grzyby.pl

Kretzschmaria deusta (Hoffm.) P.M.D. Martin

zgliszczak pospolity
Ustulina deusta (Hoffm.) Lind
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ustulina deusta
Ustulina deusta
Ustulina deusta
Ustulina deusta

owocnik

Ustulina deusta
Perytecja z zarodnikami workowymi okrągłe, czarne, średnicy ok. 1 mm są umieszczone w czarnej, skorupiastej masie podkładki pokrywającej powierzchnię o średnicy 50-150 mm; jej powierzchnia pofalowana, brodawkowana, grubość do 10 mm; mocno przyrośnięta do podłoża. Podkładki wieloletnie, nowe przyrosty powstają wiosną i na początku lata, są jasnoszaro zabarwione i tworzą się w tym miejscu zarodniki konidialne. Na przekroju miąższ białawy, szarawy.
Perithecia with ascospores, globose, black, approx. 1 mm across embedded in black crusty mass of stroma covering the surface of 50-150 mm in extent; its surface undulating-tuberculate, up to 10 mm thick; firmly attached to the substrate. Stroma perennial, the zones of new growth appear in spring and at the beginning of summer, they are light grey, conidial spores are formed in them. In cross-section flesh whitish, greyish.

zarodniki

Zarodniki po 8 w worku, ustawione jeden za drugim, worki z wieczkiem. Zarodniki elipsoidalne, spłaszczone, gładkie, ciemnobrązowe, 26-36 × 7-10 µm, z 3-4 kroplami.
Spores 8 per ascus, in a row, asci operculate. Spores ellipsoid, compressed, smooth, dark brown, 26-36 × 7-10 µm, with 3-4 drops.

występowanie

Ustulina deusta
Pospolity. Podkładki wieloletnie. U podstawy pnia i na korzeniach buka i innych drzew liściastych np. jesionie, dębach, klonie.
Common. Stroma perennial. At the base of trunks and on roots of beech and other deciduous trees e.g. ash, oaks, maple.

znaczenie gospodarcze

Groźny pasożyt drzew liściastych.
Dangerous parasite of hardwood trees.

uwagi

Grzyb o charakterystycznym wyglądzie, stąd łatwy do oznaczenia. Stare owocniki przypominają spalone drewno stąd polska nazwa rodzajowa.
Fungus with characteristic habitus, and so easy to distinguish. Old fruitbodies remind of burned wood.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.13 [49]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1981 — Fungi of Switzerland 1 - Acomycota. p.345 [26I]
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.168 [5]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[506]
    Kretzschmaria deusta (Hoffm.) P.M.D. Martin · synonimy: Hypoxylon deustum (Hoffm.) Grev., Ustulina deusta (Hoffm.) Lind
    uwagi: rodzaj ujęty w checklist (Mułenko i in. 2008)
    publikacje: Szkodzik 2005 (as: Ustulina deusta), Bujakiewicz 2001 (as: Ustulina deusta), Lisiewska i Marach 2002 (as: Ustulina deusta), Wojewoda 2002 (as: Hypoxylon deustum), Stasińska 2008a, Zieliński i in. 2007 (as: Ustulina deusta), Ławrynowicz 2001 (as: Ustulina deusta), Lisiewska 2004 (as: Ustulina deusta), Bujakiewicz 2004 (as: Ustulina deusta), Chmiel i Ronikier 2007, Szczepkowski 2007 (as: Ustulina deusta), Wilga 2004b (as: Ustulina deusta), Halama i Panek 2000 (as: Ustulina deusta), Adamczyk i in. 2008 (as: Ustulina deusta), Szczepkowski i Piętka 2007-2008 (as: Ustulina deusta), Bujakiewicz 2006 (as: Ustulina deusta), Chlebicki 2008, Chlebicki 2005a, Chlebicki 2008a, Chlebicki i Chmiel 2006, Ławrynowicz 2000 (as: Hypoxylon deustum), Gierczyk i in. 2009, Wilga 2005c (as: Ustulina deusta), Kujawa 2009 (as: Ustulina deusta), Szczepkowski i in. 2009 (as: Ustulina deusta), Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk i Kucharski 2005 (as: Ustulina deusta), Adamczyk 2007a (as: Ustulina deusta), Adamczyk 2003 (as: Ustulina deusta), Adamczyk 2003a (as: Ustulina deusta), Bujakiewicz i Kujawa 2010 , Ławrynowicz i in. 2009 (as: Ustulina deusta), Wilga i Wantoch-Rekowski 2010 (as: Ustulina deusta), Halama i Romański 2010, Friedrich 2010 (as: Ustulina deusta), Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Adamczyk 2011 (as: Ustulina deusta), Karasiński 2009a, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008 (as: Ustulina deusta), Stasińska 2012 (as: Hypoxylon deustum), Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Kudławiec 2014, Salamaga i Ślusarczyk 2014 (as: Hypoxylon deustum), Rutkowski i in. 2014, Kudławiec i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Kudławiec 2015, Chachuła i in. 2015, Bartnik i in. 2015, Kudławiec i Misiuna 2014, Szczepkowski 2016, Kozłowska i in. 2015a, Kwaśna i in. 2016a, Stasińska i Sotek 2016, Gierczyk i in. 2017a, Pietras i in. 2016a, Wojewoda i in. 2016, Stasińska i Sotek 2017, Kwiatkowska 2017, Wilga i Wantoch-Rekowski 2018, Chachuła i in. 2018, Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2018a, Hoffeins i in. 2017 (as: Hypoxylon deustum), Chachuła 2018, Bujakiewicz 2018 (as: Ustulina deusta), Chlebicki 2018, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Gierczyk i in. 2019b, Holec i in. 2019, Holec i in. 2019a, Bartoszek i Mleczko 2019, Kudławiec 2016, Kudławiec 2017, Kozłowska i in. 2019a (as: Hypoxylon deustum i K. deusta), Kujawa i in. 2019, Kujawa i in. 2020, Stasińska i Sotek 2020, Kujawa i in. 2020a, Friedrich 2020, Chachuła i in. 2021, Gorczak i in. 2020, Fiedorowicz 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji