grzyby.pl

Myxarium nucleatum Wallr.

kisielnica przeźroczysta
Exidia nucleata (Schwein.) Burt [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Czeklista[105] podaje Myxarium hyalinum (Pers.) Donk jako synonim Exidia nucleata (Schwein.) Burt; w Mycobank i GBIF to osobne gatunki; patrz śluzaczek przeźroczysty (Myxarium hyalinum (Pers.) Donk). (2023-1-12)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID294032 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID294032 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID297232 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID297232 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na zbutwiałym drewnie drzew liściastych np. grabu, buka, dębu.Na zbutwiałym drewnie drzew liściastych np. grabu, buka, dębu.
Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie