jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acarospora oligospora (Nyl.) Arnold

wielosporek rozsiany