Tx: 4539
grzyby.pl

Heterobasidion parviporum Niemelä et Korhonen

korzeniowiec drobnopory, korzeniowiec wieloletni
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Heterobasidion parviporum (korzeniowiec drobnopory)
Heterobasidion parviporum (korzeniowiec drobnopory)
Heterobasidion parviporum (korzeniowiec drobnopory)
Heterobasidion parviporum (korzeniowiec drobnopory)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Pasożyt i saprotrof, jodły i świerka.

wybrane okazy · selected collections

#4
jsb.141113-13112014-1JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/gm. Wleń, k. Tarczyna, Góry Kaczawskie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bartnik (2013)[1298]Bartnik (2013) Endofity korzeni świerka pospolitego oraz podatność drewna różnych jego pochodzeń na rozkład przez Armillaria ostoyae i Hetrobasidion parviporum.[1298], Chachuła (2018)[1365]Chachuła (2018) Grzyby wielkoowocnkowe Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego - wstępne wyniki badań.[1365], Chachuła (2018)[1371]Chachuła (2018) Różnorodność mykobioty w Pienińskim Parku Narodowym w okresie jesienno-zimowym - wstępne wyniki badań.[1371], Chachuła et al. (2019)[1382]Chachuła et al. (2019) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) stwierdzone w 2018 roku na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego.[1382], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Jaworski et al. (2016)[1613]Jaworski et al. (2016) Saproxylic moths reveal complex within-group and group-environment patterns.[1613], Karasiński (2016)[1641]Karasiński (2016) Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty.[1641], Karasiński & Wołkowycki (2015)[1648]Karasiński & Wołkowycki (2015) An annotated and illustrated catalogue of polypores (Agaricomycetes) of the Białowieża Forest (NE Poland).[1648], Kowalski et al. (2019)[1693]Kowalski et al. (2019) Mykobiota w obrębie strzał zamierających świerków w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Puszcza Białowieska” i jej ekologiczne funkcje.[1693], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2020)[1799]Kujawa et al. (2020) XXV wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1799], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Łakomy & Werner (2003)[1857]Łakomy & Werner (2003) Distribution of Heterobasidion annosum intersterility groups in Poland.[1857], Łakomy et al. (2007)[1853]Łakomy et al. (2007) Genetic diversity of Heterobasidion spp. in Scots pine, Norway asruce and European silver fir stands.[1853], Łakomy et al. (2011)[1855]Łakomy et al. (2011) The virulence of Heterobasidion parviporum population from Norway spruce stand in Suwałki Forest District.[1855], Niemelä (2013)[2006]Niemelä (2013) Grzyby poliporoidalne Puszczy Białowieskiej. Klucz do oznaczania wraz z opisami gatunków. Białowieski Park Narodowy. Białowieża.[2006], Szczepkowski et al. (2022)[2339]Szczepkowski et al. (2022) Fungi occurring in norway spruce wood decayed by Heterobasidion parviporum in Puszcza Borecka stands (Northeastern Poland).[2339], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Wołkowycki (2022)[2545]Wołkowycki (2022) Grzyby poliporoidalne Białegostoku.[2545], Wrzosek et al. (2014)[2554]Wrzosek et al. (2014) Bogactwo grzybów zasiedlających drewno pniaków świerkowych po roku od sztucznego zakażenia Phlebiopsis gigantea.[2554], Zamponi et al. (2007)[2560]Zamponi et al. (2007) Genetic variation in Heterobasidion abietinum populations detected with the M13 minisatellite marker.[2560], Żółciak (2016)[2578]Żółciak (2016) Fibroporia gossypium in northeastern Poland – a preliminary study.[2578]

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji