na S-E od Jodłowca, pow. wieluński, woj. łódzkie, DE-31; 2020.03.16; las sosnowy, ze świerkirm; na leżącej kłodzie sosnowej płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Jodłowiec oddział 172, Nadleśnictwo Wieluń, gmina Wierzchlas.
fot. 1200652 fot. 1200653 fot. 1200654 fot. 1200655 fot. 1200656

ID341382 Exidia saccharina; 2 km na S od Jodłowca, pow. wieluński, woj. łódzkie, DE-31; 2020.03.16; las mieszany: brzoza, sosna; Na stojącej, suchej sośnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Jodłowiec oddział 174, Nadleśnictwo Wieluń, gmina Wierzchlas.
fot. 1200661 fot. 1200662 fot. 1200663

ID341383 Exidia saccharina; 1,6 km na S od Niżankowic, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-41; 2020.05.05; las sosnowy; na leżącej kłodzie i gałęziach sosnowej na wielu gałęziach, płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Niżankowice oddział 231, Nadleśnictwo Wieluń, gmina Działoszyn.
fot. 1200667 fot. 1200668

ID341391 Exidia saccharina; 2 km naS od Niżankowic, pow. wieluński, woj. łódzkie, DE-41; 2020.05.05; las sosnowy; na leżącej sośnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Niżankowice oddział 230, Nadleśnictwo Przedborów, gmina Działoszyn.
fot. 1200706 fot. 1200707 fot. 1200708 fot. 1200709

ID341392 Exidia saccharina; 800 m na N od Mokre, pow. wieluński, woj. łódzkie, DE-41; 2020.03.16; las sosnowy; na leżących kłodach sosnowych płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Mokry Las oddział 108, Nadleśnictwo Wieluń, gmina Wierzchlas.
fot. 1200713 fot. 1200714

ID341393 Exidia saccharina; 1,2 km na S-W od Krzeczowa, pow. wieluński, woj. łódzkie, DE-41; 2020.03.16; las sosnowy, z dębem, czeremchą; na leżącej sośnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Jodłowiec oddział 221, Nadleśnictwo Wieluń, gmina Wierzchlas.
fot. 1200720 fot. 1200721 fot. 1200722

ID341394 Exidia saccharina; 400 m na n-e od Grąd, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-17; 2020.12.30; las sosnowy; na leżącej sośnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Węglewice oddział 675, Nadleśnictwo Przedborów, gmina Galewice.
fot. 1200729 fot. 1200730 fot. 1200731 fot. 1200732

ID341395 Exidia saccharina; 900 m na W Bociana, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-17; 2020.12.30; las sosnowy; na leżącej sośnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Węglewice oddział 678, Nadleśnictwo Przedborów, gmina Galewice.
fot. 1200738 fot. 1200739 fot. 1200740 fot. 1200741

ID342300 Exidia saccharina; 0,5 km N od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2021.01.06; młody las mieszany -sosna pospolita, sosna wejmutka, wierzba, robinia, osika; na martwych gałęziach i pniach ( również leżących ) sosen -pospolitej i wejmutki licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 6' 39,7" N 19st 24' 59,5" E

fot. 1205942 fot. 1205943 fot. 1205944 fot. 1205945 fot. 1205946

ID343179 Exidia saccharina; Goleniów, Park 750lecia, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-65; 2020.03.16; szczątkowy bór sosnowy przy drodze; leżąca świeżo zamarła sosna pospolita licznie wzdłuż pnia i na gałęziach; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Kisielnica karmelowatafot. 1211934fot. 1211935fot. 1211936 fot. 1211937

ID344200 Exidia saccharina; osada Kmiecizna; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2021.04.24; stary bór sosnowy -sosna, dąb, leszczyna, brzoza i inne; na leżącym fragmencie sosnowego pnia pozostawionego po wycince grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 12' 10" N 19st 24' 17" E

fot. 1219797 fot. 1219798 fot. 1219799 fot. 1219800

ID352286 Exidia saccharina; Góra Kamieńska, zach. zbocze; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2021.11.11; młodniki sosnowe na zboczu góry; na sośnie pozostawionej po wycince grupa ponad 80 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 11' 53,3" N 19st 24' 59,5" E

fot. 1289206 fot. 1289207 fot. 1289208

ID353610 Exidia saccharina; Ok. 1 km na W od miejscowości Ulatowo Adamy, gm.Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-15; 2022.01.01; bór sosnowy (drągowina); martwa sosna kilkanaście owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1301533 fot. 1301534

ID354317 (potwierdzenie 119024) Exidia saccharina; 1 km W od wsi Brodowe; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.01.02; bór sosnowy; na martwych gałęziach i pniach sosen licznie, w wielu punktach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 3' 4" N 19st 20' 43" E

fot. 1305489 fot. 1305490 fot. 1305491 fot. 1305492 fot. 1305493

ID355766 Exidia saccharina; PK Ujście Warty - 1 km na NW od Porzecza, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-62; 2022.01.22; bór sosnowy na wydmie śródlądowej; na kłodzie Pinus sylvestris w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1317970 fot. 1317971
zarodniki: 10,7-13,2(-14,4) x (-3,6)4-5,1 µm (średnio 12,1 x 4,4 µm), Q: 2,4-3,2 (średnio 2,7):
fot. 1317972

ID360457 Exidia saccharina; 1 km SE od wsi Galonki; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2022.08.21; śródpolny lasek świerkowy; na martwych gałęziach sosny ponad 70 owocników na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 7' 31" N 19st 24' 38,5" E

fot. 1367090 fot. 1367091 fot. 1367092 fot. 1367093

ID365838 Exidia saccharina; Siemkowice, ul. Leśna; gm. Siemkowice, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-32; 2023.01.19; pas samosiejkowego lasu ( gł. sosny ) przy niewielkim borze sosnowym; na martwych gałęziach sosen licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk, nie, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,1964 18,9096

ID365841 Exidia saccharina; 0,5 km SE od osady Bajkowizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2023.01.14; wielopiętrowy las mieszany -jodły, dęby, buki i inne; na gałęzi złamanej, padłej jodły grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0347 19,5092

fot. 1408551 fot. 1408552 fot. 1408553

ID365915 Exidia saccharina; las przy węźle drogowym Wolbórz; gm. Wolbórz, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-08; 2023.01.26; bór sosnowy, tyczkowina; na martwych, wpółleżących sosnach ponad 60 owocników na dwóch sosnach ( >45 + >15 ); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk, nie, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,4902 19,8333

ID366369 Exidia saccharina; Trzyniec, gm. Koczała, pow. człuchowski, woj. pomorskie, CB-20; 2023.02.23; las mieszany So, Bk, Brz,; kłoda Pinus sylvestris kilka owocników; leg. Tomasz Lożek; det. Marcin Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: OCHK Źródliskowy Obszar Brdy i Wieprzy na Wschód od Miastka
fot. 1414569

ID366764 Exidia saccharina; Elbląg, las Bażantarnia, 400 m. E od Restauracji Myśliwska, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2023.03.17; Las mieszany Bk-So-Brz i in.; Na ułamanym konarze sosny kilka owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°10'25.8"N 19°27'06.7"E

wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1417438.html

ID367165 Exidia saccharina; Żdżary, pow. łukowski, woj. lubelskie, FD-55; 2023.04.08; las jodłowy; na powalonej jodle około 20 owocników; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk; det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,zostanie wysłany do Błażeja Gierczyka, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1422639fot. 1422640fot. 1422641

ID367327 Exidia saccharina; Trzciana (Dziurcz - szczyt) - Jaśliski Park Krajobrazowy, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2023.04.13; las głównie jodłowy, miejscami leszczyna, olcha, osika, grab, brzoza, buk i in.; gałąź leżącej, martwej jodły i 2 kawałki jodłowych drągów masowo na jednej gałęzi i pojedynczo 2 owocniki; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1424550 fot. 1424551 fot. 1424552 fot. 1424553 fot. 1424554

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji