jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acarospora gallica H. Magn.

wielosporek galijski