grzyby.pl

Hydnellum scabrosum (Fr.) E. Larss., K.H. Larss. et Köljalg

sarniak szorstki, kolczakówka szorstka, sarniak gorzki
Sarcodon scabrosus (Fr.) P. Karst
Sarcodon Sarcodon Sarcodon SarcodonSarcodonsarniak sosnowy (Sarcodon squamosus)sarniak fiołkowy (Hydnellum joeides)
Hydnellum scabrosum (sarniak szorstki)
pokrój; 18.08.2002, okolice Milicza; copyright © by Marek Snowarski
Hydnellum scabrosum (sarniak szorstki)
pokrój; młody owocnik
Hydnellum scabrosum (sarniak szorstki)
widok od spodu
Hydnellum scabrosum (sarniak szorstki)
GREJ: ID175082 (© autora fot.)
GREJ: ID116641 (© autora fot.)
GREJ: ID175082 (© autora fot.)

opis

Hydnellum scabrosum (sarniak szorstki)
Kapelusz początkowo jasny, orzechowobrązowy, z różowofioletowym odcieniem, z wiekiem ciemnieje do czerwonobrązowego i czarnobrązowego; 40 – 140 mm średnicy, nieregularnie kolisty, początkowo wypukły, potem płaski, z zagłębionym centrum i z wiekiem pofałdowany; powierzchnia szybko pęka, poczynając od centrum, na miękkie przylegające łuseczki, z wiekiem są one coraz wyraźniejsze i bardziej odstające; brzeg podwinięty.

space

Trzon brązowawy do ciemnobrązowego z siną, czarnozieloną podstawą; 30 – 100 x 10 – 35 mm, równogruby lub zwężający się ku podstawie; powierzchnia wzdłużnie włókienkowata lub z drobnymi łuseczkami; pełny.

space

Pileus initially light-coloured, nutty-brown, with pink-violet tint, with age darkens to red-brown and black-brown; 40 – 140 mm in diameter, irregularly spherical, initially convex, later plane, umbilicate and with age undulating; surface quickly cracks, starting from the centre, creating soft appressed squamules, with age they are more and more distinctly projecting; margin incurved.

space

Stipe brownish to dark brown with livid, black-green base; 30 – 100 x 10 – 35 mm, equal or tapering towards the base; surface longitudinally fibrillose or with tiny scales; solid.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.35 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Rzadki. Od lata do jesieni, pojedynczo, w grupach lub zrośnięte po kilka pod drzewami liściastymi, bukami, dębami, kasztanowcami; może także występować pod świerkami [11].

Rare. Summer-fall, solitary, gregarious or clustered under decidious trees, beech, oak, chestnut; can be found under spruce.

wartość

Niejadalny z uwagi na bardzo gorzki smak.

space

Gatunek wyróżniający się sino-zielonym zabarwieniem miąższu w podstawie trzonu. Od sarniak świerkowy (Sarcodon imbricatus) różni się siedliskiem, gdyż ten ostatni rośnie pod drzewami iglastymi, jego miąższ nie jest silnie gorzki w smaku.

space

Species distinguished by blue-green colour of flesh in the base of the stipe. From sarniak świerkowy (Sarcodon imbricatus) differs in habitat, as the latter grows under coniferous trees and its flesh does not have strongly bitter taste.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020818.1.02 - Hydnellum scabrosum (sarniak szorstki); okolice Milicza
020818-1
leg. Marek Snowarski
/okolice Milicza/ #17
znalezisko 20040813.1.04 - Hydnellum scabrosum (sarniak szorstki); okolice Milicza
040813-1
/okolice Milicza/ #10