grzyby.pl

Bovista pusilla (Batsch) Pers.

kurzawka drobniutka
Bovista dermoxantha (Vittad.) De Toni [gł. w czekl.] · Bovista pusilla sensu auct. mult. (e.g. Kreisel) · Lycoperdon dermoxanthum Vittad. · Lycoperdon ericetorum Pers.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Po przeglądzie czeklist (2022-12-23) nie mam jasności co do nomenklatury:
• polska czeklista [105] podaje Bovista dermoxantha (Vittad.) De Toni z synonimami Bovista pusilla (Batsch) Pers. i Lycoperdon ericetorum Pers.;
• wg Mycobank Bovista pusilla (Batsch) Pers.Lycoperdon ericetorum Pers., a osobnym gatunkiem jest Bovista dermoxantha (Vittad.) De ToniLycoperdon dermoxanthum Vittad.;
• wg GBIF Lycoperdon dermoxanthum Vittad.Bovista dermoxantha (Vittad.) De ToniLycoperdon ericetorum Pers. i osobnym gatunkiem jest Bovista pusilla (Batsch) Pers.Bovista ericetorum Pers.Lycoperdon pusillum (Batch) Pers..
• Z tego przeglądu widać, że nazwa Bovista pusilla (Batsch) Pers. jest różnie traktowana. Tymczasowo przyjmuję że chodzi o jeden gatunek o niejasnej nomenklaturze.
Bovista pusilla (kurzawka drobniutka)
pokrój
Bovista pusilla (kurzawka drobniutka)
młody owocnik, widok z boku

cechy makroskopowe

Owocnik mały, okrągły do jajowatego, (5)8-20(30) mm średnicy; przytwierdzony do podłoża wyraźnym sznurem grzybni; podstawa często promieniście pofałdowana.

space

Osłona wewnętrzna (endoperydium) szarawobrązowa, matowa lub połyskująca.

space

Gleba z wiekiem oliwkowobrązowa. Podglebie bardzo słabo wykształcone lub brak.

cechy mikroskopowe

Bovista pusilla (kurzawka drobniutka)
Zarodniki kuliste, bez sterygmy, szorstkie, 3.5-5.5 µm średnicy.

space

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Częsta, częściej na nizinach. Stanowiska suche, piaszczyste, wydmy, skały, pastwiska, pobocza dróg, zbiorowiska typu Corynephoreten, Calluneten, Festuco-Sedetalia, generalnie poza lasami.

uwagi

Z przeglądu literatury wygląda, że gatunek ten ma niejasne granice. Po części jest też ujmowany w obrębie innych gatunków np. kurzawka drobniutka (Bovista pusilla).

wybrane okazy · selected collections

#9
05 10 02 - 4d
/Czechy, Trebonsko, Suchdol nad Luznici/
#21
05 10 02 - 4c
/Czechy, Trebonsko, Suchdol nad Luznici/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Hansen, L., Knudsen, H., 1997 — Nordic Macromycetes vol. 3. Heterobasidioid, Aphyllophoroid and Gasteromycetoid Basidiomycetes. p.332 [110]
  • Rudnicka-Jezierska W., 1991 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII. Purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodermatales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiatkowe (Podaxales). p.53 [14]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1434]
    Bovista dermoxantha (Vittad.) Toni · synonimy: B. pusilla (Batsch) Pers., Lycoperdon ericetorum Pers.
    uwagi: wg IF B. pusilla (Batsch) Pers. to odrębny gatunek
    publikacje: Flisińska 2004 (as: Bovista pusilla), Ławrynowicz i in. 2002 (as: Bovista pusilla), Łuszczyński 2001 (as: Bovista pusilla), Lisiewska i Strakulska 2002 (as: Bovista pusilla), , Friedrich 2001 (as: Bovista pusilla) , Lisiewska i Galas-Świdurska 2005 (as: Bovista pusilla), Lisiewska 2004 (as: Bovista pusilla), Łuszczyński 2000c (as: B. pusilla), Komorowska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Stasińska 2008b, Adamczyk 2009, Wojewoda 2008, Kujawa 2009, Adamczyk i Kucharski 2005 (as: B. pusilla), Kałucka 2009a (as: Lycoperdon dermoxanthum), Kujawa i Gierczyk 2010, Ławrynowicz i in. 2002a (as: Bovista pusilla), Jaworska i in. 2011, Kujawa i in. 2012b, Karasiński i in. 2015 (as: B. furfuracea i Lycoperdon dermoxanthum), Adamczyk 2011b, Łuszczyński 2012, Wojewoda i in. 2016 (omówiony wśród taksonów problematycznych), Hoffeins i in. 2017 (as: Lycoperdon pusillum), Brzeg i Lisiewska 2018, Kujawa i in. 2020 (as: B. pusilla), Kujawa i in. 2020a (as: B. furfuracea), Friedrich 2020 (as: B. pusilla), Gierczyk i in. 2020 (as: B. furfuracea), Ławrynowicz i in. 2004 (? as: Lycoperdon ericetorum)

znaleziska Bovista pusilla na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

GC-72 78542

 ID78542  Bovista pusilla; żwirownia k. rezerwatu Jelonka, gm. Kleszczele, GC-72; 2007.09.18; murawa napiaskowa na zboczach i wierzchowinie wyrobiska; na ziemi w rozproszeniu, kilkadziesiąt owocników; leg. Błażej Gierczyk; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BG/24.09.07, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji