Tx: 2172
grzyby.pl

Exidia saccharina (Alb. et Schwein.) Fr.

kisielnica karmelowata
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Exidia saccharina (kisielnica karmelowata)
Exidia saccharina (kisielnica karmelowata)
Exidia saccharina (kisielnica karmelowata)
Exidia saccharina (kisielnica karmelowata)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Exidia saccharina (kisielnica karmelowata)
Owocniki w przeciągu całego roku, na martwych pniach i gałęziach drzew iglastych, świerku i jodły, najczęściej na sosnowych.

wybrane okazy · selected collections

#16
bk.081026-GREJ119434
leg. Barbara Kudławiec
/Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy, 3,8 km na pn.zach. od Czeszewa/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Chachuła (2018)[1365]Chachuła (2018) Grzyby wielkoowocnkowe Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego - wstępne wyniki badań.[1365], Eichler (1900)[2747]Eichler (1900) Materyały do flory grzybów okolic Międzyrzeca.[2747] (as Ulocolla saccharina), Flisińska (1987)[2779]Flisińska (1987) Macromycetes zbiorowisk leśnych i torfowiskowych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.[2779], Flisińska (1995)[2781]Flisińska (1995) Grzyby wielkoowocnikowe Poleskiego Parku Narodowego.[2781], Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Friedrich (2001)[1454]Friedrich (2001) Macromycetes diversity of pine–tree plantings on a post-fire forest side in Notecka Forest (NW Poland).[1454], Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487], Gierczyk et al. (2015)[1494]Gierczyk et al. (2015) XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1494], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Hoffeins et al. (2017)[1589]Hoffeins et al. (2017) Checklist of Macromycetes (Fungi) from the Wyskok village in Masurian Lakeland, NE Poland.[1589], Hołownia (1977)[2859]Hołownia (1977) Mikoflora rezerwatu "Las Piwnicki".[2859], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kudławiec (2015)[1739]Kudławiec (2015) Materiały do bioty grzybów wielkoowocnikowych Macromycetes Nadleśnictwa Polanów. W: Dominik J. (red.). Szóste Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie. Polanów, Wyd. EKWITA, Słupsk: 13-35[1739], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Łuszczyński (2000)[1883]Łuszczyński (2000) Grzyby wielkoowocnikowe.[1883], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Namysłowski (1910)[3030]Namysłowski (1910) Zapiski z wycieczek mikologicznych odbytych w r. 1909.[3030], Piskorski (2017)[2103]Piskorski (2017) Grzyby podstawkowe związane z drewnem na terenie lasów ochronnych miasta Łodzi i gminy Nowosolna - badania wstępne.[2103], Piskorski i Majda (2019)[2107]Piskorski i Majda (2019) Grzyby w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Różnorodność kształtów i kolorów. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Euro Pilot Sp.oo, Łódź.[2107], Romański (2009)[2126]Romański (2009) Grzyby zimą?.[2126], Salamaga & Slusarczyk (2014)[2188]Salamaga & Slusarczyk (2014) Diversity of macromycetes in the Białaczów nature reserve (Central Poland).[2188], Sałata (1972)[3175]Sałata (1972) Badania nad udziałem grzybów wyższych w lasach bukowych i jodłowych na Roztoczu Środkowym.[3175], Szulczewski (1931)[3291]Szulczewski (1931) Przyczynek do zimowej flory Poznania i okolicy.[3291], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Turnau (1990)[3315]Turnau (1990) The influence of industrial dust on macromycetes in a Pino-Quercetum forest.[3315], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (1979)[3380]Wojewoda (1979) Rozmieszczenie geograficzne grzybów tremelloidalnych w Polsce.[3380], Wojewoda (1991)[3389]Wojewoda (1991) Changes in macrofungal flora of Cracow (S. Poland).[3389], Wojewoda (1996)[3392]Wojewoda (1996) Grzyby Krakowa w latach 1883-1994 ze szczególnym uwzględnieniem Macromycetes.[3392], Wojewoda (1999)[3396]Wojewoda (1999) Grzyby poliporoidalne Polski. Stan zbadania i nowy podzial sytematyczny.[3396], Wojewoda (2003)[1146]Wojewoda (2003) Checklist of Polish larger Basidiomycetes.[1146], Wojewoda et al. (2004)[2537]Wojewoda et al. (2004) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu "Bór na Czerwonem" w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (Karpaty Zachodnie).[2537]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:39 1 znaleziska Exidia saccharina (kisielnica karmelowata) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB65 343179 AB85 341356 AB93 112867 139316 AC62 355766 BD23 149170 CA88 153487 CA89 126664 126665 CA98 130883 CA99 373950 CB20 366369 CB24 132236 152836 CC15 292583 CC73 125870 155994 CC83 127852 127855 CC84 127861 CC92 126112 155954 155956 156858 156859 156861 CC95 154712 CD01 125206 156553 CD32 119434 CD98 341359 341360 CE17 341394 341395 CE18 341361 CE24 341362 341363 341364 341365 CE25 341366 341367 CE31 341368 CE33 341369 341370 341371 CE34 341372 CE37 341373 CE38 341374 CE39 341375 CE48 341376 341377 CE85 326010 DA80 126534 DB05 366764 DE08 365915 DE11 341378 DE31 341379 341380 341381 341382 DE32 365838 DE35 119342 130271 344200 352286 DE36 130258 130267 DE41 341383 341391 341392 341393 DE45 339023 342300 360457 DE46 127535 127545 DE53 131466 131472 DE54 131484 131489 DE55 110716 119024 119059 126731 126734 126738 126747 126757 126760 127922 128063 141586 143027DE56 365841 DE64 129027 DE65 107691 131499 155098 DE77 126334 DE82 131720 DF62 125008 138813 DG17 138475 EC04 297237 EC15 353610 EC25 299084 328316 EF72 131571 FD55 367165 FG22 367327 FG23 322978

ID 107 691 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 1,5 km SW,Klekowiec,gm.Radomsko, DE65; data zbioru: 22 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na pozostawionym przez drwali czubku ściętej sosny, kilkanaście owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/21.08.08; uwagi: fot.185900 fot.185901 fot.185902 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

185900
185901
185902

ID 110 716 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 1 km N,Brodowe,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE55; data zbioru: 24 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młody las sosnowy, na martwej sośnie, kilkanaście owocników na pniu; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, przy zgłoszeniu ID: 150093; uwagi: fot.192928 fot.192929 fot.192930 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

192928
192929
192930

ID 112 867 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 200 m na S od granicy gm. Szczecin i gm. Stare Czarnowo w rejonie Klucza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 8 lut 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las dębowo-sosnowy z domieszką buka, na ułamanym czubie sosny, bardzo licznie pojedynczo i w grupach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: kisielec karmelowaty; fot.198028; opisany w wątku [bf:149283] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 149283 ;

ID 119 024 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 0,8 km W,Brodowe,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 18 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drągowina sosnowa sąsiadująca z brzeziną,w obu laskach dużo martwych drzew, na martwych sosnach i na pniaku sosnowym, kilka (pniak),kilkanaście i kilkadziesiąt owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JN/29.10.08; uwagi: 1! fot.211728; fot.211729; 2! fot.211730 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

211728
211729
211730

ID 119 059 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 1,5km W,Brodowe,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 18 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na pniaku sosny, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/31.10.08; uwagi: fot.211785 fot.211786 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

211785
211786

ID 119 342 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 1,5 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce, DE35; data zbioru: 22 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,świerk,brzoza i in., na marwej sośnie, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/17.08.10; uwagi: fot.212343 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

212343

ID 119 434 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat wrzesiński, gmina Miłosław, Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy, 3,8 km na pn.zach. od Czeszewa [N 52°09'56,76" E 17°27'50,84"], CD32; data zbioru: 26 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przewaga sosny, domieszka świerku, nieco podrostu liściastego, na dwóch pniach przewróconych sosen, na korze i spod kory, sosna 1 - kilkadziesiąt (ok. 70) owocników, sosna 2 - ok. 10 owocników; leg. det. Barbara K.; eksykat: Tak, zostanie przekazany Ani K.; uwagi: dwa pnie sosen odległe od siebie o ok. 300 m; sosna 1 -; sosna 2 - N 52°09'52,50" E 17°27'42,39"; Siedlisko i żywicielski pień sosnowy, fragment pnia z owocnikami i przykładowe owocniki:; fot.212663 fot.212664 fot.212665 fot.212666 fot.212667 fot.212668 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak];

212663
212664
212665
212666
212667
212668

ID 125 008 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: ok 6 km WS Tychy, pow.tyski, woj.śląskie, DF62; data zbioru: 22 gru 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na opadłych sosnowych konarach jeszcze nie pozbawionych kory, na trzech konarach po kilka, kilkanaście owocników; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JG/11.02.09; uwagi: fot.226073 fot.226074 fot.226075 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

226073
226074
226075

ID 125 206 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, 0,4 km pd Jezierce, oddz. 143, w pobliżu ścieżki przyrodniczo-leśnej w kierunku jez. Ósemka, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [N 52°25'48,57" E 17°22'22,92"], CD01; data zbioru: 8 lut 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przewaga sosny, dąb, leszczyna, grab, brzoza, cztery leżące pnie sosen, na poszczególnych pniach od kilku do ok. 150 owocników wyrastających na korze i bezpośrednio na pniu; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK/20.02.09; uwagi: współrzędne jednego z pni :; fot.226561 fot.226562 fot.226563 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

226561
226562
226563

ID 125 870 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: woj. wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, oddział 68, 3 km na pn.wsch. od Modliszewka [N 52°38'34,85" E 17°37'57,07"], CC73; data zbioru: 21 lut 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przewaga sosny, pojedynczo brzoza, naprzeciw młodnik sosnowy, pień przewróconej sosny, kilkanaście owocników na korze; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/22.03.09; uwagi: zdjęcie 1 - stanowisko w dniu znalezienia; zdjęcie 2 - przyschnięte owocniki w dniu znalezienia; zdjęcie 3 - pobrane owocniki po namoczeniu; zdjęcia 4,5 - owocniki podczas kolejnych odwiedzin stanowiska w dniu 28.02.2009; fot.228180 fot.228181 fot.228182 fot.228183 fot.228184 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

228180
228181
228182
228183
228184

ID 126 112 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: nadleśnictwo Czerniejewo, oddz. 56, 1,2 km na pn. zach. od Goranina, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [N 52°28'10,37" E 17°29'08,18"], CC92; data zbioru: 5 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna, modrzew, dąb, grab, brzoza, topola, leszczyna, bez czarny, pień przewróconej sosny, kilka owocników na korze i na okorowanym pniu; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/BK/22.03.09; uwagi: zdjęcia: widok pnia sosny oraz owocniki na korze i na okorowanym pniu; fot.228940 fot.228941 fot.228942 fot.228943 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

228940
228941
228942
228943

ID 126 334 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: Żytno, woj. łódzkie, DE77; data zbioru: 1 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na pniu sosny, w grupie, w okolicy kilkudziesięciu kilometrów dość często spotykany; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/KK/22.03.09; uwagi: .; fot.229545 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

229545

ID 126 534 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA80; data zbioru: 12 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,brzoza,świerk, na leżącej gałęzi sosnowej, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0001402; uwagi: fot.230016 fot.230017 fot.230018; N 54*23,324'; E 18*33,099"; 116 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak];

230016
230017
230018

ID 126 664 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Czystej Wody, CA89; data zbioru: 14 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Obrzeże lasu mieszanego, na belkach świerkowych, kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0001403; uwagi: fot.230253; N 54*24,108; E 18*30,867; 78 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak];

230253

ID 126 665 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Czystej Wody, CA89; data zbioru: 14 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,brzoza,świerk, na martwych świerkach i sosnach, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0001404; uwagi: fot.230259 fot.230260 fot.230261; N 54*24,108'; E 18*30,867'; 98 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak];

230259
230260
230261

ID 126 731 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 2 km na pd. od skrzyżowania dróg krajowych 1 i 42,pow.radomszczański, DE55; data zbioru: 15 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-brzozowy z dębowym podrostem, na leżącej,martwej sośnie, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/8.04.09; uwagi: 51st03'45,92"N; -------19st22'12,95"E; fot.230535 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

230535

ID 126 734 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 1km W, Brodowe, gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 15 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młodnik sosnowy (wys.ok.8m), na leżącej martwej sośnie, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/8.04.09; uwagi: 51st03'31,46"N; -------19st21'47,02"E; fot.230547 fot.230548 fot.230549 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

230547
230548
230549

ID 126 738 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 2 km S,Ładzice,pow.radomszczański, DE55; data zbioru: 15 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na pozostawionej przez drwali koronie sosny, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/8.04.09; uwagi: 51st03'41,26"N; -------19st21'40,39"E; fot.230565 fot.230566; obok było stanowisko Meruliopsis taxicola ID126737! [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

230565
230566

ID 126 747 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: Klekotowe,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 14 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drągowina sosnowa, na marwych,złamanych sosnach, kilkadziesiąt owocników na dwóch drzewach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/8.04.09; uwagi: 51st01'55,91"N; -------19st24'22,12"E; 1! fot.230593; __ fot.230594; 2! fot.230595; __ fot.230596 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

230593
230594
230595
230596

ID 126 757 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 1,5 km NW,Bobry,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 14 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzóz, na leżącym fragmencie sosny, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/8.04.09; uwagi: 51st01'42,78"N; -------19st23'37,29"E; obok stanowiska Meruliopsis taxicola-ID126756; fot.230617 fot.230618 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

230617
230618

ID 126 760 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 1 km W,Bobry,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 14 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drągowina sosnowa, na martwej sośnie, kilkanaście owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/8.04.09; uwagi: 51st01'20,93"N; -------19ST23'39,46"E; fot.230631 fot.230632 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

230631
230632

ID 127 535 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 2 km E,Dobryszyce,pow.radomszczański, DE46; data zbioru: 28 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy, na martwej sośnie, ok.tuzina owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/8.04.09; uwagi: 51st08'19,49"N; -------19st26'07,65"E; fot.232049 fot.232050 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

232049
232050

ID 127 545 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 1 km NE,Biała Góra,gm.Dobryszyce, DE46; data zbioru: 28 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na martwych,leżących sosnach, kilka owocników na dwóch sosnach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/7.04.09; uwagi: 51st08'17,89"N; -------19st26'15,91"E; fot.232097 fot.232098 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

232097
232098

ID 127 852 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, oddz. 149, 2,5 km na N od Dębowca k. Gniezna [N 52°36'27,14" E 17°39'34,74"], CC83; data zbioru: 29 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, leżący pień sosny, kilkadziesiąt (ok. 40-50) owocników na korze oraz na okorowanym pniu; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/9.04.09; uwagi: siedlisko i żywicielski pień sosny:; fot.232582; położenie owocników na pniu i przykładowe owocniki:; fot.232583 fot.232584 fot.232585 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

232582
232583
232584
232585

ID 127 855 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, oddz. 150, 2,5 km na N (nieco na W) od Dębowca k. Gniezna, niedaleko j. Piotrowskiego [N 52°36'25,54" E 17°39'22,09"], CC83; data zbioru: 29 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, sosna i młode liściaste, gałąź sosny spoczywająca na ściółce, kilkadziesiąt ( ok. 40 ) owocników w trzech grupach, na korze; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/9.04.09; uwagi: siedlisko i żywicielska gałąź:; fot.232600; położenie owocników i przykładowe owocniki:; fot.232601 fot.232602 fot.232603 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

232600
232601
232602
232603

ID 127 861 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, 0,6 km na SE od Kaliny, niedaleko jeziora Wierzbiczany [N 52°32'06,4" E 17°44'27,7"], CC84; data zbioru: 29 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młody zagajnik sosnowy, pień leżącej sosny, kilkanaście owoników na korze i na okorowanym pniu; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK/9.04.09; uwagi: w towarzystwie trzęsaka mózgowatego i niszczyka; siedlisko i żywicielski pień sosny:; fot.232630; przykładowe owocniki:; fot.232631 fot.232632 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

232630
232631
232632

ID 127 922 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: Lipie,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 1 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na powalonej,martwej sośnie, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/6.05.09; uwagi: 51st02'42,57"N; -------19st24'27,11"E; fot.232758 fot.232759 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

232758
232759

ID 128 063 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 0,7 km SW,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE55; data zbioru: 5 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na złamanej sośnie, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/6.05.09; uwagi: 51st1'16,23"N 19st17'33,48"E; fot.233153 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

233153

ID 129 027 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 2 km N,Jamno,gm.Mykanów, DE64; data zbioru: 19 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment lasu nad strumieniem-sosna,wierzba,czeremcha, na ściętych gałęziach sosnowych, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/JN/6.05.09; uwagi: 50st59'11,98"N 19st13'31,13"E; fot.235366 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

235366

ID 130 258 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 1,5 km N Gałkowice Stare,gm.Kamieńsk, DE36; data zbioru: 3 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na sośnie, kilkanaście owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/21.05.09; uwagi: 51st16'38,4"N 19st26'36,13"E; fot.238011 fot.238012 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

238011
238012

ID 130 267 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 1 km NE,Kalisko,gm.Bełchatów, DE36; data zbioru: 3 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na martwej sosence, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/21.05.09; uwagi: owocniki rosły na tym samym drzewie co przedstawiony w zgłoszeniu ID130265 wrośniaczek sosnowy; fot.238048 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

238048

ID 130 271 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 1,3 km NW,Gałkowice Stare,gm.Kamieńsk, DE35; data zbioru: 3 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młodnik sosnowy, na martwej sośnie, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/21.05.09; uwagi: 51st16'17,71"N 19st25'32,6"E; fot.238062 fot.238063 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

238062
238063

ID 130 883 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: Rezerwat Przyrody Jar Raduni-Babi Dół gm.Żukowo, CA98; data zbioru: 9 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las łegowy olsza szara,topola osika,świerk,sosna, na powalonej ogromnej sośnie, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: N 54*18,215'; E 18*18,316; 155 m.npm [notatka: tak Grzyby Jaru Raduni M.S.W.&M.W.R.] [fotografie: nie];

ID 131 466 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 3 km NW,Ważne Młyny,pow.pajęczański, DE53; data zbioru: 16 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na martej gałęzi sosnowej, kilkanaście owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/21.05.09; uwagi: 51st3'49,64"N 19st7'48,46"E; fot.240802 fot.240803 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

240802
240803

ID 131 472 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 1 km NW,Ważne Młyny,pow.pajęczański, DE53; data zbioru: 16 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na fragmentach sosny pozostałych po wycince drzewa, ok.150 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/JN/21.05.09; uwagi: 51st2'58,17"N 19st8'25,32"E; fot.240824 fot.240825 fot.240826 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

240824
240825
240826

ID 131 484 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 2,4 km NE,Ważne Młyny,pow.pajęczański, DE54; data zbioru: 16 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na martwej sośnie, kilkanaście owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JN/21.05.09; uwagi: w tym samym miejscu co Diplomitoporus flavescens ID131483; fot.240852 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

240852

ID 131 489 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 2 km E,Prusicko,pow.pajęczański, DE54; data zbioru: 17 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na martwej sośnie, kilkanaście owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/22.05.09; uwagi: 51st1'33,26"N 19st13'17,17"E; fot.240875 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

240875

ID 131 499 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 1,5 km SW,Klekowiec,gm.Radomsko, DE65; data zbioru: 13 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na pozostawionej po wycince koronie sosny, kilkanaście owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/JN/21.05.09; uwagi: 51st0'32,45"N 19st24'53,87"E; fot.240916 fot.240917; powtórzenie stanowiska ID107691 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

240916
240917

ID 131 571 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: Puszcza Niepołomicka, ok. 2 km na N od Stanisławic, pow.bocheński, woj. małopolskie, EF72; data zbioru: 12 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bór mieszany bagienny; głównie: So i Brz; domieszka: Św, Db, na stojącej, martwej sośnie, kilkadziesiąt, blisko sto owocników; leg. Kamil Kędra, det. Grażyna Domian; eksykat: brak - na ter. rezerwatu; uwagi: Kisielnica karmelowa, fot. KK; fot.241081 fot.241082 fot.241083 [notatka: tak (odtworzyłem informacje wg arkusza)] [fotografie: tak];

241081
241082
241083

ID 131 720 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: Blachownia,pow.częstochowski,śląskie, DE82; data zbioru: 30 mar 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ok.30-letnia monokultura sosnowa, na złamanej sośnie, masowo; leg. det. Tomasz Nowak; eksykat: nie; uwagi: zdjęcie w wątku:; [bf:157761]; gatunek licznie występujący w okolicy [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 157761 ;

ID 132 236 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: Tuszkowy-Lipusz Kaszuby, CB24; data zbioru: 23 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bór sosnowy, na gałęzi sosnowej, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: N 54*03,290'; E 17*43,683'; 162 m.npm; fot.242509 [notatka: nie] [fotografie: tak];

242509

ID 138 475 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: Beskid Żywiecki - Pasmo Policy, ok. 5,5 km na S od Skawicy, pow. susuki, woj. małopolskie, DG17; data zbioru: 3 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: górno-reglowy bór świerkowy, na stojącej, martwej sośnie, ok. 20 owocników, w grupach po kilka; leg. Kamil Kędra, det. Grażyna Domian; eksykat: tak; uwagi: kisielnica karmelowa; fot.256565 fot.256566; link do wątku:; <[bf:252460]> [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 252460 ;

ID 138 813 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: ok 1 km NW restauracja Łowiecka nad Jeziorem Paprocańskim, Tychy, woj. Śląskie, DF62; data zbioru: 1 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą dębu, sosny, modrzewia, na sosnowej karpie, kilka owocników na czole cięcia, największy przy brzegu; leg. Janusz Gądek, det. Joanna Gądek; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JG/8.09.10; uwagi: fot.257576 fot.257577 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

257576
257577

ID 139 316 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,8 km na S od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 19 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa modrzewi posadzonych kilkadziesiąt lat temu w buczynie, na pniu obumarłego modrzewia, kilkanaście owocników, w grupach po kilka zrośniętych ze sobą; leg. Kamil Kędra, det. Grażyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/7.09.10; uwagi: kisielnica karmelowa, fot. G.D.; fot.259511 fot.259512 fot.259513 fot.259514 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

259511
259512
259513
259514

ID 141 586 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 1 km NW,Brodowe,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 12 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na martwych sosnach, na niewielkim obszarze kilkadziesiąt owocników na kilku sosnach,; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/18.08.10; uwagi: 51st3'27,98"N 19st21'4,44"E; fot.265050 fot.265051 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

265050
265051

ID 143 027 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 1,3 km SE,Radziechowice I,pow.radomszczański, DE55; data zbioru: 12 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przyleśne łąki, na sosnowej żerdzi użytej do ogrodzenia łąki, kilkanaście owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/18.08.10; uwagi: fot.268620 fot.268621 fot.268622 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

268620
268621
268622

ID 149 170 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: woj, wielkopolskie, pow. wolsztyński, ok. 5 km na pn. od Karpicka k. Wolsztyna [N 52°10'55,90" E 16°06'59,11"], BD23; data zbioru: 2 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany nad środleśnym jeziorkiem, pień ściętej sosny, kilka pojedynczych owocników oraz grup owocników; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/10.11.09; uwagi: siedlisko:; fot.284121; przykładowy owocnik:; fot.284122 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

284121
284122

ID 150 093 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 1 km N,Brodowe,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE55; data zbioru: 17 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młody las sosnowy przy trasie A1, na martwych,stojących sosnach, ok.50 owocników na kilku sosnach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/8.11.09; uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia id110716; 51st3'29,3"N 19st21'42"E; fot.286535 fot.286536 fot.286537 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

286535
286536
286537

ID 152 836 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: Tuszkowy 5 km od Lipusz, pow. Kościerzyna, woj. pomorskie, CB24; data zbioru: 11 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bór sosnowy,jałowiec, na pniaczku sosny, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0001405; uwagi: fot.294820 fot.294821 [notatka: nie] [fotografie: tak];

294820
294821

ID 153 487 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: Warzenko nad jeziorem Tuchomskim, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA88; data zbioru: 21 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las grądowy dąb,sosna,brzoza,olsza,klon,leszczyna,bez, na powalonej sośnie, kilka owocników w prom.200 m; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0001401; uwagi: fot.296871 fot.296872; N 54*24,710'; E 018*21,507'; 152 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak];

296871
296872

ID 154 325 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 1,5 km NE,Łęg,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE55; data zbioru: 21 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drągowiny sosnowe przetykane skupiskami brzóz, na koronach powalonych sosen pozostawionych przez drwali, kilkanaście owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/18.08.10; uwagi: 51st2'10,82"N 19st19'18,99"E; fot.299931 fot.299932 fot.299933 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

299931
299932
299933

ID 154 712 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 2,5 km NE, Sokołowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [N 52°29'38,40" E 17°51'58,53"], CC95; data zbioru: 3 gru 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąb, sosna, pień obumarlej sosny pochylonej pod kątem 45°, 30 owocników na okorowanej części pnia; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/BK/29.03.10; uwagi: nadleśnictwo Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Stary Dwór, oddział 12; zdjęcia: sosna w trzech ujęciach, przykładowe owocniki; fot.301066 fot.301067 fot.301068 fot.301069 fot.301070 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

301066
301067
301068
301069
301070

ID 155 098 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 1 km S,Bobry, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 31 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraju podmokłej,śródleśnej niecki, na powalonej sośnie, ponad 50 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/18.08.10; uwagi: owocniki na zdjęciach są zmrożone po nocnych przymrozkach; fot.302526 fot.302527 fot.302528 fot.302529 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

302526
302527
302528
302529

ID 155 954 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 0,7 km NW, Goranin, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [N 52°27'59,9" E 17°29'25,2"], CC92; data zbioru: 1 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, domieszka liściastych, pień powalonej sosny, 20-30 owocników na korze i na okorowanej powierzchni pnia; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/BK/29.03.10; uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 84; E. saccharina w towarzystwie Exidia plana i Trichaptum abietinum; zdjęcia: powalony pień, owocniki; fot.305638 fot.305639 fot.305640 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

305638
305639
305640

ID 155 956 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 0,5 km NE, Goranin, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [N 52°27'54,7" E 17°29'46,7"], CC92; data zbioru: 1 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, domieska liściastych, pień przełamanej sosny, kilkanaście owocników na korze i na okorowanej powierzchni pnia; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/BK/29.03.10; uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 83; zdjęcia z 01.03.2009: przełamany pień, owocniki; fot.305652 fot.305653 fot.305654; stanowisko odwiedziłam 27.06.2009, również zaobserwowałam owocniki E. saccharina; zdjęcia z 27.06.2009: ten sam pień i owocniki; fot.305655 fot.305656 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: Tak, wykonane 01.03.09 oraz 27.06.09]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

305652
305653
305654
305655
305656

ID 155 994 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 2,9 km SE, Mielno, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [N 52°38'39,74" E 17°38'24,73"], CC73; data zbioru: 19 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, leszczyna, pień powalonej sosny, kilka owocników na okorowanej powierzchni pnia; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/BK/29.03.10; uwagi: nadleśnictwo Gniezno, oddział 86, niedaleko jeziora Biskupiec; owocniki przyschnięte; zdjęcia: pień sosny, owocniki; fot.305812 fot.305813 fot.305814 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

305812
305813
305814

ID 156 553 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 0,5 km S, osada Jezierce, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [N 52°25'46,07" E 17°22'24,91"], CD01; data zbioru: 27 gru 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przewaga sosny, dąb, leszczyna, klon, grab, pnie dwóch powalonych sosen, po kilkanascie owocników na poszczególnych pniach, na korze oraz na okorowanym pniu; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/BK/29.03.10; uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddział 152, przy ścieżce przyrodniczo-leśnej w kierunku jez. Ósemka; zdjęcia owocników: fot.307669 fot.307670 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

307669
307670

ID 156 858 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 0,5 km NE, Goranin, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC92; data zbioru: 30 gru 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, domieszka liściastych, pień przełamanej sosny, kilka owocników na okorowanej powierzchni pnia; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, przy poprzednim zgłoszeniu; uwagi: powtórzenie zgłoszenia ID 155956 03.2009!; nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Linery, oddział 83; zdjęcia: pień sosny, owocniki; fot.308660 fot.308661 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

308660
308661

ID 156 859 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 0,7 km NW, Goranin, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC92; data zbioru: 30 gru 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, domieszka liściastych, pień powalonej sosny, kilka owocników na okorowanej powierzchni pnia; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, przy poprzednim zgłoszeniu; uwagi: powtórzenie zgłoszenia ID 155954 03.2009!; nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Linery, oddział 84; zdjęcia: pień sosny, owocniki; fot.308665 fot.308666 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

308665
308666

ID 156 861 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 1,5 km SW, Pawłowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [N 52°28'09,27" E 17°30'11,78"], CC92; data zbioru: 30 gru 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąb, grab, olsza, leszczyna, domieszka brzozy, topoli, sosny, stojący złom sosnowy, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/BK/29.03.10; uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 82; zdjęcia: pień sosny, owocnik; fot.308670 fot.308671 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

308670
308671

ID 292 583 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: Osówiec, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 6 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bór sosnowy., Pniak sosny., Kilka owocników w grupce.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi.; uwagi: fot.884281 fot.884282 [notatka: nie] [fotografie: tak];

884281
884282

ID 297 237 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: ok 1,5km na W od Starej Wsi, gm.Chorzele, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC04; data zbioru: 20 lis 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,sosna,brzoza,dąb, na martwej sośnie, masowo; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.907635 [notatka: nie] [fotografie: tak];

907635

ID 299 084 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: ok.1,0km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 30 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy, na martwej sośnie, kilka owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.916871 fot.916872 [notatka: nie] [fotografie: tak];

916871
916872

ID 310 811 oznaczenie: Exidia saccharina; • potwierdzenie ID141 586; lokalizacja: 1 km NW od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 3' 26,5" N i 19st 20' 32" E], DE55; data zbioru: 25 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na martwej, młodej sosence, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.973676 fot.973677; Uwaga: gatunek pospolity w tych borach. [notatka: nie] [fotografie: tak];

973676
973677

ID 322 978 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: Polany Surowiczne, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG23; data zbioru: 20 sty 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie przy strumieniu na górskiej łące, grab, sosna i in., na leżącej gałęzi sosnowej, kilka owocników na korze; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1060975 fot.1060976 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1060975
1060976

ID 326 010 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 0,5 km S od przysiółka Surowina, gm.Łubniany, pow. opolski, woj. opolskie [50st 46' 18" N i 17st 55' 48,5" E], CE85; data zbioru: 10 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; młodnik, na martwej, złamanej sośnie, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0004869; uwagi: fot.1096180 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1096180

ID 328 316 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: ok.2km na N od miejscowości Mchowo,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 27 gru 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzozy i dębu, kłoda sosnowa, klika owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1117581 fot.1117582 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1117581
1117582

ID 339 023 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Wiewiórów; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 8 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na gałęziach odłamanej korony sosny, grupa kilkudziesięciu owocników na kilku gałęziach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 10' 28,3" N 19st 22' 23" E; fot.1188241 fot.1188242 fot.1188243 fot.1188244; Gatunek występował wspólnie z Antrodia ramentacea -id339021 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1188241
1188242
1188243
1188244

ID 341 356 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 0,5km na pn od Reptowa,ZPK Torfowisko Reptowo,gm.Kobylanka, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB85; data zbioru: 28 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols z pojedynczymi brz,św,sn, leżąca kłoda sosnowa z korą, kilka owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Kisielnica karmelowata; fot.1200470 fot.1200471 fot. 1200472 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1200470
1200471

ID 341 359 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 300 m na E od Kije, pow. sieradzki, woj. łódzkie, CD98; data zbioru: 18 sty 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na przewróconej sośnie, 3 owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: las prywatny oddział 01, gmina Błaszki.; fot.1200493 fot.1200494 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1200493
1200494

ID 341 360 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 900 m na W od Chudoby, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, CD98; data zbioru: 18 sty 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na powalonych pniach sosen, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Wróblew oddział 323, Nadleśnictwo Kalisz, gmina Brzeziny.; fot.1200499 fot.1200500 fot.1200501 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1200499
1200500
1200501

ID 341 361 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 800 m na S od Klonówki, pow. sieradzki, woj. łódzkie, CE18; data zbioru: 18 sty 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna, dąb, brzoza, na leżącej kłodzie sosnowej, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Grzyb oddział 231, Nadleśnictwo Złoczew, gmina Klonowa.; fot.1200507 fot.1200508 fot.1200509 fot.1200510 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1200507
1200508
1200509
1200510

ID 341 362 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 1,4 km na N od Wygody Turkowskiej, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE24; data zbioru: 17 lut 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na powalonej sosnie, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Czermień oddział 177, Nadleśnictwo Syców.; fot.1200514 fot.1200515 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1200514
1200515

ID 341 363 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 1,5 km na S-E od Taboru Małego-Utraty, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE24; data zbioru: 17 lut 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na leżącej żerdziowinie sosnowej, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Czermień oddział 176, Nadleśnictwo Syców.; fot.1200521 fot.1200522 fot.1200523 fot.1200524 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1200521
1200522
1200523
1200524

ID 341 364 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 2 km na E od Bałdowic, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE24; data zbioru: 17 lut 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna, brzoza, dąb, na leżącej kłodzie sosnowej, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Czermin oddział 181, Nadleśnictwo Syców.; fot.1200529 fot.1200530 fot.1200531 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1200529
1200530
1200531

ID 341 365 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 1,5 km na S-W od Marcinek, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE24; data zbioru: 24 lut 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna, brzoza, świerk, na leżącej kłodzie sosnowej, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Marcinki oddział 127, Nadleśnictwo Syców, gmina Kobyla Góra.; fot.1200536 fot.1200537 fot.1200538 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1200536
1200537
1200538

ID 341 366 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 400 m na N od Bralina, pow. kępiński, CE25; data zbioru: 4 sty 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z czeremchą, na leżącej kłodzie sosnowej, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Turze oddział 189, Nadleśnictwo Syców, gmina Bralin.; fot.1200543 fot.1200544 fot.1200545 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1200543
1200544
1200545

ID 341 367 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 600 m na S-W od Pustkowie Parzynowskie, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE25; data zbioru: 24 lut 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na przewróconych sosnach, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Las prywatny oddział 7, gmina Kobyla Góra.; fot.1200550 fot.1200551 fot.1200552 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1200550
1200551
1200552

ID 341 368 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 1,1 km na N-E od Jodłowca, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE31; data zbioru: 16 lut 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na leżącej sośnie, kilka owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Jodłowiec oddział 163, Nadleśnictwo Wieluń.; fot.1200556 fot.1200557 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1200556
1200557

ID 341 369 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 900 m na S-W od Stradomi Dolnej, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie, CE33; data zbioru: 8 lut 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, nieliczne brzozy, na leżących kłodach sosenn, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Dziadowa Kłoda oddział 147, Nadleśnictwo Syców.Gmina Dziadowa Kłoda.; fot.1200563 fot.1200564 fot.1200565 fot.1200566 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1200563
1200564
1200565
1200566

ID 341 370 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 800 m na S od Stradomi Dolnej, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie, CE33; data zbioru: 20 lut 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na pocietym drewnie sosnowym, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Dziadowa Kłoda oddział 148, Nadleśnictwo Syców, gmina Dziadowa Kłoda.; fot.1200571 fot.1200572 fot.1200573 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1200571
1200572
1200573

ID 341 371 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 1,3 km na S-W od Nowej Stradomi, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie, CE33; data zbioru: 20 lut 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, Na pochylonych suchyc 2 sosnach, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Dziadowa Kłoda oddział 149, Nadleśnictwo Syców, gmina Dziadowa Kłoda.; fot.1200578 fot.1200579 fot.1200580 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1200578
1200579
1200580

ID 341 372 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 2 km na W od Trębaczowa, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE34; data zbioru: 20 lut 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszką brzozy, czeremchy, dębu, na leżącej kłodzie sosnowej, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Dziadowa Kłoda oddział 208, Nadleśnictwo Syców, gmina Perzów.; fot.1200586 fot.1200587 fot.1200588 fot.1200589 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1200586
1200587
1200588
1200589

ID 341 373 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 1,2 km na N-W od Wełny (Jaworek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 3 sty 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, Na stojącej, suchej sośnie, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Koziołek oddział 974, Nadleśnictwo Przedborów, gmina Bolesławiec.; fot.1200595 fot.1200596 fot.1200597 fot.1200598 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1200595
1200596
1200597
1200598

ID 341 374 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 400 m na N-E od Brzozówki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE38; data zbioru: 15 lut 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna, dąb, brzoza, osika, czeremcha, na leżącej kłodzie sosnowej, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Las prywatny oddział 8B, gmina Czastary.; fot.1200602 fot.1200603 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1200602
1200603

ID 341 375 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 500 m na S-W od Gaszyna, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE39; data zbioru: 23 lut 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z czeremchą, leszczyną, dębem, brzozą, na leżącej kłodzie sosnowej, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Las prywatny, gmina Wieluń.; fot.1200608 fot.1200609 fot.1200610 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1200608
1200609
1200610

ID 341 376 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 400 m na S-E od Wróblewa, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE48; data zbioru: 19 sty 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany: sosna, dąb, osika, brzoza, na leżącej gałęzi sosny, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Las prywatny oddział 2, gmina Skomlin.; fot.1200615 fot.1200616 fot.1200617 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1200615
1200616
1200617

ID 341 377 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 200 m na E od Kika, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE48; data zbioru: 4 sty 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na stojących, suchych sosnach, na kilku sosnach płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Ożarów oddział 205, Nadleśnictwo Wieluń, gmina Skomlin.; fot.1200621 fot.1200622 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1200621
1200622

ID 341 378 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 800 m na S-W od Będkowa, pow. sieradzki, woj. łódzkie, DE11; data zbioru: 20 mar 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na leżącej kłodzie sosnowej, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Pyszków oddział 106, Nadleśnictwo Złoczew, gmina Burzenin.; fot.1200627 fot.1200628 fot.1200629 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1200627
1200628
1200629

ID 341 379 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 900 m na N-E od Jodłowca, pow. wieluński, woj. łódzkie, DE31; data zbioru: 16 mar 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na leżącej gałęzi sosnowej, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Las prywatny oddział 02, gmina Wieluń.; fot.1200634 fot.1200635 fot.1200636 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1200634
1200635
1200636

ID 341 380 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 600 m na S od Raduczyc, pow. wieluński, woj. łódzkie, DE31; data zbioru: 16 lut 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na leżącej kłodzie sosnowej, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Las prywatny oddział 4, gmina Osjaków.; fot.1200642 fot.1200643 fot.1200644 fot.1200645 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1200642
1200643
1200644
1200645

ID 341 381 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 600 m na S-E od Jodłowca, pow. wieluński, woj. łódzkie, DE31; data zbioru: 16 mar 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, ze świerkirm, na leżącej kłodzie sosnowej, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Jodłowiec oddział 172, Nadleśnictwo Wieluń, gmina Wierzchlas.; fot.1200652 fot.1200653 fot.1200654 fot.1200655 fot.1200656 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1200652
1200653
1200654
1200655
1200656

ID 341 382 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 2 km na S od Jodłowca, pow. wieluński, woj. łódzkie, DE31; data zbioru: 16 mar 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: brzoza, sosna, Na stojącej, suchej sośnie, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Jodłowiec oddział 174, Nadleśnictwo Wieluń, gmina Wierzchlas.; fot.1200661 fot.1200662 fot.1200663 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1200661
1200662
1200663

ID 341 383 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 1,6 km na S od Niżankowic, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE41; data zbioru: 5 maj 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na leżącej kłodzie i gałęziach sosnowej, na wielu gałęziach, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Niżankowice oddział 231, Nadleśnictwo Wieluń, gmina Działoszyn.; fot.1200667 fot.1200668 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1200667
1200668

ID 341 391 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 2 km naS od Niżankowic, pow. wieluński, woj. łódzkie, DE41; data zbioru: 5 maj 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na leżącej sośnie, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Niżankowice oddział 230, Nadleśnictwo Przedborów, gmina Działoszyn.; fot.1200706 fot.1200707 fot.1200708 fot.1200709 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1200706
1200707
1200708
1200709

ID 341 392 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 800 m na N od Mokre, pow. wieluński, woj. łódzkie, DE41; data zbioru: 16 mar 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na leżących kłodach sosnowych, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Mokry Las oddział 108, Nadleśnictwo Wieluń, gmina Wierzchlas.; fot.1200713 fot.1200714 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1200713
1200714

ID 341 393 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 1,2 km na S-W od Krzeczowa, pow. wieluński, woj. łódzkie, DE41; data zbioru: 16 mar 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z dębem, czeremchą, na leżącej sośnie, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Jodłowiec oddział 221, Nadleśnictwo Wieluń, gmina Wierzchlas.; fot.1200720 fot.1200721 fot.1200722 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1200720
1200721
1200722

ID 341 394 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 400 m na n-e od Grąd, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE17; data zbioru: 30 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na leżącej sośnie, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Węglewice oddział 675, Nadleśnictwo Przedborów, gmina Galewice.; fot.1200729 fot.1200730 fot.1200731 fot.1200732 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1200729
1200730
1200731
1200732

ID 341 395 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 900 m na W Bociana, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE17; data zbioru: 30 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na leżącej sośnie, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Węglewice oddział 678, Nadleśnictwo Przedborów, gmina Galewice.; fot.1200738 fot.1200739 fot.1200740 fot.1200741 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1200738
1200739
1200740
1200741

ID 342 300 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 0,5 km N od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 6 sty 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młody las mieszany -sosna pospolita, sosna wejmutka, wierzba, robinia, osika, na martwych gałęziach i pniach ( również leżących ) sosen -pospolitej i wejmutki, licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 6' 39,7" N 19st 24' 59,5" E; fot.1205942 fot.1205943 fot.1205944 fot.1205945 fot.1205946 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1205942
1205943
1205944
1205945
1205946

ID 343 179 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: Goleniów, Park 750lecia, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB65; data zbioru: 16 mar 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szczątkowy bór sosnowy przy drodze, leżąca świeżo zamarła sosna pospolita, licznie wzdłuż pnia i na gałęziach; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Kisielnica karmelowata fot.1211934 fot.1211935 fot.1211936 fot.1211937 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1211934
1211935
1211936
1211937

ID 344 200 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: osada Kmiecizna; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 24 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary bór sosnowy -sosna, dąb, leszczyna, brzoza i inne, na leżącym fragmencie sosnowego pnia pozostawionego po wycince, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 12' 10" N 19st 24' 17" E; fot.1219797 fot.1219798 fot.1219799 fot.1219800 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1219797
1219798
1219799
1219800

ID 352 286 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: Góra Kamieńska, zach. zbocze; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 11 lis 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młodniki sosnowe na zboczu góry, na sośnie pozostawionej po wycince, grupa ponad 80 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 11' 53,3" N 19st 24' 59,5" E; fot.1289206 fot.1289207 fot.1289208 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1289206
1289207
1289208

ID 353 610 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: Ok. 1 km na W od miejscowości Ulatowo Adamy, gm.Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC15; data zbioru: 1 sty 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy (drągowina), martwa sosna, kilkanaście owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1301533 fot.1301534 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1301533
1301534

ID 354 317 oznaczenie: Exidia saccharina; • potwierdzenie ID119 024; lokalizacja: 1 km W od wsi Brodowe; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 2 sty 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na martwych gałęziach i pniach sosen, licznie, w wielu punktach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 3' 4" N 19st 20' 43" E; fot.1305489 fot.1305490 fot.1305491 fot.1305492 fot.1305493 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1305489
1305490
1305491
1305492
1305493

ID 355 766 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: PK Ujście Warty - 1 km na NW od Porzecza, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC62; data zbioru: 22 sty 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy na wydmie śródlądowej, na kłodzie Pinus sylvestris, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1317970 fot.1317971; zarodniki: 10,7-13,2 -14,4! x -3,6!4-5,1 µm średnio 12,1 x 4,4 µm!, Q: 2,4-3,2 średnio 2,7!:; fot.1317972 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1317970
1317971
1317972

ID 360 457 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 1 km SE od wsi Galonki; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 21 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródpolny lasek świerkowy, na martwych gałęziach sosny, ponad 70 owocników na kilku gałęziach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 7' 31" N 19st 24' 38,5" E; fot.1367090 fot.1367091 fot.1367092 fot.1367093 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1367090
1367091
1367092
1367093

ID 365 838 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: Siemkowice, ul. Leśna; gm. Siemkowice, pow. pajęczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1964 18,9096], DE32; data zbioru: 19 sty 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas samosiejkowego lasu ( gł. sosny ) przy niewielkim borze sosnowym, na martwych gałęziach sosen, licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie];

ID 365 841 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: 0,5 km SE od osady Bajkowizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0347 19,5092], DE56; data zbioru: 14 sty 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielopiętrowy las mieszany -jodły, dęby, buki i inne, na gałęzi złamanej, padłej jodły, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1408551 fot.1408552 fot.1408553 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1408551
1408552
1408553

ID 365 915 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: las przy węźle drogowym Wolbórz; gm. Wolbórz, pow. piotrkowski, woj. łódzkie [GPS: 51,4902 19,8333], DE08; data zbioru: 26 sty 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, tyczkowina, na martwych, wpółleżących sosnach, ponad 60 owocników na dwóch sosnach ( >45 + >15 ); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie];

ID 366 369 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: Trzyniec, gm. Koczała, pow. człuchowski, woj. pomorskie, CB20; data zbioru: 23 lut 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany So, Bk, Brz,, kłoda Pinus sylvestris, kilka owocników; leg. Tomasz Lożek, det. Marcin Lożek; eksykat: tak; uwagi: OCHK Źródliskowy Obszar Brdy i Wieprzy na Wschód od Miastka; fot.1414569 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1414569

ID 366 764 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, 400 m. E od Restauracji Myśliwska, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'25.8"N 19°27'06.7"E], DB05; data zbioru: 17 mar 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany Bk-So-Brz i in., Na ułamanym konarze sosny, kilka owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: wątek: [bf:1417438] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1417438 ;

ID 367 165 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: Żdżary, pow. łukowski, woj. lubelskie, FD55; data zbioru: 8 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, na powalonej jodle, około 20 owocników; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,zostanie wysłany do Błażeja Gierczyka; uwagi: fot.1422639 fot.1422640 fot.1422641 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1422639
1422640
1422641

ID 367 327 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: Trzciana (Dziurcz - szczyt) - Jaśliski Park Krajobrazowy, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 13 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodłowy, miejscami leszczyna, olcha, osika, grab, brzoza, buk i in., gałąź leżącej, martwej jodły i 2 kawałki jodłowych drągów, masowo na jednej gałęzi i pojedynczo 2 owocniki; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1424550 fot.1424551 fot.1424552 fot.1424553 fot. 1424554 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1424550
1424551
1424552
1424553

ID 373 950 oznaczenie: Exidia saccharina; lokalizacja: Otomin k. Gdańska, Otomińaki Obszar Krajobrazu Chronionego Las Otomiński nad jez. Otomińskim, pow. gdański, woj. pomorskie, CA99; data zbioru: 2 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszką dębu, klonu, sosny i świerka, kłoda świerkowa, pojedynczy owocnik; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1497419 fot.1497420 fot.1497421 [fotografie: tak];

1497419
1497420
1497421
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji