grzyby.pl

Xylodon flaviporus (Berk. et M.A. Curtis ex Cooke) Riebesehl et E. Langer

strzępkoząb żółtopory, drewniczka drobnopora
Hyphodontia flavipora (Berk. & M.A. Curtis ex Cooke) Sheng H. Wu [gł. w czekl.] · Kneiffiella flavipora (Berk. et M.A. Curtis ex Cooke) Zmitr. et Malysheva · Schizopora flavipora (Berk. et M.A. Curtis ex Cooke) Ryvarden
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID195760 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID185140 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID196873 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID208790 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na opadłych gałęziach drzew liściastych.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2862]
    Hyphodontia flavipora (Cooke) Sheng H. Wu — wg Index Fungorum: Schizopora flavipora (Berk. & M.A. Curtis ex Cooke) Ryvarden · synonimy: Poria flavipora Cooke, P. phellinoides Pilát, Schizopora carneolutea (Rodw. & Cl.) Kotl. & Pouzar, S. flavipora (Cooke) Ryvarden, S. phellinoides (Pilát) Domański, Xylodon versiporus var. phellinoides (Pilát) Domański, X. versiporus var. pseudoobducens (Pilát ex Pilát) Domański
    publikacje: Wojewoda 2005, Halama i Panek 2000 (as: Schizopoora carneolutea), Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Wojewoda i Karasiński 2010, Karasiński 2009a, Kujawa i Gierczyk 2011a, Gierczyk i in. 2013 (as: Schizopora flavipora), Niemelä 2013, Gierczyk i in. 2014 (as: Schizopora flavipora), Karasiński i in. 2015 (as: Schizopora flavipora), Gierczyk i in. 2015 (as: Schizopora flavipora), Chachuła i in. 2015 , Bartnik i in. 2015, Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: Schizopora flavipora), Karasiński 2016 (as: Schizopora flavipora), Domian i in. 2010, Gierczyk i in. 2017a (as: Schizopora flavipora), Jaworski i in. 2016 (as: Schizopora flavipora), Krotoski 2012, Wojewoda i in. 2016, Kujawa i Gierczyk 2016, Gierczyk i in. 2018b (as: Schizopora flavipora), Gierczyk i in. 2019a (as: Xylodon flaviporus), Holec i in. 2019a (as: Schizopora flavipora), Gierczyk i Ślusarczyk 2020 (as: Schizopora flavipora), Behnke-Borowczyk i in. 2018 (as: Xylodon flaviporus), Marciszewska i in. 2020 (as: Xylodon flaviporus), Kujawa i in. 2020a (as: Xylodon flaviporus), Chachuła 2020d (as: Xylodon flaviporus), Chachuła i in. 2021 (as: Xylodon flaviporus), Wilga i Wantoch-Rekowski 2019, Szczepkowski i in. 2022 (as: Xylodon flaviporus), Wołkowycki 2022

znaleziska Xylodon flaviporus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

351081 AB-83 356200 AB-94 152885 AD-18 156001 CC-15 353170 DA-80 197121 DA-81 365268 DD-77 250283 DE-35 208787 DE-45 208790 342306 DE-46 185701 DE-47 221119 185142 334320 DE-54 195760 266078 DE-55 361031 351189 328296 196873 348093 DE-56 185140 356640 DE-57 185698 DE-58 208791 DE-65 367126 DE-77 196883 EC-34 328118 EC-36 327995 FG-22 343452

ID152885 Schizopora flavipora; 2 km W, Kołbacz, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.11.04; buczyna pomorska ponad źródliskiem; na gałęziach i konarach bukowych rozpostarty na korze i w szczelinach kory; leg. Grazyna Domian; det. Marcin Piątek; eksykat: TAK (pojedzie do Ani), tak, notatka: tak
uwagi: Strzępkoząb żółtopory
fot. 295023
fot. 295024
fot. 295025

Omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/291106.html

 ID156001  Hyphodontia flavipora; 3 km na S od Przełaz, pow. Swiebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2007.12.10; Fraxino-Alnetum; na kłodzie leżącej na ziemi gromadnie. kilkanaście; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 904 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 305850 fot. 305851

 ID185140  Schizopora flavipora; 1,5 km NE, Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2009.04.25; las mieszany z przewagą liściastych -brzoza, olcha, czeremcha i in, z gęstym podszytem liściastym; na powalonej, zmurszałej brzozie owocniki rozpostarte, liczne; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 2/JN/28.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51 1 8,46 N ; 19 27 39,63 E

fot. 406594 fot. 406595 fot. 406596

 ID185142  Schizopora flavipora; 1,3 km SW, Kotków, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2009.10.10; las liściasty -brzozy, graby, olchy; na powalonej, zmurszałej brzozie owocniki rozpostarte, liczne; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/JN/28.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51 10 6,45 N ; 19 35 28,65 E

fot. 406601 fot. 406602 fot. 406603

 ID185698  Schizopora flavipora; 1,1 km N, Wola Rożkowa, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2011.05.13; las mieszany-sosna,brzoza,grab i in; na martwej, stojącej brzozie owocniki rozpostarte w załamaniach kory i w miejscach jej odpadania od pnia; od wys. ok 2m do ok.5m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/JN/28.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51 2 27 N ; 19 40 47,25 E

fot. 409663 fot. 409664 fot. 409665

 ID185701  Schizopora flavipora; Blok Dobryszyce, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2011.05.13; pas liściastego lasu przy torowisku -gł.dęby i brzozy; na martwych, zarówno stojących, jak i powalonych, brzozach owocniki rozpostare, wyrastające ze spękań kory; licznie na kilku drzewach, na stojących kikutach pni i leżacych fragmentach pni; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 5/JN/28.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51 07 05,3 N ; 19 26 26,7 E

fot. 409673 fot. 409674 fot. 409675 fot. 409676 fot. 409677 fot. 409678

 ID195760  Schizopora flavipora; 700 m W od wsi Janów Wolski ( Adamów ) gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2011.09.06; młodnik mieszany -dęby, brzozy, sosny; na martwej, połamanej brzozie owocniki resupinowate; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/JN/28.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 28,55" N i 19st 16' 26,06" E

fot. 466644 fot. 466645 fot. 466646 fot. 466647

 ID196873  Schizopora flavipora; 1,6 km N od wsi Łęg ( części prawobrzeżnej ), gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2011.08.24; wilgotny las mieszany-sosna,brzoza,olcha,leszczyna,kruszyna,świerk; na powalonej, murszejącej brzozie owocniki resupinowate; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 10/JN/28.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 44,81" N i 19st 18' 32,94" E

fot. 472220 fot. 472221 fot. 472222 fot. 472223

W sierpniu 2009 r, w tym samym miejscu, ale na innej brzozie również znalazłem tego grzyba.
fot. 472224 fot. 472225 fot. 472226

 ID196883  Schizopora flavipora; 1,6 km E od wsi Magdalenki, gm.Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-77; 2011.09.22; las mieszany -sosna, brzoza, leszczyna, olcha i inne; na powalonej, murszejącej brzozie owocniki resupinowate; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 11/JN/28.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 54' 6" N i 19st 38' 30" E

fot. 472283 fot. 472284 fot. 472285

ID197121 Hyphodontia flavipora; TPK Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2012.02.29; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb,grab; na martwych grabach kilka płatów owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 473318 fot. 473319
forma ochrony Trójmiejski PK

 ID208787  Schizopora flavipora; 1 km NE od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2012.04.21; las liściasty -brzozy, klony, jesiony i inne oraz las mieszany -brzozy, sosny ( gr.2); na powalonych, martwych brzozach owocniki rozpostarte wyrastające na korze drzew, w jej szczelinach, czasem pokrywające inne grzyby hubowate; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 12/JN/28.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 11' 50,2" N i 19st 23' 16,9" E

fot. 535269 fot. 535270

gr.2
fot. 535271 fot. 535272

 ID208790  Schizopora flavipora; Kotlewy ( część wsi Żaby ), gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2011.09.26; las mieszany -gł. brzoza i sosna; na martwej, powalonej brzozie owocniki rozpostarte; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 13/JN/28.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 10' 51,75" N i 19st 24' 15,8" E

fot. 535354 fot. 535355

 ID208791  Schizopora flavipora; Góra Chełmo, gm.Masłowice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-58; 2010.05.01; las liściasty -klon, osika, brzoza, buk i in; na powalonym, martwym drzewie liściastym owocniki rozpostarte; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 14/JN/28.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 535359 fot. 535360

 ID221119  Schizopora flavipora; 1,3 km W od wsi Kotków, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2013.08.25; las liściasty -brzozy, graby, olchy; na martwej, połamanej brzozie owocniki rozpostarte, liczne; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 17/JN/28.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 10' 9,27" N i 19st 35' 32,05" E

fot. 592363 fot. 592364 fot. 592365 fot. 592366

ID250283 Schizopora flavipora; 1,5 km SW od wsi Ksawerów, gm.Nowosolna, pow. łódzki wschodni, woj. łódzkie, DD-77; 2014.10.30; las mieszany z przewagą drzew liściastych -brzozy, graby, dęby i in; na powalonych brzozach kilkadziesiąt owocników na kilku kłodach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 47' 21,5" N i 19st 38' 53,4" E

fot. 717427 fot. 717428 fot. 717429 fot. 717430

ID266078 Schizopora flavipora; 1,5 km SW od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2015.08.02; liściasty, wilgotny, okresowo zalewany fragment lasu - graby, brzozy, olchy i inne; na brzozowej kłodzie owocniki rozpostarte na kilku metrach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 11,5" N i 19st 15' 11,7" E

fot. 780130 fot. 780131 fot. 780132 fot. 780133

ID327995 Schizopora flavispora; Ok.100m na W od granicy rezerwatu Zwierzyniec, pow. makowski, woj. mazowieckie, EC-36; 2019.12.06; Bagnisko w borze mieszanym(sosny,świerki,brzozy,olchy); na murszejącej brzozie kilka resupinatowych owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. J.Nowicki na podstawie zdjęć; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1114422.html

ID328118 Schizopora flavispora; ok.1km na W od Szczepanek,gm.Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie, EC-34; 2019.12.08; grąd przechodzący w ols; kloda olszowa rozpostarty owocnik obustronnie na korze; leg. Romuald Tomaszewski; det. M.Piątek na podstawie zdjęć; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1114664.html

ID328296 Schizopora flavipora; 1 km NE od osady Podcerkawizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2019.11.09; las mieszany ( olchy, brzozy, sosny i inne ) graniczący z olsem; na martwych, powalonych brzozach licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 46" N i 19st 25' 24" E

fot. 1117454 fot. 1117455 fot. 1117456 fot. 1117457 fot. 1117458 fot. 1117459

ID334320 (potwierdzenie 185142) Schizopora flavipora; 1,3 km W od wsi Kotków, gm. Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2020.07.25; las liściasty -graby, brzozy, olchy, leszczyny, dęby; na pniu powalonej brzozy grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 10' 7,3" N i 19st 35' 31,3" E

fot. 1159313 fot. 1159314 fot. 1159315 fot. 1159316

ID342306 Schizopora flavipora; 1 km N od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2021.01.06; brzezina z domieszką osik; na murszejącym pniu powalonej brzozy grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 6' 58" N 19st 25' 2" E

fot. 1206011 fot. 1206012 fot. 1206013 fot. 1206014

 ID343452  Xylodon flaviporus; Stasianie (zbocze Ostrej, rezerwat Przełom Jasiołki), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2019.12.15; Las głównie liściasty: grab, buk i inne; prawdopodobnie na grabowym drągu 1 rozpostarty owocnik; leg. Anna Hreczka; det. potwierdził Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006710, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1214874 fot. 1214875 fot. 1214876

Wątek Xylodon flaviporus

ID348093 Xylodon flaviporus; 0,7 km SW od leśn. Stobiecko ( Radomsko ); gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2021.07.23; las mieszany -brzoza, sosna, dąb, buk; na konarach padłej brzozy grupa kilku-nastu ( -dziesięciu ) owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 4' 6,3" N 19st 22' 15" E

fot. 1253837 fot. 1253838 fot. 1253839

 ID351081  Xylodon flaviporus; Nowa Huta, Kraków, 50.071505, 19.996774, pow. Krakowski, woj. Małopolskie; 2021.10.06; Brzoza; na brzozie; leg. Ryszard Janiczek; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0009226, tak
uwagi: fot. 1276846 fot. 1276847 fot. 1276848 fot. 1276849 fot. 1276850

ID351189 Schizopora flavipora; Radomsko, pd-zach krańce miasta; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2021.10.12; las mieszany -sosna, brzoza, czeremcha; na zmurszałej kłodzie padłej brzozy licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 56,5" N 19st 24' 21,2" E

fot. 1277833 fot. 1277834 fot. 1277835 fot. 1277836

ID353170 Xylodon flaviporus; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2021.09.16; Zdegradowany park dworski; Jesion - wiatrował Kilka młodych owocników; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1297041 fot. 1297042

ID356200 Xylodon flaviporus; Szczecin, Wyspa Pucka,na W od.J.Portowego, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2022.03.05; ols bagienny z brzozami / rosnące i martwe brzozy /; leżąca kłoda brzozowa resupinowaty; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, wątek, notatka: tak
uwagi: Lasy miejskie, odz.137, między działkami a j.Portowym
wątek https://www.bio-forum.pl/messages/33/1320546.html
Strzępkoząb żółtopory

ID356640 Schizopora flavipora; Radomsko, las pomiędzy ul. Górnickiego a linią kolejową; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2022.03.27; ols graniczący z lasem mieszanym; na pniu padłej olchy grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 5' 55" N 19st 26' 45,5" E

fot. 1326719 fot. 1326720 fot. 1326721 fot. 1326722

ID361031 Schizopora flavipora; Radomsko, okolice oczyszczalni ścieków; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.09.08; liściaste zarośla graniczące z olsem nad Radomką; na pniu i konarach powalonej olchy grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,047419 19,426620

fot. 1371524 fot. 1371525 fot. 1371526

ID365268 Xylodon flaviporus; Gdańsk Górki-Wschodnie, otulina rez. Ptasi Raj, Wyspa Sobieszewska, po lewej od wejscia na plażę nr 19, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-81; 2022.12.17; nadmorski bór sosnowy, ols międzywydmowy, brzoza, sosna, jarzębina; na martwym pniu brzozy owocniki rozpostarte liczne; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak
uwagi: fot. 1403854 fot. 1403855 fot. 1403856 fot. 1403857 fot. 1403858 fot. 1403859 fot. 1403860 fot. 1403861 fot. 1403862 fot. 1403863 fot. 1403864 fot. 1403865

ID367126 Xylodon flaviporus; 0,5 km NW od wsi Borki; gm. Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2023.03.19; grupa brzóz w borze sosnowym; na padłej, młodej brzozie grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 50,9998 19,4102

fot. 1422017 fot. 1422018 fot. 1422019

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji