grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidina phacodes (Körb.) Vězda

kropniczka biaława
Bacidina Bacidina Bacidina BacidinaBacidinakropniczka zadziorkowa (Bacidina neosquamulosa)kropniczka saksoaska (Bacidina saxenii)