jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acarospora complanata H. Magn.

wielosporek pośredni