Tx: 490
grzyby.pl

Hygrocybe fornicata (Fr.) Singer

wilgotnica sklepiona, kopułka sklepiona
Cuphophyllus fornicatus (Fr.) Lodge, Padamsee et Vizzini · Porpolomopsis fornicata (Fr.) Bresinsky
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID178722 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID178722 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID178722 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.13 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
Na łąkach i polanach leśnych; na ziemi; wrzesień-październik.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bartoszek & Mleczko (2019)[1301]Bartoszek & Mleczko (2019) Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego.[1301], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Chachuła (2016)[1364]Chachuła (2016) Aktualny stan wiedzy o grzybach chronionych w świetle zmienionych aktów prawnych i stwierdzonych nowych gatunków i stanowisk na terenie Pienińskiego Parku Narodowego.[1364] (as: Cuphophyllus fornicatus), Gumińska (1997)[1067]Gumińska (1997) Grzyby (Mycota). Tom 26. Podstawczaki (Basidiomycetes). Wodnichowate (Hygrophoraceae).[1067], Kaufmann (1891)[2884]Kaufmann (1891) Die Pilze der Elbinger Umgagend, welche bis zum Jahre 1890 gefunden und bestimmt worden sind.[2884], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Łuszczyński (2020)[1917]Łuszczyński (2020) Wilgotnica sklepiona Hydrocybe fornicata (Fr.) Singer.[1917], Nitardy (1904)[3061]Nitardy (1904) Die Kryptogamenflora des Kreises Elbing.[3061], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:33 1 znaleziska Hygrocybe fornicata (wilgotnica sklepiona) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DF68 178722 EG38 350814 350816

ID 178 722 oznaczenie: Hygrocybe fornicata; lokalizacja: Kraków (Tyniec) w kierunku Skawiny, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF68; data zbioru: 27 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: w trawie, na dnie nieczynnego kamieniołomy wapiennego, 2 grupy po 2 szt.; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: BGF/BF/WCz/100827/0001; uwagi: Wilgotnice pojawiły się podczas długotrwałych deszczy. Wyrosły tylko 4 sztuki pośród ogromnej ilości innych wilgotnic - min. H. peresistens, H. chlorophana ?!, H. conica. Kapelusze do 4 cm początkowo stożkowate później płasko rozpostarte z garbkiem!, białe z odymionym wierzchołkiem. Przy czym jeden z owocników był cały nieco ciemniejszy. Trzon biały, delikatnie oszroniony, włóknisty. Zarówno trzon jak i kapelusz były tylko lekko lepkie.; Miąższ bez zapachu i smaku, nie przebarwiał się. Blaszki nie zbiegające na trzon.; fot.385377 fot.385378 fot.385379 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

385377
385378
385379

ID 350 814 oznaczenie: Cuphophyllus fornicatus; lokalizacja: Blechnarka, pow. gorlicki, woj. małopolskie, EG38; data zbioru: 2 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: górska wypasana łąka, na ziemi w mchu i trawie, 2 owocniki; leg. Anna Hreczka, det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1273708 fot.1273709 fot.1273710 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1273708
1273709
1273710

ID 350 816 oznaczenie: Cuphophyllus fornicatus; lokalizacja: Wysowa Zdrój, pow. gorlicki, woj. małopolskie, EG38; data zbioru: 3 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Park zdrojowy (lipa, jesion, klon, kasztanowiec, dąb, świerk i in., na ziemi w mchu i trawie, 8 owocników w grupie; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1273791 fot.1273792 fot.1273793 fot.1273794 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1273791
1273792
1273793
1273794
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji