grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Miriquidica garovaglioi (Schaer.) Hertel et Rambold

dziwlik miedzany krążniczka miedziana