grzyby.pl
niejadalny
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Exidia nigricans (With.) P. Roberts

kisielnica kędzierzawa, kisielec kędzierzawy, Black Witch's Butter /en/
Exidia plana (F.H. Wigg.) Donk · Exidia glandulosa sensu auct.
Exidia nigricans (kisielnica kędzierzawa)
na leżącej na ziemi gałęzi (jesionu?, dębu?); 23.05.1998, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski
Exidia glandulosa
Exidia nigricans (kisielnica kędzierzawa)
XL
Exidia nigricans (kisielnica kędzierzawa)
XL
Exidia nigricans (kisielnica kędzierzawa)

owocnik

Owocniki pozrastane ze sobą, tworzą rozpostartą powłokę, o powierzchni nieregularnie pofałdowanej, guzełkowatej; szerokości 30 – 250 (300) mm i więcej, grubość 5 – 10 (20) mm; czarny, szaroczarny, czasem prześwitujący, szary, oliwkowy, brązowawy. Górna powierzchnia zarodnikonośna, błyszcząca, smolistoczarna, delikatnie punktowana.

space

Sporocarps aggregated into expanding masses, surface irregularly undulating, rough; 30 – 250 (300) mm or more across, 5 – 10 (20) mm thick; black, gray-black, sometimes transparent, gray, olive, brownish. Upper surface fertile, glossy,pitch black, delicately verruculose.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, wygięte, gładkie, bezbarwne, nieamyloidalne, (6) 10 – 12 (23) x (3.5) 4 – 5 (9) µm.

Spore print white. Spores cylindrical, bent, smooth, hyaline, inamyloid, (6) 10 – 12 (23) x (3.5) 4 – 5 (9) µm.

występowanie

Pospolity na niżu i w niższych położeniach górskich. Owocniki wyrastają na martwym drewnie drzew liściastych (b. rzadko iglastych), często na powierzchni cięcia pni bukowych i na gałęziach. Przez cały rok. Głównie zimą i wiosną. W lasach, parkach, ogrodach i przy drogach.

Common. Fruitbodies appears on surface of hardwood wood (rarely on wood of conifers) during wet periods year round.

wartość

Niejadalny.

Inedible.

gatunki podobne

Kisielnica smołowata (Exidia pithya) wyrasta na drewnie świerkowym, ma cienkie, czarnogranatowe owocniki.

Simillar kisielnica smołowata (Exidia pithya) grows on spruce wood, fruitbodies are thiner, black-blue.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20200524.1.urn - Exidia nigricans (kisielnica kędzierzawa); gm. Siemiatycze
200524-1
leg. Urszula Niewiarowska
/gm. Siemiatycze/ #4