grzyby.pl

Xylodon flaviporus (Berk. et M.A. Curtis ex Cooke) Riebesehl et E. Langer

strzępkoząb żółtopory, drewniczka drobnopora
Hyphodontia flavipora (Berk. & M.A. Curtis ex Cooke) Sheng H. Wu [główna w czekliście] · Kneiffiella flavipora (Berk. et M.A. Curtis ex Cooke) Zmitr. et Malysheva · Schizopora flavipora (Berk. et M.A. Curtis ex Cooke) Ryvarden
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID195760 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID185140 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID196873 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID208790 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na opadłych gałęziach drzew liściastych.Na opadłych gałęziach drzew liściastych.