grzyby.pl
jadalnyred listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Hygrocybe pratensis (Persoon: Fries) Murrill

wilgotnica łąkowa, kopułek łąkowy
Hygrophorus pratensis (Pers.: Fr.) Fr. · Camarophyllus pratensis (Pers.: Fr.) Kummer
Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe HygrocybeHygrocybewilgotnica śnieżna (Hygrocybe virginea)wilgotnica ozdobna (Hygrocybe aurantiosplendens)
Camarophyllus pratensis
na skraju pastwiska; 12.08.2000, Dolny Śląsk, Góry Bialskie; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Camarophyllus pratensis
Kapelusz barwy pomarańczowobrązowej, morelowej, pomarańczowoochrowej, z wiekiem płowiejący, nieregularnie, plamiście; 20 – 60 (80) mm, początkowo wypukły, następnie wypukły do płaskiego, o falistej powierzchni, ze słabym garbkiem lub wgłębieniem; powierzchnia gładka, matowa, sucha.

space

Trzon białawo-kremowy, z wiekiem kremowy z pomarańczowym odcieniem; 25 – 45 (60) x 6 – 12 mm, cylindryczny, czasem zwężony ku podstawie; powierzchnia sucha, wzdłużnie włókienkowata, gładka; elastyczny, pełny.

space

Pileus orange-brown, apricot coloured, orange-ochraceous, with age fading, forming irregular spots; 20 – 60 (80) mm, initially convex, later planoconvex, with undulating surface, weakly umbonate or umbilicate; surface smooth, dull, dry.

space

Stipe whitish-creamy, with age creamy with orange tint; 25 – 45 (60) x 6 – 12 mm, cylindrical, sometimes tapered towards the base; surface dry, longitudinally fibrillose, smooth; elastic, solid.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, przejrzyste, z kroplami, 5 – 7 x 4 – 5.5 µm.

Spore print white. Spores broadly ellipsoid, smooth, translucent, with drops, 5 – 7 x 4 – 5.5 µm.

występowanie

Dość częsty. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach, od lata do jesieni, w trawie, na łąkach, pastwiskach, brzegach lasów.

Common. Summer-fall, solitary or gregarious, in grass, on pastures, on forest edges.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

Dobry grzyb jadalny.

Edible.

uwagi

wodnicha gajowa (Hygrophorus nemoreus) z wyglądu jest podobny, wyrasta w lasach liściastych, zwłaszcza pod dębami, miąższ biały, kapelusz ma ciemniej brązowo zabarwiony. Odmiana var. pallidus jest białawo zabarwiona.

wodnicha gajowa (Hygrophorus nemoreus) has a similar stature, grows in deciduous forests, particularly under oak, has white flesh, cap darker brown coloured. Variety var. pallidus has whitish colour.