grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Xylodon flaviporus (Berk. et M.A. Curtis ex Cooke) Riebesehl et E. Langer

strzępkoząb żółtopory, drewniczka drobnopora
Schizopora flavipora (Berk. et M.A. Curtis ex Cooke) Ryvarden · Hyphodontia flavipora (Berk. & M.A. Curtis ex Cooke) Sheng H. Wu · Kneiffiella flavipora (Berk. et M.A. Curtis ex Cooke) Zmitr. et Malysheva
Xylodon Xylodon Xylodon XylodonXylodonstrzępkoząb krótkoszczeciniasty (Xylodon brevisetus)
GREJ: ID195760 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID185140 (© autora fot.)
GREJ: ID196873 (© autora fot.)
GREJ: ID208790 (© autora fot.)

występowanie

Na opadłych gałęziach drzew liściastych.