owocnik

Kapelusz jasny, początkowo brudno-kremowy potem żółtawordzawy do czerwonawopłowego, czerwonawo-gliniastego, ochrowo-brązowego lub brudnobrązowego, centrum ciemniejsze, brzeg jasny, początkowo nieco podwinięty, potem prosty i pofałdowany; bez śladów zasnówki; gładki, nieco lepki, suchy oszroniony; wypukły do szeroko rozpostartego czasem z niewyraźnym garbkiem 70-120(150) mm średnicy, grubomięsisty.

space

Trzon białawy z brązowymi włókienkami i łuseczkami, w górnej części z białymi ziarenkami; sztywny, długi, 50-100(120) x 10-20(30), u podstawy bulwkowato lub nieregularnie zgrubiały czasem niewyraźnie korzeniasty; wewnątrz pusty, w górnej części kanału od miąższu kapelusza odchodzi gruby mięsisty wyrostek.

space

Pileus light-coloured, initially grey-cream-coloured, later yellowish-rusty to reddish-buff, reddish-clay coloured, ochre-brown or dingy brown, centrally darker, margin light-coloured, initially somewhat incurved, later straight and undulating; without cortina remains; smooth, slightly viscid, dry pruinose; convex to planoconvex sometimes somewhat umbonate, 70-120(150) mm in diameter, thick-fleshed.

space

Stipe whitish with brown fibrils and squamules, at the apex with white granules; erect, long, 50-100(120) x 10-20(30), at the base clubshaped or irregularly clavate sometimes somewhat rooting; hollow inside, at the top of the channel there can be found a thick succulent outgrowth on the pileal flesh.

space

cechy mikroskopowe

Zarodniki bladożółtawe, elipsoidalno-jajowate do szeroko migdałowatych, szorstkie do słabo punktowanych, duże, 10-12(14) x 6-8 µm. Wysyp tabaczkowobrązowy. Cystydy na ostrzu blaszek bulwkowate lub cylindryczne, dość krótkie.
Spores pale-yellowish, ellipsoid-ovoid to broadly amygdaliform, rough to slightly punctate, large, 10-12(14) x 6-8 µm. Spore print tobacco-brown. Cystidia on the edge of the gills bulbous or cylindrical, quite short.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Pospolity. Owocniki wyrastają w grupach, czasem w czarcich kręgach, od sierpnia do października w wilgotnych lasach liściastych i iglastych, zwłaszcza bukowych, na glebach wapiennych i gliniastych.
Common. Summer-fall, gregarius, sometimes in rings, in wet hardwood and coniferous forests.

jadalne czy trujące?

Lekko trująca, powoduje przejściowe zaburzenia gastryczne.[134]
Poisonous.

uwagi

Hebeloma crustuliniforme (włośnianka rosista)
Hebeloma crustuliniforme (włośnianka rosista) · licznie pod grabami i dębami
Pospolita, podobna włośnianka rosista (Hebeloma crustuliniforme) tworzy mniejsze owocniki, na ostrzu blaszek i w górze trzonu można zaobserwować krople wydzieliny lub brązowe plamki po jej zaschnięciu.
Common, similar włośnianka rosista (Hebeloma crustuliniforme) creates smaller fruitbodies, on the edge of gills and at the top of the stipe visible guttation drops or brown spots left on their drying up.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Michael, Hennig, Kreisel, 1981 — Handbuch fur Pilzfreunde 4. Blatterpilze - Dunkelblattler (2 Auf. 1981) [18IV]
  • Garnweidner, E., 1994 — Encyklopedia kieszonkowa - Grzyby. [3]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Hebeloma sinapizans na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-94 365792 BB-01 225564 CA-89 250191 CA-97 202312 CC-15 277964

ID202312 Hebeloma sinapizans; Rezerwat Ostrzycki Las, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-97; 2012.08.08; las bukowy; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: tak Spis grzybów Rezerwatu O.L.
uwagi: fot. 505461 fot. 505462

ID225564 Hebeloma sinapizans; 1,5 km S od Kołobrzeg-Podczele, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 2013.10.10; Buczyna; na ziemi, gleba gliniasta, wapienna kilkadziesiąt owocników, pojedynczo i w grupach; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: Tak - będzie wysłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 609993 fot. 609994

 ID250191  Hebeloma sinapizans; TPK Gdańsk Leśn. Matemblewo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 2014.09.16; Buczyna; ziemia kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. T. Ślusarczyk; eksykat: tak, TŚH 53/2014, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/703040.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/703041.jpg

ID277964 Hebeloma sinapizans; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.09.24; Ogród przydomowy. W pobliżu: jałowiec sabiński, sosna górska, jaśminowiec i świerk kłujący.; Na gliniastym podłożu o odczynie zasadowym. Grupka 6 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/788087.html
fot. 828970 fot. 828971 fot. 828972 fot. 828973 fot. 828974

ID365792 Hebeloma sinapizans; Wzgórza Bukowe (rez. Źródliskowa Buczyna), 2,5 km NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2017.10.01; żyzna buczyna przy źródlisku wapiennym; na ziemi kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Tadeusz Kowalski, Grażyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/967010.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji