grzyby.pl

Heterobasidion

korzeniowiec
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈