grzyby.pl

Fam. Bankeraceae

kolcownicowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thelephorales Thelephorales Thelephorales ThelephoralesThelephorales kolczaste kolczastekolczastechropiatkowate (Thelephoraceae)pałecznicowate (Typhulaceae)