Tx: 2424
grzyby.pl

Caloscypha fulgens (Pers.) Boud.

kielonka błyszcząca
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Caloscypha fulgens (kielonka błyszcząca)
miseczka
Caloscypha fulgens (kielonka błyszcząca)
Caloscypha fulgens (kielonka błyszcząca)
Caloscypha fulgens (kielonka błyszcząca)
starszy owocnik
Caloscypha fulgens (kielonka błyszcząca)

występowanie

Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

#3
mk.040414-2
leg. Marek Kozłowski
/Warszawa/
#5
ww.040412-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Adamczyk i in. (2008)[1281]Adamczyk i in. (2008) Macromycetes rezerwatu "Stara Buczyna w Rakowie" w województwie wielkopolskim. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B., 57: 139-151[1281], Bodziarczyk & Chachuła (2008)[1324]Bodziarczyk & Chachuła (2008) Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie).[1324], Chachuła & Fiedor (2020)[1373]Chachuła & Fiedor (2020) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego.[1373], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gumińska (2006)[1537]Gumińska (2006) Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.[1537], Kozłowska et al. (2015)[1705]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part II. A checklist of microfungi and larger Ascomycota.[1705], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Ławrynowicz et al. (2009)[1874]Ławrynowicz et al. (2009) Grzyby projektowanego rezerwatu "Gąszczyk" na Wyżynie Częstochowskiej.[1874], Łuszczyński (2000)[1883]Łuszczyński (2000) Grzyby wielkoowocnikowe.[1883], Piskorski (2021)[2104]Piskorski (2021) Świat grzybów w Bolimowskim Parku Krajobrazowym.[2104], Piskorski i Majda (2019)[2107]Piskorski i Majda (2019) Grzyby w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Różnorodność kształtów i kolorów. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Euro Pilot Sp.oo, Łódź.[2107], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:32 1 znaleziska Caloscypha fulgens (kielonka błyszcząca) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 366834 AB84 298818 AD18 11817 CA79 257286 CD35 299159 DA90 304656 DD66 299167 DD85 298148 DE35 212944 300331 DE45 212896 DE46 212743 212744 212901 DE47 213188 213193 DE55 212891 212905 212946 300379 300493 300516 DE56 212750 213989 357726 DE65 212747 212749 212893 212903 300328 300378 DF27 367367 DF78 217416 217422 EC25 275715 ED15 11657 ED18 367198 ED29 367197 ED39 367162 EE32 358026 EE33 357998 357999 EE34 358025 EE43 358000 358001 EE66 298409 FD55 367151 FE18 367097 FE24 366442 366909 FE27 367100 FE65 366399 FG23 345583 345584 FG24 357600 FG28 31344 FG33 345585 357450 357796 FG35 345587 GC01 214092 GC02 256696

ID 11 657 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: Warszawa - Uroczysko Bemowo, ED15; data zbioru: 7 kwi 2004; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pod brzozą, przy leśnej ścieżce, w sąsiedztwie lasu łęgowego, Na ziemi, podłoże próchnicze, Dwa owocniki w sąsiedztwie 20 cm; leg. det. Marek KOZŁOWSKI; eksykat: nie; uwagi: fot.7859 [notatka: nie] [fotografie: B 07042004 KB-204]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

7859

ID 11 817 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: 1km na SE od Wilkowa, gm.Świebodzin, woj.lubuskie, AD18; data zbioru: 27 mar 2004; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany(Pinus,Betula,Quercus), wśród ściółki liściastej, grupowo; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: 86herb.Ślusarczyk; uwagi: [notatka: herb.86] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

ID 31 344 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: Rezerwat Przyrody-Cisy w Serednicy, FG28; data zbioru: 3 maj 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las cisowo-bukowo-jodłowy, ziemia, 2 szt.w odl. 0,5m; leg. Madzia Krystyjan i Piotr Chachuła, det. Marek Kozłowski; eksykat: nie; uwagi: Kielonka błyszcząca; fot.33948 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70;

33948

ID 212 743 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: 700m NE od żwirowni we wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 9' 16,97" N i 19st 27' 14,97" E], DE46; data zbioru: 26 kwi 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -brzoza, osika, czeremcha, kruszyna, na ziemi, rozproszona grupa ponad 15 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 9/JN/31.07.13; uwagi: fot.555444 fot.555445 fot.555446 [notatka: nie] [fotografie: tak];

555444
555445
555446

ID 212 744 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: 1 km S od wsi Pudzików, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 10' 10,33" N i 19st 32' 31,2" E], DE46; data zbioru: 26 kwi 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły las mieszany -brzoza, olcha, sosna, kruszyna, na ziemi, rozproszona grupa ponad 35 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 11/JN/31.07.13; uwagi: fot.555453 fot.555454; siedlisko; fot.555455; 1,5 km na pd-wsch od tego stanowiska znalazłem następną grupę kielonek liczącą ponad 20 owocników. Siedlisko podobne, podmokły las -brzoza, osika, sosna, świerk, kruszyna. Namiary gr. 2 -51st 9' 34,75" N i 19st 33' 28,5" E; fot.555456 [notatka: nie] [fotografie: tak];

555453
555454
555455
555456

ID 212 747 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: 1 km NE od wsi Teklinów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [50st 59' 37,64" N i 19st 22' 32,1" E], DE65; data zbioru: 24 kwi 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosny, brzozy, dęby; skraj drogi, na ziemi, grupa ponad 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 5/JN/1.08.13; uwagi: fot.555470 fot.555471 [notatka: nie] [fotografie: tak];

555470
555471

ID 212 749 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: 1,5 km NW od wsi Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 0' 22,37" N i 19st 24' 0,8" E], DE65; data zbioru: 24 kwi 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las brzozowy ze świerkowym podrostem, na ziemi, rozproszona grupa ponad 40 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/JN/1.08.13; uwagi: siedlisko; fot.555478; przykładowe owocniki; fot.555479 fot.555480; 120 m na zachód we świerkowo-sosnowym fragmencie lasu znalazłem drugą grupkę kielonek liczącą kilkanaście owocników.; fot.555481 fot.555482 [notatka: nie] [fotografie: tak];

555478
555479
555480
555481
555482

ID 212 750 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: 600 m SW od dzielnicy Martelicha ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 13,6" N i 19st 26' 51,2" E], DE56; data zbioru: 24 kwi 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z brzozami i olchami przy drodze; skraj utwardzanej drogi, na ziemi, grupa ponad 40 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/JN/1.08.13; uwagi: fot.555486 fot.555487 [notatka: nie] [fotografie: tak];

555486
555487

ID 212 891 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: Radomsko, 250 m N od oczyszczalni ścieków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 30 kwi 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mieszane zarośla przy torowisku, na ziemi, w liściastej ściółce, grupa ponad 35 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 6/JN/31.07.13; uwagi: 51st 3' 4,47" N i 19st 25' 19,5"; fot.556257 fot.556258 fot.556259; siedlisko; fot.556260 [notatka: nie] [fotografie: tak];

556257
556258
556259
556260

ID 212 893 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: 1 km NE od wsi Jamrozowizna, gm.Kłomnice, pow. częstochowski, woj. śląskie [50st 57' 14,2" N i 19st 23' 27,34" E], DE65; data zbioru: 30 kwi 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las osikowy, w podszycie jarzębiny, graby, głogi, na ziemi, w liściastej ściółce, grupa ponad 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 10/JN/31.07.13; uwagi: fot.556274 fot.556275; siedlisko; fot.556276 [notatka: nie] [fotografie: tak];

556274
556275
556276

ID 212 896 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: 1 km N od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 56,1" N i 19st 25' 4,43" E], DE45; data zbioru: 29 kwi 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty fragment lasu mieszanego -brzoza, dąb, osika i inne, na ziemi, w liściastej ściółce, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 2/JN/1.08.13; uwagi: fot.556293 fot.556294; Ok. 500 m na zachód, w lesie mieszanym brzoza, osika, sosna ! natrafiłem na drugą grupę kielonek liczącą ponad 20 owocników.; fot.556295 [notatka: nie] [fotografie: tak];

556293
556294
556295

ID 212 901 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: 1 km E od wsi Ruda, dm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 8' 56,05" N i 19st 27' 58,42" E], DE46; data zbioru: 26 kwi 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśna, zdziczała kępa leszczyn, na ziemi, w liściastej ściółce, grupa ponad 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 5/JN/31.07.13; uwagi: fot.556326 fot.556327; Pierwsze owocniki kielonki znalazłem w tym miejscu już 5 marca:; fot.556328 fot.556329; 26 kwietnia natrafiłem na druga grupę kielonek, oddalona od grupy pierwszej o jakieś 30m. Siedlisko to wilgotny fragment lasu z osikami i leszczynami. Grupa ta liczył również ponad 20 owocników.; fot.556330 fot.556331 fot.556332; siedlisko grupy 2; fot.556333 [notatka: nie] [fotografie: tak];

556326
556327
556328
556329
556330
556331
556332
556333

ID 212 903 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: 1 km S od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 0' 34,6" N i 19st 24' 10,94" E], DE65; data zbioru: 24 kwi 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu przechodzący w podmokłe łaki -brzoza, dąb, sosna, na ziemi, w liściastej ściółce, grupa ponad 25 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 12/JN/31.07.13; uwagi: fot.556338 fot.556339; siedlisko; fot.556340 [notatka: nie] [fotografie: tak];

556338
556339
556340

ID 212 905 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: 1,7 km S od skrzyżowania dróg DK1 i DK42 w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 3' 52,6" N i 19st 22' 33" E], DE55; data zbioru: 21 kwi 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: świerkowo-sosnowy fragment lasu, na ziemi, grupa 7 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 7/JN/31.07.13; uwagi: fot.556351 fot.556352; siedlisko; fot.556353 [notatka: nie] [fotografie: tak];

556351
556352
556353

ID 212 944 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: 1 km NE od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 11' 42" N i 19st 23' 28" E], DE35; data zbioru: 22 kwi 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las brzozowy ze świerkowym i kruszynowym podszytem, na ziemi, w liściastej ściółce, rozproszona grupa ponad 100 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 2/JN/31.07.13; uwagi: fot.556617 fot.556618 fot.556619 fot.556620; siedlisko; fot.556621 [notatka: nie] [fotografie: tak];

556617
556618
556619
556620
556621

ID 212 946 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: 2 km S od wsi Radziechowice I, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 3' 5" N i 19st 19' 4,95" E], DE55; data zbioru: 21 kwi 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty skraj lasu -olchy, krzewiaste wierzby, na ziemi, w liściastej ściółce, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/JN/31.07.13; uwagi: fot.556626 fot.556627; siedlisko; fot.556628 [notatka: nie] [fotografie: tak];

556626
556627
556628

ID 213 188 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: 2,5 km S od wsi Lipowczyce, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 7' 10,31" N i 19st 38' 58,27" E], DE47; data zbioru: 4 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: obrzeża stawu Biały Ług; osika, brzoza, wierzba, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/JN/31.07.13; uwagi: fot.557752 fot.557753 [notatka: nie] [fotografie: tak];

557752
557753

ID 213 193 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: 1,7 km SW od wsi Huta Przerębska, gm.Masłowice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 56,45" N i 19st 41' 24,95" E], DE47; data zbioru: 4 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stare, porośnięte drzewami ( buki, brzozy ), wyrobisko piaskowca i żwiru, na ziemi, grupa ponad 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 6/JN/1.08.13; uwagi: fot.557759 fot.557760 fot.557761; siedlisko; fot.557762 [notatka: nie] [fotografie: tak];

557759
557760
557761
557762

ID 213 989 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: 500 m SE od osady Bajkowizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 4,87" N i 19st 30' 35,5" E], DE56; data zbioru: 14 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -jodły, dęby, buki i inne, na ziemi, pod jodłami, grupa ponad 70 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 1/JN/1.08.13; uwagi: fot.561859 fot.561860 fot.561861 [notatka: nie] [fotografie: tak];

561859
561860
561861

ID 214 092 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: około 1 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 3 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany w średnim wieku (brzoza, sosna, świerk), na ziemi, masowo na znacznym obszarze; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130503/1000; uwagi: fot.562300 fot.562301 fot.562302 [notatka: nie] [fotografie: tak];

562300
562301
562302

ID 217 416 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: Rzozów, lasek w kierunku Gołuchowic, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF78; data zbioru: 25 kwi 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty, brzozy,osiki, leszczyna, na ziemi, kilkadziesiąt owocników w kilku grupach; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę); uwagi: Grzyb został znaleziony na wspólnej wyprawie z dziećmi ze szkoły podstawowej w Rzozowie.; fot.577574 fot.577575 fot.577576 [notatka: nie] [fotografie: tak];

577574
577575
577576

ID 217 422 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: Kraków (Tyniec), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF78; data zbioru: 14 kwi 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty, leszczyny, buki, osiki, na zimi, masowo; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę); uwagi: Owocniki tego gatunku pojawiły się w tej okolicy po 3 latach przerwy. Ich pojaw był masowy setki owocników!; fot.577598 [notatka: nie] [fotografie: tak];

577598

ID 256 696 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, Czółnowa, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 21 kwi 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty z małą domieszką świerka, o bardzo zróżnicowanym drzewostanie (między innymi: brzoza, grab, osika, dąb), na ziemi, kikanaście owocników rozsianych na znacznej powierzchni; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0004155; uwagi: fot.744941 fot.744942 fot.744943 [notatka: nie] [fotografie: tak];

744941
744942
744943

ID 257 286 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: Chwaszczyno, przy E brzegu Jeziora Wysockiego, pow. Kartuzy, woj. pomorskie, CA79; data zbioru: 4 kwi 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośla grabowe, na ziemi, pod opadłymi liśćmi, kilkanaście owocników, pojedynczo i w małych grupach; leg. det. Włodzimierz Chojnacki; eksykat: tak, przekażę Ani Kujawie,; uwagi: fot.747263 fot.747264 fot.747265 [notatka: nie] [fotografie: tak];

747263
747264
747265

ID 275 715 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: ok 1km na północ od Osówca Szlacheckiego, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 1 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzoza sosna, na ziemi, grupa kilka owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: BGF/BF/RTo/130501/0001; uwagi: fot.821577 fot.821578 [notatka: nie] [fotografie: tak];

821577
821578

ID 298 148 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: Chechło Pierwsze, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD85; data zbioru: 2 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne zadrzewienie, brzoza dalej klon, w trawie i roślinach zielnych, około 10 sztuk w grupie; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do Ani; uwagi: [bf:912514] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 912514 ;

ID 298 409 oznaczenie: Caloscypha fulgens (Pers.) Boud.; lokalizacja: Świętokrzyski Park Narodowy, oddz. 19c (ad Psary-Kąty), pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE66; data zbioru: 6 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Droga gruntowa wśród zarośli krzewiasto-drzewiastych. W pobliżu: brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy, sosna zwyczajna, osika, dzikie jabłonie, na poboczach drogi i między koleinami na ziemi pokrytej opadłymi zeszłorocznymi liśćmi i drobnymi gałązkami, w grupie - kilkanaście owocników na powierzchni kilkudziesięciu m2; leg. Małgorzata Ossowska, Lech Buchholz, det. Małgorzata Ossowska, potw. Anna Kujawa; eksykat: zielnik Świętokrzyskiego PN; uwagi: fot.913769 [notatka: nie] [fotografie: tak];

913769

ID 298 818 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,6 km na NW od mostu na DK 10 nad rzeką Płonią, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 8 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowe zadrzewienie przy przesuszonym mokradle, na murszu liściastym pod brzozą, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.915715 [notatka: tak] [fotografie: tak];

915715

ID 299 159 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: 0,5 km na SSE od Imielna (gmina Zagórów), pow. słupecki, woj. wielkopolskie [52°08'50.0"N 17°51'32.1"E], CD35; data zbioru: 2 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd z dmieszką brzozy, na ziemi, kilka owocników, trzy w grupie, pozostałe pojedynczo; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003828; uwagi: siedlisko; fot.917326; owocniki; fot.917327 fot.917328 fot.917329; tu po lewej i prawej dwa okazy pobrane jako eksykaty; fot.917330 [notatka: nie] [fotografie: tak];

917326
917327
917328
917329
917330

ID 299 167 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: Łódź, Las Łagiewnicki, Wzgórze Trejmera, rezerwat Las Łagiewnicki, pow. łódzki, woj. łódzkie [51°49'56.2"N 19°28'24.2"E], DD66; data zbioru: 8 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd z domieszką brzozy, na ziemi, przy omszałym pniaku, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie (rezerwat przyrody); uwagi: siedlisko ze wskazaniem położenia owocnika; fot.917336; położenie owocnika przy omszałym pniaku; fot.917337; owocnik w tym rozmiar wobec monety!; fot.917338 fot.917339 [notatka: nie] [fotografie: tak];

917336
917337
917338
917339

ID 300 328 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: 1 km S od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 21 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze utwardzanej drogi leśnej, na ziemi, grupa ponad 30 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 21/JN/16.04.2019; uwagi: 50 st 59' 17,5" N i 19st 17' 53,2" E; fot.922443 fot.922444 [notatka: nie] [fotografie: tak];

922443
922444

ID 300 331 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: Góra Kamieńska, pn. stok, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 13' 49,8" N i 19st 24' 6" E], DE35; data zbioru: 9 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste nasadzenia na stoku -śliwy, wierzby, brzozy i inne, na ziemi, licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 25/JN/16.04.2019; uwagi: fot.922459 fot.922460; siedlisko; fot.922461 [notatka: nie] [fotografie: tak];

922459
922460
922461

ID 300 378 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: 1,5 km NW od wsi Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 0' 23,3" N i 19st 23' 58" E], DE65; data zbioru: 1 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze utwardzanej drogi leśnej w lesie mieszanym, na ziemi, grupa ponad 40 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 14/JN/16.04.2019; uwagi: fot.922700 fot.922701 fot.922702 [notatka: nie] [fotografie: tak];

922700
922701
922702

ID 300 379 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: Szczepocice Prywatne, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 0' 54,3" N i 19st 21' 37" E], DE55; data zbioru: 1 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasta kępa drzew ( osika, brzoza, kruszyna ) na obrzeżach boru sosnowego, na ziemi, grupa ponad 30 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 13/JN/16.04.2019; uwagi: fot.922708 fot.922709 fot.922710; .; siedlisko; fot.922711; .; .; W tym roku, w tym ATPOL-u ten gatunek znajdowałem jeszcze w kilkunastu innych miejscach choć w skromniejszych reprezentacjach. [notatka: nie] [fotografie: tak];

922708
922709
922710
922711

ID 300 493 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: 1,2 km NW od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 55" N i 19st 24' 23" E], DE55; data zbioru: 8 mar 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty fragment lasu -brzozy, osika, na ziemi, grupa ponad 80 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 30/JN/16.04.2019; uwagi: fot.923414 fot.923415 fot.923416; .; 2.04.2017; fot.923417 fot.923418 fot.923419 [notatka: nie] [fotografie: tak];

923414
923415
923416
923417
923418
923419

ID 300 516 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: Radomsko, 250-300 m N od oczyszczalni ścieków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 8 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mieszane zarośla przy torowisku, na ziemi, ponad 60 owocników w dwóch grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 27/JN/16.04.2019; uwagi: fot.923602; .; fot.923603 fot.923604 [notatka: nie] [fotografie: tak];

923602
923603
923604

ID 304 656 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: Borkowo, pow. gdański, woj. pomorskie, DA90; data zbioru: 17 kwi 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośla liściaste (głównie wierzby), ziemia, 3 owocniki pojedynczo; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę; uwagi: fot.943079 fot.943080 fot.943081 fot.943082 [notatka: nie] [fotografie: tak];

943079
943080
943081
943082

ID 345 583 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: Góra Polańska od strony Polan Surowicznych pod samym szczytem(nieistniejąca wieś), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG23; data zbioru: 28 kwi 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, leszczyna, wierzba, brzoza i in., na ziemi i na zmurszałym drewnie leszczynowym, pojedynczo, 2 i 10 owocników w grupie (13 w sumie); leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1229828 fot.1229829 fot.1229830 fot.1229831 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1229828
1229829
1229830
1229831

ID 345 584 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: Góra Polańska od strony Wisłoczka, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG23; data zbioru: 1 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: leszczyna, wierzba, sosna, dąb, brzoza i in., na ziemi w kilku miejscach, pojedynczo kilka owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1229834 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1229834

ID 345 585 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: Lipowiec, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 3 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: jodła, leszczyna, młody buk, przy leśnej drodze na ziemi, 16 owocników pojedynczo i po kilka w grupie; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1229842 fot.1229843 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1229842
1229843

ID 345 587 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: od Czystogarbu do Kamienia (nad Rzepedzią), pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG35; data zbioru: 5 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z jodłą, wierzbą, bukiem, klonem i in., na ziemi w towarzystwie czarek, w kilku miejscach po kilka, łącznie ok. 10 owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: Bardzo maleńkie owocniki po kilka mm, trudne do zauważenia.; fot.1229852 fot.1229853 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1229852
1229853

ID 357 450 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: okolice osady Lipowiec, Jaśliski Park Krajobrazowy, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 1 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las głównie jodłowy z bukiem, nieliczną sosną, leszczyną i in., na ziemi, ok. 200 owocników, po kilka w grupach, przy leśnej drodze po obu stronach, na drodze i w kilku częściach lasu; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1334892 fot.1334893 fot.1334894 fot.1334895 fot.1334896 fot.1334897 fot.1334898 fot.1334899 fot.1334900 fot.1334901 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1334892
1334893
1334894
1334895
1334896
1334897
1334898
1334899
1334900
1334901

ID 357 600 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: okolice Darowa (nieistniejącej wsi) niedaleko rezerwatu Bukowica, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG24; data zbioru: 8 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodłowy z bukiem i in., na ziemi, masowo (kilkaset owocników) pojedynczo i po kilka w grupach i kępkach; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1336356 fot.1336357 fot.1336358 fot.1336359 fot.1336360 fot.1336361 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1336356
1336357
1336358
1336359
1336360
1336361

ID 357 726 oznaczenie: Caloscypha fulgens; • potwierdzenie ID213 989; lokalizacja: 0,5 km SE od osady Bajkowizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 30 kwi 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielowarstwowy las mieszany -jodła, dąb, buk i inne, na ziemi, ponad 50 owocników w dwóch grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS nowej grupy: 51st 2' 6" N 19st 30' 46" E; fot.1337729 fot.1337730 fot.1337731 fot.1337732 fot.1337733 fot.1337734 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1337729
1337730
1337731
1337732
1337733
1337734

ID 357 796 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: okolice Woli Niżnej (Szachty, na mapie Szychty), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 15 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodłowy z bukiem, grabem i in., na ziemi w różnych częściach lasu, w dużych grupach i pojedynczo, masowo; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1337979 fot.1337980 fot.1337981 fot.1337982 fot.1337983 fot.1337984 fot.1337985 fot.1337986 fot.1337987 fot.1337988 fot.1337989 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1337979
1337980
1337981
1337982
1337983
1337984
1337985
1337986
1337987
1337988
1337989

ID 357 998 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: Okolice leśniczówki Brzeźnica, gm. Gowarczów, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE33; data zbioru: 14 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Tereny poligonu, powstałego po wysiedleniu wsi Ludwinów. Owocniki wzdłuż drogi pod różnorodnym zadrzewieniem (brzozy, czeremchy, klony, dęby, sosny oraz dzikie drzewa owocowe, Podłoże piaszczyste., Owocniki masowo wyrastają z gleby. W ilości kilkudziesięciu sztuk.; leg. det. Jan Kochanowski; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza.; uwagi: fot.1340771 fot.1340772 fot.1340773 fot.1340774 [fotografie: tak];

1340771
1340772
1340773
1340774

ID 357 999 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: Około 1 km na N od m.Stara Góra, gm.Stąporków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE33; data zbioru: 2 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy na terenach pokopalniach. Wtrącenia pojedynczych dębów, buków, grabów, miejscami wierzby., Podłoże gliniaste, gliniasto-piaszczyste powstałe z wydobywania rud żelaza., Setki owocników porastających ogromny, kilkuhektarowy obszar lasu.; leg. det. Jan Kochanowski; eksykat: Tak, prześlę kustoszowi bazy.; uwagi: fot.1340784 fot.1340785 fot.1340786 fot.1340787 fot.1340788 fot.1340789 fot.1340790 fot.1340791 [fotografie: Tak.];

1340784
1340785
1340786
1340787
1340788
1340789
1340790
1340791

ID 358 000 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: 1,2 km na S od Stąporków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE43; data zbioru: 3 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy na terenach pokopalniach. Wtrącenia pojedynczych dębów, buków grabów., Gliniaste podłoże po wydobywaniu urobku kopalnianego., Masowo po całym terenie. Wystepuja na kilkuhektarowym obszarze.; leg. det. Jan Kochanowski; eksykat: Tak, przeslę kustoszowi.; uwagi: Podobnie jak na oddalonej o kilka km Starej Górze, tak i tutaj masowość występowania owocników kielonek jest niesamowita.; fot.1340799 fot.1340800 fot.1340801 fot.1340802 fot.1340803 fot.1340804 [fotografie: Tak.];

1340799
1340800
1340801
1340802
1340803
1340804

ID 358 001 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: 1 km na S od m.Czarniecka Góra, gm.Stąporków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE43; data zbioru: 8 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy na terenach pokopalniach. Wtrącenia pojedynczych dębów i sosen, a także leszczyny., Gliniaste podłoże po wydobywaniu urobku kopalnianego., Masowo na całym terenie około 1,5 ha lasu; leg. det. Jan Kochanowski; eksykat: Tak, zostanie przesłany; uwagi: Podobnie jak na Starej Górze i Stąporkowie, owocniki występują masowo.; fot.1340812 fot.1340813 fot.1340814 fot.1340815 fot.1340816 fot.1340817 [fotografie: tak];

1340812
1340813
1340814
1340815
1340816
1340817

ID 358 025 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: Około 1 km na zachód od miejscowości Wielka Wieś, gm.Stąporków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE34; data zbioru: 3 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy z pojedyńczymi dębami, sosnami i bukami., Luźne gleby piszczyste z kilkucentymetrową warstwą próchnicy, porośnięte przeważnie mchem i jagodzinami., Kilkadziesiąt owocników w rozproszeniu na niewielkim obszarze.; leg. det. Jan Kochanowski; eksykat: Tak, prześlę kustoszom bazy.; uwagi: fot.1340923 fot.1340924 fot.1340925 fot.1340926 fot.1340927 [fotografie: Tak.];

1340923
1340924
1340925
1340926
1340927

ID 358 026 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: Prywatna działka w miejscowości Bębnów, gm.Gowarczów., pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE32; data zbioru: 13 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Część działki obsadzona grabami, sosnami, dębami, świerkami i brzozami., Gleby piaszczyste porośnięte mchem., 3 pojedyncze owocniki pod świerkiem. W pobliżu kilka sosen.; leg. det. Jan Kochanowski; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza.; uwagi: Drzewa w miejsu wzrostu owocników zostały prawdopodobnie pozyskane z lasu lub szkółki i posadzone przez właściela jako fragment lasku/parku, coś w tym stylu.; fot.1340932 fot.1340933 fot.1340934 [fotografie: tak];

1340932
1340933
1340934

ID 366 399 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: Wyznianka, pow. kraśnicki, woj. Lubelskie, FE65; data zbioru: 28 lut 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewiony wąwóz lessowy (grab, dąb, topola), pod grabami, na ziemi, ok. 10 szt; leg. det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1414858 fot.1414859 [fotografie: tak];

1414858
1414859

ID 366 442 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: Zgórzyńskie, pow. puławski, woj. lubelskie, FE24; data zbioru: 3 mar 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewiony wąwóz lessowy (topola, brzoza, grab), na ziemi, kilkadziesiąt sztuk; leg. det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1415150 fot.1415151 fot.1415152 [notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-post.cgi] [fotografie: tak];

1415150
1415151
1415152

ID 366 834 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: Jastrzębie Zdrój, staw Ławczok, od strony Jastrzębia, lewa strona stawu, jest tam mały leśny zagajnik z drzewami, kielonki rosną niedaleko uszkodzonej wierzby, na lewo od niej, w mchu, pow. Jastrzębie Zdrój, woj. Śląskie; data zbioru: 23 mar 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: , Na ziemi, mech, 4 sztuki, pojedyńcze; leg. det. Roksana Borner; uwagi: fot.1419455 [fotografie: tak];

1419455

ID 366 909 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: Celejów, pow. puławski, woj. lubelskie, FE24; data zbioru: 17 mar 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewiony wąwóz lessowy (grab, dąb, klon, lipa, wierzba, leszczyna, topola), na ziemi, wśród mchów, pojedynczo kilkanaście owocników; leg. det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk; uwagi: 2023.03.17; fot.1420193; 2023.03.26; fot.1420194 [fotografie: tak];

1420193
1420194

ID 367 097 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: Niemce - 22.665061 , 51.364781, pow. lubelski, woj. lubelskie, FE18; data zbioru: 4 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (grab, dąb, sosna, brzoza, leszczyna), na ziemi,, pojedynczo, kilkanaście owocników; leg. det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1421726 fot.1421727 fot.1421728 [fotografie: tak];

1421726
1421727
1421728

ID 367 100 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: Lublin - 22.538984 , 51.256063, pow. lubelski, woj. lubelskie, FE27; data zbioru: 30 mar 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Teren miejski, przy rzece Czechówka (topola, modrzew, brzoza), na ziemi, gromadnie; leg. det. Arleta Marlena Mielniczuk, Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1421755 fot.1421756 fot.1421757 fot.1421758 fot.1421759 [fotografie: tak];

1421755
1421756
1421757
1421758
1421759

ID 367 151 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: Żdżary, pow. łukowski, woj. lubelskie, FD55; data zbioru: 8 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-brzoza,topola,dąb,grab, na ziemi, dwa owocniki; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,zostanie wysłany do Błażeja Gierczyka; uwagi: fot.1422414 fot.1422415 fot.1422416 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1422414
1422415
1422416

ID 367 162 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: Pogorzel Warszawska, pow. otwocki, woj. mazowieckie, ED39; data zbioru: 9 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las topolowo brzozowy z niewielką domieszką wierzby, na ziemi, w grupie ponad 20 owocników; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,zostanie wysłany do Błażeja Gierczyka; uwagi: fot.1422617 fot.1422618 fot.1422619 fot.1422620 fot.1422621 fot.1422622 fot.1422623 fot.1422624 [fotografie: tak];

1422617
1422618
1422619
1422620
1422621
1422622
1422623
1422624

ID 367 197 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: Cięciwa koło Halinowa, pow. miński, woj. mazowieckie, ED29; data zbioru: 10 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: lasek topolowy z domieszką olchy i brzozy, na ziemi, cztery owocniki; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,zostanie wysłany do Błażeja Gierczyka; uwagi: fot.1423124 fot.1423125 fot.1423126 fot.1423127 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1423124
1423125
1423126
1423127

ID 367 198 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: Ossów,100 metrów od granicy Rezerwatu Mosty Kalińskie, pow. wołomiński, woj. mazowieckie, ED18; data zbioru: 10 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las topolowo-brzozowy z domieszką głogu, na ziemi, sześć owocników,rozrzuconych na kilku metrach kwadratowych; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,zostanie wysłany do Błażeja Gierczyka; uwagi: fot.1423133 fot.1423134 fot.1423135 fot.1423136 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1423133
1423134
1423135
1423136

ID 367 367 oznaczenie: Caloscypha fulgens; lokalizacja: około 2,5km na NW od Strzegowej, pow. olkuski, woj. małopolskie, DF27; data zbioru: 14 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las topolowy z domieszką brzozy i wierzby, na ziemi, dziesiątki owocników w grupach i pojedyńczo; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy; uwagi: Owocniki wyrastały w niektórych miejscach tuż obok Verpa bohemica fot.1424937 fot.1424938 fot.1424939 fot.1424940 fot.1424941 fot.1424942 fot.1424943 fot.1424944 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1424937
1424938
1424939
1424940
1424941
1424942
1424943
1424944
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji