grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidia arceutina (Ach.) Arnold

kropnica jałowcowa
Bacidia Bacidia Bacidia BacidiaBacidiakropnica Baglietta (Bacidia bagliettoana)kropnica brzeżna (Bacidia atrocandida)