grzyby.pl

Kneiffiella barba-jovis (Bull.) P. Karst.

strzępkoząb brodaty
Hyphodontia barba-jovis (Bull.) J. Erikss. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach różnego typu, na martwych gałęziach drzew liściastych, rzadko iglastych; sierpień-wrzesień.W lasach różnego typu, na martwych gałęziach drzew liściastych, rzadko iglastych; sierpień-wrzesień.