grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acarospora moenium (Vain.) Räsänen

wielosporek łuseczkowaty