grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acarospora gallica H. Magn.

wielosporek galijski
Acarospora Acarospora Acarospora AcarosporaAcarosporawielosporek rumiany (Acarospora erythrocarpa)wielosporek siwy (Acarospora glaucocarpa)