grzyby.pl

Hygrocybe acutoconica (Clem.) Singer

wilgotnica ostrostożkowata, wilgotnica pomarańczowożółta · wilgotnica trwała
Hygrocybe acutoconica (Clem.) Singer var. konradii (R. Haller Aar.) Boertm. · Hygrocybe constans J.E. Lange · Hygrocybe konradii R. Haller Aar [gł. w czekl.] · Hygrocybe langei Kühner · Hygrocybe persistens (Britzelm.) Singer [gł. w czekl.] · Hygrocybe persistens var. konradii (R. Haller Aar.) Boertm.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Czeklista /Wojewoda W., 2003 [105]/ oraz Mycobank podają Hygrocybe konradii R. Haller Aar ("wilgotnica pomarańczowożółta") jako samodzielny gatunek; wg GBIF to synonim Hygrocybe acutoconica (Clem.) Singer. (2022-12-5)
Hygrocybe acutoconica (wilgotnica ostrostożkowata)
dojrzały, w pełni wybarwiony egzemplarz; grupa owocników w trawie pastwiska
Hygrocybe acutoconica (wilgotnica ostrostożkowata)
starszy egzemplarz; grupa owocników w trawie pastwiska

owocnik

Hygrocybe acutoconica (wilgotnica ostrostożkowata)
Kapelusz żółtopomarańczowy, czerwonopomarańczowy, wysychający kremowożółty; 30-80 mm; dzwonkowaty, potem rozpostarty ze szpicem lub tępym uwypukleniem; powierzchnia lepka; brzeg kapelusza gdy wilgotny to z prześwitującymi blaszkami, stary pofałdowany i popękany.

space

Trzon cylindryczny, czasem wygięty, u podstawy zwykle zwężony; barwy kapelusza, u podstawy często białawy; powierzchnia lepka, wnętrze z wiekiem gąbczaste i puste.

space

Pileus yellow-orange, red-orange, on drying creamy-yellow; 30-80 mm; campanulate, later expanding/plane with acute umbo or obtuse diverticulum; surface viscid; pileal margin translucent-striate when moist, old folded-wrinkled and cracked.

space

Stipe cylindrical, sometimes bent, at the base usually tapered; colour of the cap, at the base often whitish; surface viscid, inside with age spongy and hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 8-12 x 6-8 µm.
Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, 8-12 x 6-8 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Niezbyt częsta? Od lipca do września, gromadnie ale nielicznie, na łąkach, brzegach lasów, w świetlistych lasach.
Not common. Summer-fall, gregarious in small groups, on meadows, pastures, on forest edges, in forest clearings.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟡

Podobna, duża, ale o czerniejącym miąższu jest wilgotnica czerniejąca (Hygrocybe conica).

space

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Gumińska B., 1997 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXVI. Wodnichowate (Hygrophoraceae). p.135 [28]
 • Knudsen, H., Vesterholt, J., 2012 — Funga Nordica "2" p.267 [141]
 • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
 • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
 • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2746]
  Hygrocybe konradii R. Haller Aar. — wg Index Fungorum: H. persistens var. konradii (R. Haller Aar.) Boertm. · uwagi: wg IF to odmiana H. persistens
  publikacje: Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gumińska 2000, Łuszczyński i in. 2011, Łuszczyński 2012, Kujawa i Gierczyk 2016

 • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2755]
  Hygrocybe persistens (Britzelm.) Singer · synonimy: H. acutoconica (Clem.) Singer, H. constans J.E. Lange, H. crocea ss. auct., H. langei Kühner
  publikacje: Flisińska 2004 (as: Hygrocybe acutoconica), Stasińska 2005 (as: Hygrocybe acutoconica), Stasińska 2003 (as: Hygrocybe acutoconica), Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Adamczyk 2009, Gumińska 2006, Kałucka 2009a (as: Hygrocybe acutoconica), Halama i Romański 2010 (as: Hygrocybe acutoconica), Krzysztofiak i in. 2010 (as: Hygrocybe acutoconica), Kujawa i Gierczyk 2011, Łuszczyński i in. 2011, Ronikier 2012 (as: H. acutoconica), Gierczyk i in. 2013, Kozłowska i in. 2015 (as: H. acutoconica), Tomaszewska i in. 2012, Kujawa i in. 2016, Adamczyk 2011b, Łuszczyński 2012, Wojewoda i in. 2016 (as: H. acutoconica), Kujawa i Gierczyk 2016, Gierczyk i in. 2018 (as: H. acutoconica var. acutoconica), Gierczyk i in. 2018a (as: H. acutoconica var. acutoconica), Gierczyk i in. 2019a (as: H. acutoconica), Kozłowska i in. 2019 (as: H. acutoconica), Ślusarczyk 2019 (as: H. acutoconica), Kujawa i in. 2019 (as: Hygrocybe acutoconica var. acutoconica)

znaleziska Hygrocybe acutoconica na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

177617 177615 AB-95 299617 BE-61 122994 BE-62 122995 CB-15 201129 DF-68 166747 DF-85 114731 EC-25 275526 331875 EG-32 188228 FE-08 354623 FE-60 332352 FG-12 256069 FG-33 308576 GE-82 354549

 ID114731  Hygrocybe acutoconica var. konradii; Wapiennik w Inwałdzie, Beskid Mały, DF-85; 2008.08.08; w trawie na łące i na brzegu lasu (Fraxinus, Acer); na ziemi kilkanaście pojedynczo, sporadycznie podwujnie; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: BGF/BF/PCh/080808/0001, tak, notatka: tak
uwagi: Owocniki stwierdzone we wcześniejszych latach na przełomie maja i czerwca 2005, 2006, 2007. Od czasu obserwacji jedynie w tym - 2008 roku owocniki H. subglobispora wyrosły w sierpniu. Kapelusz pokryty śluzem, stożkowaty, koloru od żółtego do czerwonawego. Blaszki białożółte. Trzonek suchy, u starszych pusty. Podstawki dwusterygmowe na których były zarodniki prawie kuliste (fot 4).

fot. 202076 fot. 202077 fot. 202078

Czerwień Kongo
fot. 202079

 ID122994  Hygrocybe persistens; Wojcieszów, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie, G. Kaczawskie, G. Miłek, kamieniołom wapienia IV poziom, BE-61; 2008.08.30; murawa kalcyfilna; na ziemi 2 owocniki; leg. Błażej Gierczyk, Tomasz Pachlewski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF080830/0009 i w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/TP/28.02.09, nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: owocniki odpowiadające opisowi H. acutoconica synonimizowanymi z H. persistens

 ID122995  Hygrocybe persistens; Nowe Rochowice, pow. jaworski, woj. dolnośląskie, G. Kaczawskie, kamieniołom wapienia, BE-62; 2008.10.04; murawa kalcyfilna na dnie kamieniołomu; na ziemi 4 owocniki; leg. Błażej Gierczyk, Tomasz Pachlewski; det. Bałażej Gierczyk; eksykat: BGF081004/0009 i w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/TP/28.02.09, nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

ID166747 Hygrocybe persistens; teren nieczynnego kamieniołomu wapiennego, Kraków/Tyniec, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-68; 2010.06.03; w trawie; na ziemi, pośród odłamków wapiennych skał w grupie ok. 30 szt.; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: owocniki wykazywały dużą zmienność kolorystyczną. Posiadały lepki (pusty) trzon i kapelusz. Brak przebarwień w przekroju. Zapach niewyraźny. Młode owocniki były dzwonkowate, starsze płasko rozpostarte z garbkiem w części środkowej.
fot. 344713 fot. 344714 fot. 344715 fot. 344716

 ID177615  Hygrocybe acutoconica var. konradii; Przybędza, pow. Żywiec, woj. śląskie; 2010.08.29; Las mieszany; zdominowany w tym miejscu przez świerki; porastający obrzeża dawnego kamieniołomu kamienia wapiennego.; Na ziemi przysypanej cienką warstwą głównie ściółki iglastej 1 sztuka; leg. Ryszard Taran; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/RT/100829/0003, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 382300 fot. 382301 fot. 382302

 ID177617  Hygrocybe acutoconica var. konradii; Przybędza, pow. Żywiec, woj. śląskie; 2010.08.29; Dzika łąka zarastająca krzewami (leszczyna , dzika róża, dereń, głóg) powstała na dnie dawnego kamieniołomu kamienia wapiennego. W zagłębieniu koleiny dawnej drogi; na ziemi śród traw 1 sztuka; leg. Ryszard Taran; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/RT/100829/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 382312 fot. 382313 fot. 382314

 ID188228  Hygrocybe persistens var. konradii; Niedzica, pow. nowotarski, woj. małopolskie, EG-32; 2011.07.08; trawnik; na ziemi 3 owocniki w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Ryszard Rutkowski; Waldemar Czerniawski; eksykat: BGF/BF/AH/110708/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 428907 fot. 428908

 ID201129  Hygrocybe persistens; Łubiana, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-15; 2012.07.21; Pobocze drogi krajowej nr 20 las sosnowy z domieszką dębu,brzozy; ziemia 4 owocniki w rozproszeniu; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/120721/0003, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 499605 fot. 499606

ID256069 Hygrocybe persistens; Dukla, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-12; 2014.06.01; regularnie koszony trawnik; na ziemi w trawie 2 owocniki; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, u Waldka, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 741728 Hygrocybe persistens

 ID275526  Hygrocybe persistens; ok 1km na północ od Osówca Szlacheckiego, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2010.08.19; Las sosnowo-dębowy; na ziemi Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/RTo/100819/0001, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/809048.html

 ID299617  Hygrocybe acutoconica var. konradii; ok. 1,5 km na E od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-95; 2006.09.17; miewielka polanka w śródpolnym młodniku sosnowym; na ziemi w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000875, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/56289.html

 ID308576  Hygrocybe acutoconica var. acutoconica; Lipowiec, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2016.08.14; pobocze leśnej, utwardzonej drogi, jodły, buki i brzoza; na ziemi, w trawie 3 owocniki w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0002362, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 960834 fot. 960835
wątek
Hygrocybe acutoconica var. acutoconica

 ID331875  (potwierdzenie 299617) Hygrocybe acutoconica var. acutoconica; ok.1km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2017.09.16; bór sosnowy z domieszką brzozy i dębu; ziemia kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. B.Gierczyk; eksykat: BGF0005228, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/946335.html

 ID332352  Hygrocybe acutoconica; Krzemionki Opatowskie, pow. Ostrowiec świętokrzyski, woj. Świętokrzyskie, FE-60; 2019.09.15; droga przy lesie mieszanym; na ziemi w trawie pojedynczo, kilka owocników; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: BGF0006478, tak
uwagi: grzyby po wysuszeniu nie czernieją, zachowują swoją barwę
fot. 1145176 fot. 1145177 fot. 1145178 fot. 1145179 fot. 1145180

 ID354549  Hygrocybe acutoconica var. acutoconica; Kąty II k. Zamościa, 2 km SE, pow. zamojski, woj. lubelskie, GE-82; 2021.09.11; Murawa kserotermiczna; na ziemi, w trawie pojedynczo; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: BGF0008734, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1261137.html
uwagi: fot. 1306547fot. 1306548 fot. 1306549

 ID354623  Hygrocybe acutoconica var. acutoconica; Chlewiska-Pałecznica k. Lubartów - 51.483917, 22.646397, pow. lubartowski, woj. Lubelskie, FE-08; 2020.07.24; Łąką/nieużytki rolne; na ziemi, w trawie pojedynczo oraz w grupie kilka 5 owocników; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: BGF0008769, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1152944.html
uwagi: fot. 1306978fot. 1306979fot. 1306980fot. 1306981

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji