grzyby.pl

Kretzschmaria deusta (Hoffm.) P.M.D. Martin

zgliszczak pospolity
Ustulina deusta (Hoffm.) Lind
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ustulina deusta
Ustulina deusta
Ustulina deusta
Ustulina deusta

owocnik

Ustulina deusta
Perytecja z zarodnikami workowymi okrągłe, czarne, średnicy ok. 1 mm są umieszczone w czarnej, skorupiastej masie podkładki pokrywającej powierzchnię o średnicy 50-150 mm; jej powierzchnia pofalowana, brodawkowana, grubość do 10 mm; mocno przyrośnięta do podłoża. Podkładki wieloletnie, nowe przyrosty powstają wiosną i na początku lata, są jasnoszaro zabarwione i tworzą się w tym miejscu zarodniki konidialne. Na przekroju miąższ białawy, szarawy.
Perithecia with ascospores, globose, black, approx. 1 mm across embedded in black crusty mass of stroma covering the surface of 50-150 mm in extent; its surface undulating-tuberculate, up to 10 mm thick; firmly attached to the substrate. Stroma perennial, the zones of new growth appear in spring and at the beginning of summer, they are light grey, conidial spores are formed in them. In cross-section flesh whitish, greyish.

zarodniki

Zarodniki po 8 w worku, ustawione jeden za drugim, worki z wieczkiem. Zarodniki elipsoidalne, spłaszczone, gładkie, ciemnobrązowe, 26-36 × 7-10 µm, z 3-4 kroplami.
Spores 8 per ascus, in a row, asci operculate. Spores ellipsoid, compressed, smooth, dark brown, 26-36 × 7-10 µm, with 3-4 drops.

występowanie

Ustulina deusta
Pospolity. Podkładki wieloletnie. U podstawy pnia i na korzeniach buka i innych drzew liściastych np. jesionie, dębach, klonie.
Common. Stroma perennial. At the base of trunks and on roots of beech and other deciduous trees e.g. ash, oaks, maple.

znaczenie gospodarcze

Groźny pasożyt drzew liściastych.
Dangerous parasite of hardwood trees.

uwagi

Grzyb o charakterystycznym wyglądzie, stąd łatwy do oznaczenia. Stare owocniki przypominają spalone drewno stąd polska nazwa rodzajowa.
Fungus with characteristic habitus, and so easy to distinguish. Old fruitbodies remind of burned wood.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. [49]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1981 — Fungi of Switzerland 1 - Acomycota. [26I]
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji