grzyby.pl

Hydnellum caeruleum (Hornem.) P. Karst.

kolczakówka niebieskawa, kolczakówka modrawa
Hydnellum coeruleum orth.var.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID190007 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID171910 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID202498 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID203861 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID288100 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID73213 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.25 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
W lasach iglastych i mieszanych, na ziemi, wśród ściółki i wrzosów.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów [50.14]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2707]
    Hydnellum caeruleum (Hornem.) P. Karst. · synonimy: Calodon caeruleum (Hornem.) P. Karst.
    publikacje: Flisińska 2004, Narkiewicz 2005 (patrz uwagi Pawłowska i Okrasińska 2020b), Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Kozłowska i in. 2015, Wojewoda i in. 2016, Kozłowska i in. 2019 , Bartoszek i Mleczko 2019, Pawłowska i Okrasińska 2020b

znaleziska Hydnellum caeruleum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CA-35 349365 CA-97 202498 CB-24 73213 288100 171910 190007 203861

 ID73213  Hydnellum caeruleum; Dziemiany, CB-24; 2007.07.22; Bór sosnowy; Na poboczu drogi leśnej w mchu,wrzosach Dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Sebastian Pintscher; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Młode owocniki z 22.07.2007
fot. 111433 fot. 111434
te same owocniki 5.08.2007
fot. 111435 fot. 111436 fot. 111437

 ID171910  (potwierdzenie 137999) Hydnellum caeruleum; Dziemiany, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 2010.08.29; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb,daglezja; na korzeniach sosny i daglezji kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/090718/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 365544 fot. 365545
UWAGA (B. Gierczyk): W bazie brak zgłoszenia pierwotnego (ID: 137999), natomiast w zielniku znajduje się okaz H. caeruleum o tym numerze ID (BGF/BF/MWR/090718/0001).

 ID190007  Hydnellum caeruleum; Turzonka-Lipusz, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 2011.08.15; Bór sosnowy z domieszką buka-podrost; na korzeniach sosny kilka owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/110815/0001, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 437801 fot. 437802
http://www.bing.com/maps/?v=2&sty=h&mkt=pl-pl&cp=54.04783~17.74017&lvl=15&sp=point.54.04783_17.74017_15%20sierpnia%202011%20(58).JPG

 ID202498  Hydnellum caeruleum; Obrzeże Rezerwatu Ostrzycki Las, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-97; 2012.08.08; Las świerkowy z domieszką buka,brzozy; w korzeniach swierków kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 506245 fot. 506246 fot. 506247

 ID203861  (potwierdzenie 190007) Hydnellum caeruleum; Turzonka-Lipusz, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 2012.09.01; Bór sosnowy z domieszką buka-podrost; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 511718

ID288100 (potwierdzenie 203861) Hydnellum caeruleum; Lipusz-Kalisz, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 2016.07.31; Bór sosnowy z domieszką buka; korzenie sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 864715fot. 864716

 ID349365  Hydnellum caeruleum; Lubiatowo, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-35; 2016.08.14; las sosnowy; ziemia klika owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0008067, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/869210.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/869211.jpg

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji