grzyby.pl

Hygrocybe fornicata (Fr.) Singer

wilgotnica sklepiona, kopułka sklepiona
Cuphophyllus fornicatus (Fr.) Lodge, Padamsee et Vizzini · Porpolomopsis fornicata (Fr.) Bresinsky
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID178722 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID178722 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID178722 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.13 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
Na łąkach i polanach leśnych; na ziemi; wrzesień-październik.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów [50.14]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2740]
    Hygrocybe fornicata (Fr.) Singer · synonimy: H. clivalis (Fr.) P.D. Orton & watling, H. streptopus (Fr.) Bon
    publikacje: Bujakiewicz 2004, Kujawa i Gierczyk 2013a, Chachuła 2016 (as: Cuphophyllus fornicatus), Wojewoda i in. 2016, Bujakiewicz 2018, Bartoszek i Mleczko 2019, Łuszczyński 2020m

znaleziska Hygrocybe fornicata na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DF-68 178722 EG-38 350816 350814

 ID178722  Hygrocybe fornicata; Kraków (Tyniec) w kierunku Skawiny, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-68; 2010.08.27; w trawie; na dnie nieczynnego kamieniołomy wapiennego 2 grupy po 2 szt.; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: BGF/BF/WCz/100827/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Wilgotnice pojawiły się podczas długotrwałych deszczy. Wyrosły tylko 4 sztuki pośród ogromnej ilości innych wilgotnic - min. H. peresistens, H. chlorophana(?), H. conica. Kapelusze do 4 cm (początkowo stożkowate później płasko rozpostarte z garbkiem), białe z odymionym wierzchołkiem. Przy czym jeden z owocników był cały nieco ciemniejszy. Trzon biały, delikatnie oszroniony, włóknisty. Zarówno trzon jak i kapelusz były tylko lekko lepkie.
Miąższ bez zapachu i smaku, nie przebarwiał się. Blaszki nie zbiegające na trzon.

fot. 385377fot. 385378fot. 385379

ID350814 Cuphophyllus fornicatus; Blechnarka, pow. gorlicki, woj. małopolskie, EG-38; 2021.10.02; górska wypasana łąka; na ziemi w mchu i trawie 2 owocniki; leg. Anna Hreczka; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1273708 fot. 1273709 fot. 1273710

ID350816 Cuphophyllus fornicatus; Wysowa Zdrój, pow. gorlicki, woj. małopolskie, EG-38; 2021.10.03; Park zdrojowy (lipa, jesion, klon, kasztanowiec, dąb, świerk i in.; na ziemi w mchu i trawie 8 owocników w grupie; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1273791 fot. 1273792 fot. 1273793 fot. 1273794

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji