grzyby.pl

Cuphophyllus

kopułka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hygrophoraceae Hygrophoraceae Hygrophoraceae HygrophoraceaeHygrophoraceaewodnicha (Hygrophorus)białolejkówka buławotrzonowa (Ampulloclitocybe clavipes)