grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidia igniarii (Nyl.) Oxner

kropnica pozorna
Bacidia Bacidia Bacidia BacidiaBacidiakropnica zielna (Bacidia herbarum)kropnica opuszczona (Bacidia incompta)