grzyby.pl

Ramaricium albo-ochraceum (Bres.) Jülich

koralowniczek białoochrowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈