grzyby.pl

Amaurodon viridis (Alb. et Schwein.) J. Schröt.

kutnerka zielonawa
Tomentella chlorina (Massee) G. Cunn. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, na zmurszałym drewnie drzew liściastych i iglastych; jesienią.W lasach, na zmurszałym drewnie drzew liściastych i iglastych; jesienią.