grzyby.pl
jest w czekliście Chmiel (2006) [140]

Ciboria caucus (Rebent.) Fuckel

Ciboria Ciboria Ciboria CiboriaCiboriakubianka kotkowa (Ciboria amentacea)

występowanie

Na kotkach topoli.